Open Government Partnership Albania

Ftesë për pjesëmarje Hackathon Tirana 2013

OPEN DATA DAY 2013

Prezantimet e “Standards of Government Data Publishing – Public Data Usability”

Public Data Usability – New Standarts of Publishing Government Data

Propozime të AIS në kuadër të OGP Albania

Njoftim per trajnim me tematiken: “Public Data Usability – New Standarts of Publishing Government Data”

Njoftim për Pjesemarrje Qytetare – Open Government Albania!

Deklarata për Qeverisje të Hapur – Open Government Declaration