Instituti Shqiptar i Shkencave AIS, bëhet anëtar i Telecentre – Europe

Instituti Shqiptar i Shkencave është anëtari më i ri i organizmit ndërkombëtar Telecentre Europe. Mes 30 vendeve nga Europa, AIS është partneri shqiptar në këtë organizëm me mbi njëqind organizata pjesëmarrëse. Telecentre Europe AISBL funksionon prej vitit 2010. Ky organizëm joqeveritarë nën drejtimin e autoriteteve europiane, kontribuon për të përmirësuar aftësimin e qytetarëve në përdorimin e internetit. Rrjeti i Telecentre-Europe është partner me organizata lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, të gjitha të drejtuara në bashkëpunim nga nevoja për shkëmbim njohurish dhe rritje kapacitetesh.

Misioni i ketij rrjeti është përfshirja dhe aftësim i një numri sa më të madh qytetarësh europian në përdorim dhe aftësim nëpërmjet internetit. Telecenter Europe AISBL  ka shtrirë gjithashtu partneritetin dhe shkëmbimin e eksperiencave me organizma jo vetëm europian por edhe jashtë kontinentit. Në vitin 2012 fushatat dhe eventet e Telecente- Europe mbështeten drejtpërdrejt nga Komisioni Europian.

 

(comments disabled)

 
%d bloggers like this: