HackaThon Albania 2017, the Creativity Marathon, 24 – 25 March

AIS, together with The Embassy of the Netherlands in Albania, hosted the Hackathon Albania 2017 event. 30 participants

Etapa të Procesit gjyqësor AIS vs Parti politike për transparencë me financat elektorale

AIS ka paraqitur në Gjykatën e Apelit Administrativ ankimimin ku insiston që ky nivel gjyqësor të interpretojë mbi detyrimin e Subjekteve Elektorale për të bërë transparente në kohë reale shpenzimet dhe donacionet e fushatës. Palë të paditura janë tre partitë kryesore PD, PS dhe LSI, të cilat nuk ju përgjigjën kërkesës së organizatës për të vënë informacion në dispozicion lidhur me financimin e fushatës elektorale të 2015.

Kushtetuta sjell një nga modelet më të mira për akses informimi mbi financat elektorale. Bazuar në Kushtetutë ky informacion duhet të jenë kurdorherë publik dhe i aksesueshëm pa kufizime, pa diskriminim, pa procedura burokratike ose segmente institucionale ndërmjetëse. Në seancën e e datë 10 Nëntor 2015 Gjykata Administrative hodhi poshtë pretendimin e ngritur nga AIS.

Organizata jonë ka apeluar dhe do të vijojë advokimin gjyqësor me qëndrimin se Partitë Politike janë subjekte të së Drejtës Publike dhe kanë detyrim të bazuar në Kushtetutë, për Akses Informimi ndaj qytetarëve, medias dhe çdo aktori tjetër civil. Gjithashtu transparenca me shpenzimet dhe donatorët e fushatës është një aspekt i rëndësishëm për Zgjedhje të Drejta dhe Demokratike.

 Hapa kronologjik të procesit:

 1. AIS ju drejtuagjatë fushatës  tre partive kryesore me një kërkesë zyrtare në 09.06.2015
 2. Kërkesa bazohet tek e Drejta për Informim dhe Kushtetuta
 3. Tre partitë nuk u përgjigjën kërkesës zyrtare
 4. AIS organizata kërkuese, ju drejtua Institucionit të Komisionerit për të Drejtën e Informimit (z. Besnik Dervishi), ku pretendimi i AIS u rrëzua
 5. AIS i drejtohet me padi Gjykatës Administrative si kompetente për të Drejtën e Informimit.
 6. Në seancat paraprake të mbajtura në Gjykatë janë paraqitur vetëm Përfaqësuesi i Partisë Socialiste dhe një përfaqësues nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit.
 7. Në seancën e datës 10 nëntor 2015 Gjykata përmes vendimit të saj hodhi poshtë pretendimin  e ngritur nga AIS .
 8. Organizata ka apeluar çështjen në Gjykatën Administrative të Apelit
 9. Zyra Ligjore që përfaqëson Palën kërkuese është Gumi & Associates
 10.  Ankimim në Gjykatën Administrative të Apelit
 11.  Kërkesë për përshpejtim gjykimi.
 12. AIS i drejtohet Gjykatës së Strasburgut, Shqipëria nuk garanton gjykim në afat të arsyeshëm (neni 6 KEDNJ).

Dokumente të rëndësishme të procesit gjyqësor:

Kërkesë për informim PS 

Kërkesë për informim PD

Kërkesë për infomimim LSI

Ankesë për komisionerin për të drejtën e informimit

Kërkesë Padia drejtuar Gjykatës Administrative Tiranë

Fletë thirrja e Gjykatës

Vendimi i Gjykatës

Ankimim në Gjykatën Administrative të Apelit

Kerkese per pershpejtim gjykimi

Kërkesa e Plotë për Gjykatën e Strasburgut

Smart Tourist Albania – Raportoni problemet ne lidhje me turizmin direkt nga celulari juaj

Smart Tourist Albania eshte nje projekt i AIS qe ka si qellim rritjen dhe ndërgjegjësimin publik mbi ndotjen mjedisore në zonat turistike dhe ushtrimi i presionit qytetar mbi institucionet përgjegjëse përmes një platforme informuese online.

Per nje vend si Shqiperia, ne mungese te industrive dhe rrenimit te sistemeve ekonomike si bujqesia apo blegtoria, turizmi eshte teper i rendesisshem. Vitet e fundit ka nje kujdes te vecante per kete industri dhe kjo eshte shoqeruar me disa fushata reklamash, panaire shqiptare dhe nje sere deklaratash politike bombastike qe theksojne vlerat naturale te turizmit shqiptar.

Pertej oportunizmit dhe sy-veshurit burokratik, turizmi shqiptar calon ne disa aspekte dhe eshte teresisht i braktisur ne meshire te fatit. Projekti yne tenton qe te rrise vemendjen ndaj problemeve te turizmit duke percjelle raporte qytetare dhe shqetesime te pushuesve mbi gjendjen aktuale. Evidentimi i problemeve, dhe pranimi i tyre duhet te jete hapi i pare drejt permiresimit dhe perfeksionimit te gjendjes dhe per kete gje ne po leshojme sot dhe aplikimin e pare te bazuar mbi telefoni ne funksion te raportimeve qytetare.

Duke qene se shume nga pushuesit jane te paisur me celulare atehere platforma jone mundeson shkarkimin e nje aplikimit “Smart Tourist Albania” me ane te cilit mund te raportohet lehtesisht direkt ne vendin e pushimit per problemet e hasura. Problemet mund te jene te lidhura me ndotjen e vend-pushimeve, abuzimin me hapesira publike nga privatet e te tjera kategorizime. Gjithcka duhet jane pak klikime per te reaguar dhe ngritur zerin ndaj pakenaqesive te vrojtuara.

Splash Screen - Smart Tourist Albania

Faqja prezantuese e aplikimit per Android – Smart Tourist Albania

Aktualisht versioni i aplikimit mund te perdoret nga cdo celular me sistem Android dhe  mund te shkarkohet nga adresa: www.smarttourist.al/SmartTouristAlbania.apk. Aplikimi eshte i krijuar mbi Ushahidi Android App dhe eshte i gjithi ne shqip. Ju ftojme ta perdorni per te ngritur zerin tuaj ndaj problematikave te lartpermendura. Per cdo problem ne lidhje me kete aplikim ju lutem na kontaktoni