Akses Info Drejtësi një Regjistër Publik për Magjistratët, krijuar nga një Organizatë Jo Qeveritare

Databaza Akses Info Drejtësi është një minierë me të dhëna për Sistemin e Drejtësisë. Për secilin Individ të Promovuar dhe kualifikuar në procesin e Vettingut është krijuar një pasaportë me informacion, dokumenta dhe të dhëna që bëjnë të mundur kontrollin publik të integritetit të Individit. Këto të dhëna janë mirëstrukturuar dhe krijojnë një model për Regjistrin e Magjistratit. Ky Regjistër është detyrim ligjor për institucionet  e reja të drejtësisë ende i pakrijuar http://aksesdrejtesi.al/dokumenta/1600325262Akese%20Info%20Drejt%C3%ABsi%20Raporti.pdf . Akses Drejtësi ka të dhëna mbi CV, vetdeklarimet publike, kulifikimet, kërkimet shkencore, promovimet në detyrë, masat disiplinore, deklarim të aseteve pasurore për secilin individ Gjyqtar dhe Prokuror.

Gjithashtu Akses Drejtësi bën të mundur në akses sipas filtrave të kërkimit http://aksesdrejtesi.al/searchform për çdo dokument të institucioneve të reja të drejtësisë si akte, vendime, procesverbale, raporte etj.

AIS organizata promotore e Open Data për Shqipërinë ka krijuar dhe mirëmban këtë minjerë të të dhënave.

Më 1 Tetor Procesi i Vettingut ka Konfirmuar plotësisht në detyrë vetëm 76 Gjyqtarë, Prokuror dhe individ të Sistemit të Drejtësisë.

123  gjyqtar dhe prokuror janë shkarkuar. Për 48 procesi është ndërprerë.

28 individë kanë marrë një vendim nga Komisioni i Posaçëm i Kualifikimit dhe janë në pritje të apelimit të Komisionerit Publik ose shqyrtimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Për secilin Gjyqtar dhe Prokuror që ka kaluar plotësisht Vettigun në faqen tonë Akses Info Drejtësi është krijuar një pasaportë me informacion dhe dokumente. Kjo pasaportë bën të mundur akses dhe kontroll publik mbi Integritetin e Figurës së Individit të Promovuar. Konkretisht:

 1. Vitore Tusha Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/21
 2. Fatjona Memcaj Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/31
 3. Manjola Xhaxho Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/91
 4. Marcela Shehu Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/19
 5. Anila Leka Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/62
 6. Dritan Prenci Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/50
 7. Brikena Ukperaj Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/15
 8. Vate Staka  Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/9
 9. Arta Marku Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/30
 10. Kostaq Beluri Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/5
 11. Nertina Kosova Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/57
 12. Ardian Dvorani Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/40
 13. Medi Bici Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/20
 14. Brunilda Kadi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/16
 15. Dritan Hallunaj Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/18
 16. Gentjan Medja Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/114
 17. Adnan Xholi Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/32
 18. Bujar Sheshi Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/1
 19. Sokol Stojani  Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/60
 20. Arnisa Kellici Kandidate për gjyqtare
 21.  Miranda Nakaj Ndihmëse ligjore http://aksesdrejtesi.al/profil/124
 22. Arta Vorpsi Këshilltare Ligjore http://aksesdrejtesi.al/profil/39
 23. Enton Dhimitri Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/79
 24. Fiona Papajorgji Anëtare e GJK http://aksesdrejtesi.al/profil/28
 25. Emona Muci Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/78
 26. Alma Kolgjoka Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/77
 27. Arben Kraja Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/46
 28. Eloida Goxhi Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/59
 29. Alfred Progonati Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/49
 30. Gentjan Jahjolli Këshilltar ligjor
 31. Adrian Shega Ish-këshilltar ligjor http://aksesdrejtesi.al/profil/125
 32. Alma Muca Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/24
 33. Altin Binaj Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/25
 34. Eriol Roshi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/80
 35. Elsa Toska Anëtare e GJK http://aksesdrejtesi.al/profil/22
 36. Ornela Naqellari Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/95
 37. Albana Boksi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/56
 38. Esmeralda Ceka Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/87
 39. Dhorina Theodhori Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/33
 40. Rexhep Bekteshi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/97
 41. Elidiana Kasa Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/58
 42. Sotir Kllapi Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/60
 43. Sokol Binaj Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/65
 44. Edvin Kondili Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/35
 45. Artan Shtrungza Prokuror
 46. Ened Nakuci Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/36
 47. Enkeleda Millonai Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/37
 48. Vladimir Mara Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/51
 49. Margarita Buhali Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/94
 50. Esmeralda Keshi (Cami) Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/4
 51. Klodiana Veizi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/89
 52. Saida Dollani Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/63
 53. Behar Dibra Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/34
 54. Zeqir Hoda Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/61
 55. Elida Kackini Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/44
 56. Olsian Cela Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/23
 57. Maela Alicanaj Këshilltare ligjore
 58. Altin Dumani Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/45
 59. Enkel Peza (ndihmës ligjor, kandidat për magjistrat)
 60. Sokol Ibi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/102
 61. Sonila Muhametaj (Domi) Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/120
 62. Artur Kalaja Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/105
 63. Daniela Shirka Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/52
 64. Iliriana Olldashi Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/53
 65. Doloreza Musabelliu Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/115
 66. Klodian Kurushi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/55
 67. Genti Xholi Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/121
 68. Sander Simoni Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/47
 69. Miliana Muca Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/54
 70. Thoma Jano Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/54
 71. Asim Vokshi Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/73
 72. Gjon Fusha Prokuror http://aksesdrejtesi.al/profil/129
 73. Edlira Petri Gjyqtare http://aksesdrejtesi.al/profil/127
 74. Ilir Toska Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/17
 75. Dhimiter Lara Gjyqtar http://aksesdrejtesi.al/profil/64
 76. Manjola Kajana Prokurore http://aksesdrejtesi.al/profil/107