Broshura e rrjetit Unite-IT në gjuhën Shqipe

Unite-IT  është rrjet joformal i përfshirjes dixhitale të profesionistëve (mësuesit dhe trajnerët, ekspertët, mjekët, biznesi, hartuesit e politikave, akademikë) që synojnë bashkimin e Evropës përmes Fuqizimit dixhital. Unite-IT  krijon një hapësirë bashkëpunimi për anëtarët e saj që të angazhohen në mënyrë të hapur dialogu, ndajnë  përvoja dhe burime ndërtojnë kontakte mes njëri-tjetrin dhe të krijojnë partneritete.

Kjo do të rrisë kapacitetet e tyre dhe ngritjen e vetëdijes në mesin e shoqërisë në lidhje me potencialet parealizuara të kompetencave dixhitale për përfshirje ekonomike dhe sociale.

Broshurën  me informacion më të detajuar për Unite-IT e gjeni si më poshtë:

UniteIT_2_brochure_ALB