Follow the Money / Ndiq Paratë – Një Cikël Workshop-esh

AIS një organizatë joqeveritare e njohur si promotore e Open Data për Shqipërinë po planifikon të realizojë një cikël Tryezash Workshop dhe Forum, me titull Follow the Money / Ndiq Paratë. Tryezat synojnë të prezantojnë instrumente dhe databaza që sigurojnë të dhëna dhe fakte mbi shpenzime publike , prokurime, kontrata , kontraktor dhe procese të tjera që lidhen me para dhe qeverisje. Synimi është të diskutohet mbi përdorimin e fakteve në investigime gazetareske apo advokime qytetare dhe të bëhet më cilësor dhe konkret procesi i gjetjes së të dhënave. Të pranishëm në këto tryeza janë të ftuar të bëhen pjesë gazetar dhe aktivist nga Tirana dhe Bashki të tjera të vendit. Tre tryezat e para do të zhvillohen në muajt Tetor 2016 – Janar 2017 dhe përkojnë me tre tema të ndryshme si dhe vijon:
1. Prokurime Publike, Tendera dhe Kontrata të Sektorit Shëndetësi, Data 26 Tetor, Donator Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë projekti Prokurime të Sektorit të Shëndetit Publik për 2016.
2. Auditimi i Partive Politike dhe Subjekteve Elektorale donator Ambasada Hollandeze në Tiranë  
3. Monitoro Klient të bashkive në Kontrata Publike. Mbështetur nga Lëviz Albania.
Për të qenë pjesë e tryezave ju duhet paraprakisht të regjistroheni dhe të merrni konfirmimin e përzgjedhjes për pjesëmarrje në këtë formë regjistrimi. AIS do të mbulojë shpenzimet që justifikojnë kosto të pjesëmarrjes. Eventet do të jenë një ditore. Dy tryezat e para do të realizohen në Tiranë.

Për t’u regjistruar ju lutem klikoni këtu
Për çdo pyetje apo informacion të mëtejshëm do duhet të shkruani në adresën e besjana.hysa@ais.al .

Trajnim për përdorimin e ICT tools për të rritur transparencën për buxhetet dhe shpenzimet e njësive të qeverisjes vendore.

Ky trajnim u mbajt në datën 13 shtator, në ambientet e Doro City Hotel…

‘Civil Society Monitoring Public Procurement and Contracts’ Workshop Tirana, 29 July 2016

AIS organized on 29 July 2016, in Tirana, a Workshop on Civil Society Monitoring Public Procurement and Contracts.

Tryeza të Rrumbullakëta – Promovim i Transparencës për Buxhete të Qeverive Vendore

Projekti i USAID –Per Planifikim dhe Qeverisje Vendore (PLGP) në bashkëpunim me Institutin Shqiptar te Shkencave (AIS) kanë ideuar dhe finalizuar një platformë me disa instrumente ICT për transparencë mbi shpenzime dhe buxhete të njësive të qeverisjes vendore. Gjatë periudhës nëntor 2015 – mars 2016, është punuar në programim dhe zbatimin e Hartës së Parave (Money Mapping) dhe aplikacion për monitorim të transaksioneve të thesarit (Monitoring Treasury Application). Të dy instrumentet janë të lidhura me katalogë të të dhënave të mirëstrukturuara dhe kanë informacion për buxhete reale bazuar në shpenzime për gjashtë bashki në dy vitet e fundit 2014 – 2016. Të dhënat janë shoqëruar edhe me një grup artikujsh që analizojnë dhe vizualizojnë buxhetet reale të bashkive në vitet përkatëse.  Gjithçka është realizuar nën moton Qeverisje Transparente si Qeverisje e Mirë /Open Governance as Good Governance me qëllim rritjen e transparencës, mirëstrukturimin e informacionit, komunikimin e institucioneve me bashkitë dhe krijimin e mjeteve që ndihmojnë në rritjen e njohurive dhe nxitjen e qytetarëve për pjesëmarrje. Një synim tjetër përkon edhe me rritjen e kapaciteteve të punonjësve të administratës dhe aktorëve civil në përdorimin e instrumenteve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për transparencë dhe mirëqeverisje.

Duke e konsideruar transparencën si një çelës për inkurajimin e qeverisjes së mirë dhe të përgjegjshme, ky projekt ndjek një model inovacioni teknologjik dhe përforcon të drejtën e qytetarëve për informacion. Në dy aplikimet që zhvillohen informacioni serviret në një format të përshtatshëm për tu gjetur, kuptuar dhe ripërdorur (formati i open knowledge). Përdorues të këtyre instrumenteve mund të jenë qytetar dhe aktorë civil sikurse përfaqësues të Paneleve të Këshillimit Qytetar (CAPs), Punonjës të Administratës Publike apo përfaqësues të medias që raportojnë zhvillime të qeverisjes vendore.

Aplikacionet Money Mapping dhe Monitoring Treasury Transaction janë realizuar dhe prezantuar për gjashtë bashki model, partnere të Projektit të USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore:

BashkiaFier

agenda fierfieri2 fieri3 fieri fieri1

PLGP - Harta e Parave (Money Mapping ) Fier

PLGP – Harta e Parave (Money Mapping ) Fier

Bashkia Lushnjë

agenda lushnje 20160620_142625 20160620_140237 20160620_140712

20160620_140914

PLGP - Harta e Parave (Money Mapping )  Lushnje

PLGP – Harta e Parave (Money Mapping ) Lushnje

Bashkia Elbasan

elbasan elbasani1 elbasani

PLGP - Harta e Parave (Money Mapping ) Elbasani

PLGP – Harta e Parave (Money Mapping ) Elbasani

Bashkia Berat

Berat 20160614_125039 20160614_125105 20160614_125009

Bashkia Kuçovë

kucova 20160614_104144 20160614_104107

dhe Bashkia Korçë

korce IMG-20160621-WA0002

20160621_094524 20160621_100412

Monitorim i Transaksioneve të Thesarit (Monitoring Treasury Application)

Monitorim i Transaksioneve të Thesarit (Monitoring Treasury Application)

 

Open Local Gov Procurement Albania në Konferencën Data for Development

Programi i AIS, Open Procurement Albania OpenLGP, është prezantuar në konferencën rajonale për Eastern Europe and Central Asia, Data for Development Results 2016, mbajtur në Istanbul Turkey në datat 8 dhe 9 Qershor. Projekti dhe databaza e ndërtuar si pjesë e përpjekjeve për monitorim qytetar të prokurimeve dhe kontratave publike të qeverive lokale në Shqipëri. Rezultatet dhe impakti i tij ishin pjesë e panelit me temë Hoë is Open Contracting Improving Budgetary Efficiency? Në këtë panel organziata nga Euro Azia dhe përfaqësues nga Open Contracting Partnership artikuluan mbi përfitimet që vinë nga open contracting process dhe eksperiencat e deri tanishme. AIS ka hapur gjatë vitit të fundit të dhëna për të gjithë tenderët e vitit të parë të mandatit 2015-19 të 61 bashkive në vend. OpenLGP mbështetet financiarisht nga NED.

data dev2data dev 3 data dev 1

data dev 4

data dev 4

data dev 5

Open Contracting Standard, Qeveria Shqiptare konsultohet për Angazhim

Shqipëria është një vend me mungesë të theksuar transparence sa i takon kontratave publike qofshin këto për dhurime, koncesione, PPP, punë publike apo furnizime dhe qiradhënie. AIS si anëtare e Koalicionit Shqiptar për OGP ka kërkuar nga Qeveria të angazhohet për përdorimin e standardit Open Contracting. Ky propozim është vendosur në planin e konsultimeve për OGP 2016-2018. AIS do të organizoje konsultime me grupet tematike përfaqësues në finalizim të Plan Veprimit  gjatë muajit qershor.

Më në fund TransparencyCamp në Europe, nuk mund të mungojë Shqipëria

Në 1 qershor për herë të parë në Europë u zhvillua një event i rëndësishëm i tipit unconference si Trasnparency Camp Europe. Evendi u mbajt në Amserdam në kuadër Netherlands EU Presidency 2016. Pjesmarrës në TCampEU, përfaësues nga shoqëria civile në Shqipëri u bënë pjesë e eksperiencave evropiane mbi open data, technology and civil engagement. Një nga aktivitetet e TCampEU ishte edhe APP Competiotion që vinte si finalizim i dhjetra eventeve të karakterit DiploHack në qytete të ndryshme të Europës. Shqipëria u përfaqësua në këtë event nga Alida Karakushi dhe Ergest Nako dy pjesatarë të skuadrës Love in Action, fitues të DiploHack Tirana.

tcamp eu tcamp eu1 tcamp eu2 tcamp eu3 tcamp eu4

tcamp eu love in action tecamploveinaction1

Organizata nga 6 shtete në POINT 5.0, Political Accountabiliy and New Technologies

Political Accountability and New Technologies POINT, është një konference rajonale e organizatave të shoqërisë civile nga gjashtë shtete të Euopës Juglindore, të cilët janë të përfshirë intensivisht në përdorimin e tekonologjive të reja në punën e tyre. Katër folës në këtë konferencë Eva Meqemeja, Shefiko Hajna, Erald Hoxha dhe Besjana Hysa prezantuan përpjekejt e AIS (ojf shqiptare) për të gjurmuar paratë dhe interesat e drejtuesve të lartë politik në pushtet, dhe për të ndërtuar instrumente të monitorimit qytetar përmes Open Data.

IMG_1244 IMG_1245 IMG_1247 IMG_1253 IMG_1257 IMG_1267 IMG_1270

Si kanë tenderuar Bashkitë! Kontrata me Negocim dhe Tendera për Investime

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të shpallua ranga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna të databazës së portalit për Prokurime Transparente. Ky portal ka informacion për çdo procedurë prokurime publik për 61 njësitë e reja që qeverisjes vendore nga korriku 2015 e në vijim.

  • Prokrurime Publike (totali në numër dhe vlerë). Në total në këtë periudhë kohore rezulton të jenë 1290 procedura të shpallura me një fond limit prej 92 miliard lekë (të reja). Secila nga këto procedura prokurimi publik është e listuar në portalin prokurime Transparente rubrika Tender. Bashkia Tiranë është bashkia me vlerën më të lartë të fondit limit për prokurime në këtë periudhë. Tirana ka shpallur 129 tender me vlerën e 2.28 miliard lekëve. Me diferencë të madhe në vlerë Bashkinë e Tiranës e pason Bashkia Durrës me 50 procedura dhe vlerë të fondit limit 931.79 milion lekë. Bashkia Fier është në vendin e tretë sipas vlerës së fondit limit. Kjo bashki ka 59 tender të shpallur por me fond limit prej 899.85 milion lekë. Në listën e 10 bashkive me fond limit më të lartë të tenderuar janë edhe bashkitë Korcë, Sarandë, Berat, Divjakë, Gjirokastër, Kavajë dhe Librazhd. Ndërsa 10 bashkitë me vlerat më të vogla të fondit limit të shpallur për tenderime janë Ura Vajgurore, Mirdita, Përrenjasi, Delvina, Libohova, Fushë – Arrëzi. Pogradeci, Tepelena, Dropulli, Memaliaj dhe Pusteci. Artikulli me Tabelën dhe Vizulaizimet Prokurime Publike sipas Bashkive, shpallur korrik 2015 – prill 2016.
  • Negocimet e Drejtpërdrejta janë procedura prokurimesh publike përmes të cilave autoriteti kontraktor i përzgjedh vetë operatoret ekonomik dhe negocion kushtet e kontratës me një ose më shumë prej tyre. Vendimi për të aplikuar këtë procedurë duhet të jetë i bazuar dhe argumentuar me kushte që detyrojnë autoritetin të veprojë në mënyrë të tillë. Negocimet e Drejtpërdrejta duke qenë prokurime pa garë mbartin riskun e ekspozimit të lartë ndaj shpërdorimit të fondit. Në total në këtë periudhë kohore rezulton të jenë finalizuar 150 kontrata publike përmes negocimit të drejtpërdrejt. Fondi për këto kontrata publike finalizuar me negocim të drejtpërdrejtë është 83 milion lekë. Secila nga këto procedura prokurimi publik është e listuar në portalin prokurime Transparente përzgjedhja e llojit të procedurës Me Negocim. Bashkitë Tiranë, Elbasan, Kamza, Vau i Dejës, Rrogozhina, Korça, dhe Lezha janë baskitë me më shumë raste dhe vlera të proceduara me negocime të drejtpërdrejtë. Negocime të Drejtpërdrejta do të konsiderohen edhe shtesat e kontratave. Autoritetet prokuruese realizojnë të tilla sa herë që përforcojnë në shkelje afatesh për të tenderuar blerje në kohën e duhur, sikurse në vlerësime për punime dhe shërbime shtesë. Vetëm 37 nga 61 bashki kanë aplikuar procedura të negocimit të drejtpërdrejt. Negocime të drejtpërdrejta me vlerë mbi 5 milion lekë të reja kanë realizuar bashkitë Elbasan, Tiranë, Maliq, Konispol, Vau i Dejës, Rrogozhina dhe Kamza. Artikullin ju mund ta gjeni duke lexuar Kontrata me Negocim të Drejtpërdrejtë sipas Bashkive të shpallura nga 20 Korrik 2015 deri më 7 Prill 2016
  • Investime Publike (tenderuar). Në total në këtë periudhë kohore rezulton të jenë shpallur 269 prokurime për Punë Publike me vlerë prej 07 miliard lekë. Rezulton se 68% e fondit limit të tenderuar nga bashkitë në këtë periudhë kohore është fond për investime, pjesa tjetër janë furnizime me mallra dhe shërbime. Këtu janë konsideruar vetëm investime të tenderuara nga vetë bashkitë dhe nuk janë përfshirë punë publike të tenderuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, apo njësi të qeverisjes qendrore që përkojnë me investime në territorin e këtyre njësive. Secila nga këto procedura prokurimi publik është e listuar në portalin Prokurime Transparente pasi është përzgjedhur kategoria Punë Publike tek filtri i kërkimit Lloji i Kontratës. Bashkia e Korçës dhe ajo e Fierit kanë vlerat më të larta të fondit limit për Punë Publike. Ato pasohen nga Tirana, Durrësi, Saranda, Berati, Divjaka, Gjirokastra dhe Librazhdi. Dy bashki Fushë Arrëzi dhe Pogradeci nuk kanë realizuar ende asnjë prokurim për punë publike, duke privuar njësitë administrative nga të mirat dhe efektet ekonomike që kanë investimet. Gjithashtu katër bashkitë me vlerat më minimale të tenderuara për Punë Publike janë Tepelena, Kukësi, Pusteci dhe Memaliaj. Linku i artikullit Investime, Prokurime për Punë Publike sipas Bashkive, shpallur korrik 2015 – prill 2016.

Ky portal synon të bëje transparente dhe lehtësisht të gjetshme të dhëna mbi tender dhe kontrata publike të 61 bashkive në vend. Sipas filtrave të kërkimit këto prokurime mund të kategorizohen sipas llojit të kontratës që finalizon tenderin si Punë Publike (investime), Furnizim me Mallra (blerje), Shërbime etj. Gjithashtu për secilin tender mund të bëhet kategorizimi sipas numrit të pjesëmarrësve në garë dhe vlerësimi për diferencën mes fondit limit dhe vlerës së ofertës fituese. Në vijim, informacioni përditësohet me numrin e pjesëmarrësve në garë, fituesin sipas ofertës, statusin e projektit, afatin e zbatimit të kontratës dhe pagesat e çdo kontrate sipas transaksione të thesarit. Organizata AIS është implementuese e këtij projekti. Kjo organizatë është promotore e Open Data për Shqipërinë.

 

Projekti OpenLGP Albania prezantohet në Personal Forum Democracy Poloni 2016

Në datat 17 dhe 18 mars u mbajt në Gdansk të Polonisë Personal Forum Democracy 2016 për Europën Qendrore dhe Lindore PFD 2016. Ky forum zhvillohet çdo vit në Poloni si një përpjekje e shoqërisë civile për të përdorur teknologjinë për demokratizim dhe angazhim civil. Folës dhe Moderatorë të workshopeve këtë vit u përqendruan tek pyetja se si mund ti bashkojmë njerëzit për të nxitur debatin publik. Pjesëmarrja qytetare, përdorimi i teknologjisë për transparencë, ndërgjegjësimi përmes të dhënave të hapura, janë objekt i dhjetëra programeve të shoqërisë civile në vende të Europës Qendrore dhe Lindore.

Gjatë PFD 2016 u prezantua edhe projekti i organizatës AIS, për monitorimin e prokurimeve dhe kontratave publike të qeverisjes lokale Open Local Government Procurement OpenLGP. Prezantimi ishte pjesë e workshopit Monitoring Procurements – Experiences from Albania and Hungary. Tre moderatore në workshop ishin Shefiko HAJNA nga AIS, Anita KONSCIK nga K-Monitor dhe Eva MEQEMEJA nga AIS. Dy modelet dhe portalet e ndërtuara nga shoqëria civile në Shqipëri dhe Hungari, sjellim instrumenta të monitorimit qytetar mbi mënyrën se si qeveritë prokurojnë punë, shërbime apo blerje me para publike. Duke i bërë tenderat transparent dhe të monitorueshëm për qytetarin, secili nga programet sjell edhe angazhimin e taksapaguesve në kontroll për llogaridhënie. Të dhënat që hapen për Prokurimet Publike mbartin informacion të plotë dhe të qartë mbi vlera, afate, cilësi gare dhe objekt prokurimi. Gjithashtu informacioni zbardh zonat apo kontratat me risk për abuzim apo korrupsion. Pjesëmarrësit në workshop ishin të shumtë.

12509822_1038419682846977_3844212567840962971_n

12032183_1079630705392541_1548783089485718148_n 10385546_1080972658591679_8608409798666540432_n 12439098_1080972638591681_780238872420696417_n 12670706_1080972568591688_2142042734340048049_n

DSC_0283
DSC_0280 DSC_0281