Censurohen Aktet për Vlerësim, Kanditim dhe propozim të Anëtarëve në Gjykatën e Lartë

Këshilli i Lartë i Gjyqësorit pengon Kontrollin nga Publiku të Integritetit të Kandidatëve Potencial për Gjyqtar Suprem. Censuron identitetin e kandidatëve duke penguar transparencën. I shmanget llogaridhënies për cilësinë, korrektësinë dhe drejtësinë e Vendimeve.

Nga KLGJ janë publikuar 9 akte për procesin e vlerësimit, pikëzimit dhe vendimmarrjes, Akte të Këshillit për tre anëtarë të Gjykatës së Lartë.

Për secilin Proces dhe kandidat potencial KLGJ censuron të dhënat.

Gjyqtarët e Lartë janë funksionarë të lartë publik. Ata paguhen me para të taksapaguesve dhe po marrin detyra pas një procesi Reforme në Drejtësi që synon rritjen e besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë. Censurimi pengon llogaridhënien e institucionit, transparencën për procesin, shënon regres të aksesit në informacion që lidhet me sistemin e drejtësisë. Ky lloj censurimi komprometon cilësinë e punës dhe integritetin e institucionit Këshilli i Lartë Gjyqësor. KLGJ është i vetmi institucion që aplikon censurën në aktet e saj për promovim të individëve në sistemin gjyqësor.

Aktet e Censuruara në kundërshtim me Legjislacionin për Akses në Drejtësi janë si vijon:

 

3 vendime  për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë te kandidateve:

VENDIM Nr. 112 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 111 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 110 i KLGJ datë 27.02.2020

( Kandidatet i kane lëne anonim)

 

Vendimet për renditjen e kandidatëve që konkurrojnë për në Gjykatën e Lartë:

VENDIM Nr. 108 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 109 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 107 i KLGJ datë 27.02.2020

( Kandidatet i kane lënë anonim)

 

Vendimet për për vlerësimin dhe pikëzimin përfundimtar te kandidatëve që konkurrojnë për në Gjykatën e Lartë:

VENDIM Nr. 106 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 105 i KLGJ datë 27.02.2020

 

VENDIM Nr. 104 i KLGJ datë 27.02.2020

 

AIS promotor i transparencës përmes të dhënave të hapura, shpreh shqetësim për këtë proces mbyllje të Institucionit, proces për të cilin do të duhet të vihet në lëvizje edhe Institucioni i Komisionerit për të Drejtën e Informimit.

Censurimi i disa vendimeve shënon edhe standard të dyfishtë. Kështu institucioni nuk ka censuruar emra të Kryetar apo Kancelar të Gjykatave të Posaçme në vendimet e javëve të fundit, por censuron emra të Kandidatëve të përzgjedhur për Gjyqtar të Gjykatës së Lartë.

Shiko : Kerkese per Akses ne Informacion sipas Parashikimit Ligjor drejtuar znj Naureda Llagami, kryetare KLGj

Pagesa thesari 2019, Institucioni Portofolin më të Lartë

Bashkia Tiranë ka paguar përmes transaksioneve të Thesarit të ekzekutuara në vitin 2019 (1 janar deri 31 dhjetor) shumën prej 14 126 289 737 (katërmbëdhjetë miliard e njëqind e njëzet e gjashtë million e dyqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë. Ekuivalente në Euro me rreth 115.8 milion. http://spending.data.al/sq/treasury/list/year/2015/inst_code/2101001/from_date_reg/2019-01-01/to_date_reg/2020-01-01

Me këtë portofol pagesash Bashkia Tiranë rezulton në renditje Institucioni me Buxhetin më të lartë për pagesa të ekzekutuara në 2019. Shiko Link: http://spending.data.al/sq/treasury/graph

Duke kaluar kështu institucione qendrore me portofol të lartë si Autoriteti Shqiptar I Rrugëve; Fondi Shqiptar I Zhvillimit; Qendra Universitare Spitalore Nënë Tereza. Etj

Bashkitë që e pasojnë janë shumë herë më pak në vlera e konkretisht ajo e Durrësit ka vetëm 2.74 miliard lekë apo ajo e Kamzës me 2.27 miliard lekë.

Në përllogaritje është parë vetëm buxheti I drejtpërdrejtë I bashkisë pa konsideruar institucione vartësie dhe shoqëritë me zotërim publik nga kjo Bashki. Kjo bashki ka popullsi të lartë tashmë me mbi 1 milion rezident të cilët sigurojnë një bazë të madhe tatimpaguesish. Bashkia ka performancë të mirë në mbledhje taksash çka e bën të garantojë portofol për shpenzime dhe investime. Në 2019 Bashkia Tiranë ka shpenzuar për projekte edhe nga qeveria qendrore përmes Programeve të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve.

Të tjera Institucione me domethënie për portofolin e pagesave për 2019 janë të aksesueshme tek Transaksione Thesari ku gjithashtu mund të detajohet veç vlerës edhe lista e pagesave sipas përshkrimeve dhe përfituesve.

7 janar 2020, Top Story Media Program: 1 në 3 tendera pa garë të ndershme, Të dhëna të hapura nxisin gazetarinë investigative dhe denoncojnë korrupsionin me para të taksapaguesve shqiptar

Në datën 7 janar emisioni investigative TopStory denoncoi forma të mashtrimit përmes tenderimeve prokurimeve publike në vend. Gazetarja Entela Bajramaj dhe ekipi i Tv Kombëtar Top Channel, sollën në Top Story fakte tronditëse si mbajtja e një në çdo tre tendera pa garë të ndershme. 300 milion euro, para të taksapaguesve rezultojnë çdo vit të humbura, abuzuara dhe vjedhura përmes tenderimeve me element klientelist.

 

 

 

 

 

 

 

Organizata AIS promotore e të dhënave të hapura në Shqipëri kontribuoi në këtë investigim të guximshëm televiziv, përmes të dhënave të çliruara nga tre databaza të rëndësishme me të dhëna të hapura. Konkretisht:

Veç të dhënave të hapura të mara nga databazat tona, me argumente të qarta dhe denoncuese kontribuoi në këtë Program edhe artikulimi i drejtoreshës së AIS Aranita Brahaj mbi defekte të procedurës së tenderimeve.

Korrupsioni është një nga çështjet më problematike për vendin. Institucionet e drejtësisë apo mekanizmat antikorrupsion në vend janë të dobëta deri jo ekzistente. Kundrejt kësaj media dhe organizatat watch dog vijojnë të denoncojnë fakte dhe kontribuojnë kundër abuzimeve me para publike. Prej katër vitesh AIS zbardh të dhëna dhe vlerëson riskun për parregullsi në tenderim njohur si RedFlag Prokurime duke zbardhur informacion dhe defekte të garës për çdo tender të mbajtur nga Bashkitë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Autoriteti Shqiptar i Rrugëve, Sektori Shëndetësi, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Shoqëritë me Zotërim Publik.
Programi Top Story dhe Promo janë të vendosura në kanalin You Tube


 

 

 

Shqipëria 1 Euro, Në 2019 Qeveria dha tetë prona shtetërore për 916 vende të reja pune

Qeveria Shqiptare ka nënshkruar në vitin 2019 tetë kontrata për Subjekte Ekonomike që kanë fituar të drejta reale mbi prona shtetërore kundrejt çmimit simbolik 1 Euro. Programi Shqipëria 1 Euro synon ti japë punëdhënësve potencial prona shtetetërore në përdorim me qëllim rritje të investimeve private dhe numrit të të punësuarve. Në vitin 2019 nga ky program kanë përfituar gjashtë biznese dhe një organizatë jofitimprurëse. Mes tyre vetëm njëri nga kontraktorët është Investitor i Huaj. Pronat e dhëna në 2019 për vetëm 1 euro dhe me afate deri 60 vite përdorim janë kryesisht objekte industriale dhe objekte të Ushtrisë. Në total qeveria ka dhënë 537 503 metra katrorë sipërfaqe të përgjithshme për 916 vende të reja pune për të cilat nuk ka ndonjë parashikim kontraktor që duhet të jenë të punësuar shtetas shqiptarë. Investitori me më shumë sipërfaqe të përfituar është shoqëria shqiptare Blu Imperial Më shumë vende pune kundrejt projekteve Shqipëria 1 Euro pritet të hapë shoqëria koreane Yura Co.Ltd e cila do të hapë një fabrikë për prodhim pjesë elektrike për automobile. Invstimi I saj parashikohet 6.5 milion euro dhe vendet e punës 516. Open Corporates Albania ka përgatitur pasaporta transparente për Bizneset që kanë fituar kontrata për qiradhënie për vetëm 1 Euro të pronave shtetërore.

Akses Info Drejtësi, mbi integritetin dhe promovimin e individëve të sistemit të drejtësisë

Të dhëna dhe dokumenta për Sistemin e Drejtësisë pas Reformës. Akses i shtuar në informacion për institucione të reja të drejtësisë dhe individ që promovohen në sistem. Databaza e re Akses Info Drejtësi synon të rrisë integritetin e proceseve dhe institucioneve përmes një miniere të dhënash dhe informacioni në dispozicion të publikut dhe gazetarëve. Të gjitha Ligjet, Vendimet, Aktet, Strategjitë, Raportet dhe Konkluzionet e Monitorimit të jashtëm janë sipas institucioneve të aksesdrejtesi.al. Po njësoj faqja ka një profil për çdo prokuror , gjyqtar apo anëtar të institucioneve të reja të drejtësisë. Profili synon të bëjë lehtësisht të gjetshim dokumente për arsimimin, eksperiencën profesionale, kualifikimet, promovimin, vettigun, vetdeklarimet dhe çdo dokument tjetër që lidhet me individët e rinj të sistemit. Kjo faqe është një minierë të dhënash dhe bën të mundur edhe një përmbledhje të artikujve të mediatik mbi reformën.

Open Contracting për Tendera të Autoritetit Shqiptar të Rrugëve transparencë dhe vlerësim i riskut për abuzim

Tendera dhe Kontraktime të Autoritetit Shqiptar Rrugor janë tashmë të aksesueshme në standardin e Open Contracting. Pas tenderimeve për Bashkitë, Bizneseve me Zotërim Publik, Shëndetësisë, Fondit Shqiptar të Rrugëve dhe Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, organizata jofitimprurëse AIS po bën transparente edhe etapa të tenderimit dhe kontraktimit për këtë autoritetet të rëndësishëm kontraktor në vend ARSH është një institucion qendror planifikues i kontratave për infrastrukturë rrugore kombëtare. Databaza dhe Algoritmi për risk korrupsioni evidentojnë se në 100 tendera 40 janë të markura me një redflag si potencial për pabarazi në garë. Open Contracting Autoriteti Rrugor Shqiptar është në nga aktivitetet e Projektit Improvement of Integryty of the Public Contractors, mbështetur nga Ambasada Holandeze e Punëve të Jashtme. Në prezantimin e databazës për një grup gazetarësh investigative mori pjesë edhe Zonja Ambasadore e Holandës në Tiranë Guusje Korthals Altes.

Pjesëmarrës në aktivitet:

 • 31 persona nga të cilët 21 Gazetarë.
 • 24 femra dhe 7 meshkuj
 • 10 Gazetarë Media Vizive
 • 8 Gazetarë Media e Shkruar
 • 3 Gazetarë Zyra e Shtypit MFE

Agenda : Ketu

#AKSESDREJTESI PROFILE TE PROKUROREVE SPECIAL

AIS, organizatë promotore e Open Data Albania ju fton të aksesoni informacion përmes databazës tonë të re me titull Akses Info Drejtësi http://aksesdrejtesi.al/ . Cilat janë profilet profesionale të Prokurorëve të Lartë të SPAK (Struktura e Posaçme Antikorrupsion), CV dhe karriera e tyre, niveli i arsimimit, vitet në institucione të drejtësisë, dokumenta të dorëzuara në procesin e aplikimit, vendimmarrje të institucioneve të Kualifikimit dhe promovimit. Të gjitha profilet e tetë prokurorëve special në faqen e re për Akses Drejtësi

Altin Dumani http://aksesdrejtesi.al/profil/38

Behar Dibra http://aksesdrejtesi.al/profil/70

Edvin Kondili http://aksesdrejtesi.al/profil/71

Ened Nakuci http://aksesdrejtesi.al/profil/72

Elida Kackini http://aksesdrejtesi.al/profil/39

Klodjan Braho http://aksesdrejtesi.al/profil/116

Enkeleda Millonai http://aksesdrejtesi.al/profil/73

Arben Kraja http://aksesdrejtesi.al/profil/25

Në databazën e re Akses Info Drejtësi janë vendosur të dhëna dhe dokumenta mbi Institucione dhe Individ të promovuar në kuadër të Reformës së re në Drejtësi. Të dhënat zbardhin informacion mbi Ligje, Vendime, Raporte e Akte të vendimmarrjes dhe performancës së sistemit. Veç institucioneve pasaporta të veçanta me informacion të aksesueshëm janë krijuar për Gjyqtarë dhe Prokuror që mbeten në sistem pas procesit të Vettingut sikurse Individ të emëruar dhe promovuar në Institucionet e Reja të drejtësisë.  Në faqe sapo janë vendosur të dhëna pasurore për Anëtar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Informacion mbi punën e institucioneve të Sistemit Drejtësi mund të aksesoni përmes Akses Info Drejtësi http://aksesdrejtesi.al/institucions

Po tek kjo databazë janë të dhëna për të të tjerë individ të promovuar në institucione dhe Sistemin e Drejtësisë. http://aksesdrejtesi.al/persons/3

Para dhe Pushtet, Integritetit dhe Pasuria e Anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë

Në databazën e re Akses Info Drejtësi janë vendosur të dhëna dhe dokumenta mbi Institucione dhe Individ të promovuar në kuadër të Reformës së re në Drejtësi. Të dhënat zbardhin informacion mbi Ligje, Vendime, Raporte e Akte të vendimmarrjes dhe performancës së sistemit. Veç institucioneve pasaporta të veçanta me informacion të aksesueshëm janë krijuar për Gjyqtarë dhe Prokuror që mbeten në sistem pas procesit të Vettingut sikurse Individ të emëruar dhe promovuar në Institucionet e Reja të drejtësisë.  Në faqe sapo janë vendosur të dhëna pasurore për Anëtar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Të dhënat janë marrë përmes aksesit në informim në deklarimin të bërë pranë Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Të dhënat e deklairmit pasuror zbardhin interesa dhe fuqi ekonomike të funksionarëve dhe personave të lidhur me ta. Në link si më poshtë mund të aksesoni informcionin:

 1. Naureda LLAGAMI http://aksesdrejtesi.al/profil/104
 2. Maksim COKU http://aksesdrejtesi.al/profil/105
 3. Fatmira LULI http://aksesdrejtesi.al/profil/106
 4. Medi BICI  http://aksesdrejtesi.al/profil/80
 5. Brunilda KADI http://aksesdrejtesi.al/profil/94
 6. Brikena UKPERAJ http://aksesdrejtesi.al/profil/97
 7. Erjon MUHARREMAJ http://aksesdrejtesi.al/profil/107
 8. Marcela SHEHU http://aksesdrejtesi.al/profil/99
 9. Albana TORO http://aksesdrejtesi.al/profil/108
 10. Dritan HALLUNAJ http://aksesdrejtesi.al/profil/95
 11. Ilir TOSKAJ http://aksesdrejtesi.al/profil/98

Këshilli i Lartë Gjyqësor është një institucion Kushtetues, I krijuar me Kushtetutë pas ndryshimeve të bëra në Vitin 2016 si pjesë e Paketës Ligjore për Reformën në Drejtësi. Ky Institucion është krijuar për të siguruar Pavarësinë, Përgjegjshmërinë dhe mbarëvajtjen e pushteti Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Këshillim përbëhet nga njëmbëdhjetë anëtar gjashtë prej të cilëve zgjidhen nga gjyqtarët e të gjitha niveleve të pushtetit gjyqësor dhe pesë anëtar I zgjedh Kuvendi nga radhët e Juristëve Jo Gjyqtar. Këshilli I Lartë Gjyqësor ushtron funksione të emërimit, vlerësimit, ngritjes në detyrë dhe transferimit të Gjyqtarëve të të gjitha niveleve. Gjithashtu ky Këshill vendos masa disiplinore ndaj gjyqtarëve. Ky këshill drejton dhe kujdeset për mbarëvajtjen e punës në administratën e Gjykatave me përjashtim të mbarëvajtjes së strukturave të teknologjisë së informacionit në gjykata, e cila rregullohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Këshilli Propozon dhe administron buxhetin e tij dhe të Gjykatave dhe Informon Publikun dhe Kuvendin për gjendjen e Sistemit Gjyqësor.

Informacion mbi punën e këtij institucioni mund të aksesoni përmes Akses Info Drejtësi http://aksesdrejtesi.al/list/1

Po tek kjo databazë janë të dhëna për të të tjerë indivin të promovuar në institucione dhe Sistemin e Drejtësisë. http://aksesdrejtesi.al/persons/3

Vetting per Vettingun – Deklarime Pasurore Komisioner në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit

Në portalin Spending Data Albania rubrika Para dhe Pushtet janë publikuar të mirë kategorizuara, të dhënat e deklarimit pasuror për funksionar të lartë të emëruar Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit KPK. Të dhënat janë aksesuar sipas të drejtës për informim përmes dokumentit të vetë deklarimit pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit të Pasurive dhe Kontrollit të Konfliktit të Interesit. Informacioni përveç tabelës së detajuar nga data analist të programit tonë, shoqërohet edhe me dokumentin PDF kopje e origjinalit për ti dhënë mundësi publikut për mirë informim. Informacioni i marrë nga dokumente të vetë deklarimit Fillestare apo Vjetore, përmban të dhëna për asete pasurore të patundshme apo pasuri të tjera, kontrata sipërmarrje, porosie apo investimi, të dhëna mbi shpenzime vjetore, të dhëna mbi likuiditet, debi, kredi apo tituj pronësie, asete të bizneseve dhe të drejta pasurore të fituara përmes formave të ndryshme. Përveç subjektit funksionar i lartë i emëruar, të dhënat e vetëdeklarimit kanë informacion edhe për pjesëtarë të ngushtë të rrethit familjarë të lidhur në interesa ekonomik me funksionarin e lartë të emëruar. Deklarimet pasurore për funksionar të KPK i gjeni sipas Link si vijon.

 

Të dhëna për jetëshkrimin, eksperiencën profesionale dhe akademike, kualifikime të veçanta, dokumenta që lidhen me profilin në shkenca juridike dhe integritetin në detyrë për secilin anëtar të KPK ju mund ti gjeni në faqen e re të ndërtuar nga AIS Akses Info Drejtësi kliko këtu

Të dhëna për institucionin KPK akte, vendime, njoftime zyrtare etj janë në ndërfaqen e krijuar po tek Akses Info Drjtësi link.

Rubrika Para dhe Pushtet sikurse portali Spending Data Albania janë realizuar nga organizata AIS promotor të Open Data Albania, me mbështetje të Programeve MATRA nga Ministria Holandeze e Punëve të Jashtme në periudhën 2014 – 2019.

15 ORGANIZATA KUNDER PROPOZIMEVE LIGJORE TE QEVERISE PER MEDIAT data 10 dhjetor 2019

Ne, një grupim prej 15 organizatash të gazetarëve dhe shoqërisë civile, në mënyrë të përsëritur, duke filluar nga Dhjetori i vitit 2018, përmes deklaratave tona publike i kemi kërkuar qeverisë të tërheqë dy projektligjet e prezantuara publikisht si Paketa Antishpifje, duke renditur të gjitha kundërtitë tona.

Gjithashtu, pas dorëzimit të këtyre dy projektligjeve në Kuvendin e Shqipërisë, i bëjmë thirrje Kuvendit që, në rast se qeveria nuk i tërheq këto projektligje, t’i rrëzojë ato menjëherë. Këto dy projektligje cënojnë lirinë e shprehjes dhe të medias në vend, si dhe bien ndesh me parimet ndërkombëtare të parashikuara në nenin 19 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, nenin 19 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike, nenin 19 të Konvetës Amerikane për të Drejtat e Njeriut, nenin 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, etj.

Organizatat vërejnë se dy projektligjet pjesë e paketës antishpifje i akordojnë AMAs dhe AKEP-it, kompetenca gati gjyqësore, me natyrë sanksionuese ndaj operatorëve mediatikë, ndërkohë që këto organe, edhe pse të pavarura sipas ligjit nuk ofrojnë garanci funksionale për të qenë efektivisht të pavarura, sikurse janë organet e pushtetit gjyqësor.

Shqipëria ka mjaftueshëm ligje që rregullojnë çështjet kur media shkel të drejtat e të tjerëve dhe çdo ndërhyrje tjetër, si dhe në këtë drejtim ka patur disa precedentë të gjykuar në sistemin tonë gjyqësor.

Nevoja për të patur vetërregullim të medias dhe JO rregullim ligjor të saj, merr rëndësi të veçantë në ato shtete me demokraci në tranzicion, sikurse është vendi ynë, ku shpesh mediat janë të lidhura me interesat e njohura të biznesit, të partive politike. Vetërregullimi është kombinim i standarteve që përcakton kodet e duhura të sjelljes për median, të cilat janë të nevojshme për të mbështetur lirinë e shprehjes dhe për të mundësuar që kjo sjellje të monitorohet dhe të mbahet e përgjegjshme. Vetërregullimi ruan pavarësinë e mediave dhe e mbron atë nga ndërhyrjet partizane të qeverisë.

Organizatat i bëjnë thirrje Qeverisë Shqiptare dhe Kuvendit të Shqipërisë të marrin parasysh të gjitha kundërshtitë e përsëritura nga ana e institucioneve ndërkombëtare (të tilla si OSBE, BE, Këshilli i Europës dhe Kombet e Bashkuara), prezenca e të cilave kontribuon në vendin tonë për sundimin e shtetit të së drejtës dhe të drejtave të njeriut, të shprehen qartë dhe publikisht mbi projektligjet në fjalë, si masa në dhunim të lirisë së shprehjes.

Gjithashtu, kjo thirrje e organizatave lokale është mbështetur gjatë dy ditëve të fundit dhe nga tetë organizatat ndërkombëtare më të rëndësishme në adresimin e çështjeve që lidhen me lirinë e medias dhe të shprehjes, si dhe nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve IFJ (me 600 mijë anëtarë nga 140 vende të botës) dhe Federata Europiane e Gazetarëve EFJ ( me 320 mijë anëtarë nga 45 vende)

deklaratën e përbashkët të së cilëve e gjeni bashkëlidhur.

Lista e organizatave firmëtare:

 • BIRN Albania
 • Civil Rights Defenders
 • Citizens Channel
 • Faktoje
 • Instituti Shqiptar i Medias
 • Instituti Shqiptar i Shkencave promotor i Open Data Albania
 • Këshilli Shqiptar i Medias
 • Komiteti Shqiptar i Helsinkit
 • Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë
 • New Media Network
 • Qendra Res Publica
 • Qendra Shqiptare MediaLook
 • Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore
 • Shoqata e Gazetarëve Profesionistë të Shqipërisë
 • Unioni i Gazetarëve Shqiptarë