ODAthon

Ftesë për pjesëmarje Hackathon Tirana 2013

Starton DataThon Rinor 2013

Java Europiane e Përdorimit të Internetit / Get Online Week 2013

Përsëri Sfidë – Hackathon Day in Tirana 2012

Fitues të Open Datathon Albania – Hackathon Day in Tirana

Informacione të nevojshme pak para Hackathon 2011

Shembuj aplikimesh që mund të prezantohen në Open Datathon Albania 2011

Pyetje përgjigje për Open Datathon Albania 2011

Open Datathon Albania 2011 – Cfarë aplikimesh mund të shkruajmë?

AIS prezanton inisiativen e Open Datathon Albania