Entries by admin

Tendera me Risk për Parregullsi dhe Probleme të Garës Bashki viti 2021

Date : 26 Janar, 2022 Në vitin 2021 Bashkitë kanë zhvilluar 29 tendera me vlerë mbi 100 milion lekë dhe me shënimin RedFlag çfarë tregon për rrisk potencial për parregullsi dhe korrupsion në garë Bashki problematike paraqitet Durrësi, për shkak të procedurës së dhënies me negocim (pa garë) e Kontratës me Vlerë 1 148 864 000 Lekë objekt pune […]

Constitutional Court must abrogate the Corruptive Law – Democratic Party Supports the Lawsuit prepared by the Civil Society

Date: 17 Janar, 2022 The Democratic Party has filed a lawsuit in the Constitutional Court demanding the Suspension and Abrogation of Chapter VI of the Normative Act with the power of Law no. 9/2019 “On coping with the consequences of natural disasters”. This law violates the Freedom of Economic Activity as a constitutional freedom. Contracting for the […]

Trajnim: Forcim i Aktivizmit Civil me fokus Shpërndarjen e Parasë Publike, Rrogozhinë 18.12.2021

Organizata AIS / Open Data Albania në kuadër të zbatimit të projektit me titull Monitorim Qytetar dhe Transparencë mbi Kontraktor të Bashkive për Shërbime dhe Investime Publike I mbështetur nga  Lëviz Albania,një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, mbajti në datat 18 Dhjetor për Bashkinë Rrogozhinë një trajnim për Rritje Kapacitetesh dhe […]

Prezantime – Forcim i Aktivizmit Civil me fokus Shpërndarjen e Parasë Publike

Buxheti Vendor_B GJACI Kamza E Drejta Informimit Ligji Brahaj_Gjaci Kamza Gazetaria advokuese apo investiguese Open Data 29.09.2021 Besi Megi prokurimet 02-10-2021 (ok) Buxheti Vendor_B GJACI – Kavaja E Drejta Informimit Ligji Brahaj_Gjaci – Kavaja Buxheti Vendor_B GJACI – Rrog E Drejta Informimit Ligji Brahaj_Gjaci – Rrog Buxheti Vendor_B GJACI Tirana dhe Vora E Drejta Informimit […]

Corruption Risk in Albania Public Procurement (2017 – 2019) – a Document prepared by Heritie School of Governance and the Albanian Institute of Sciences AIS, May 2021.

The OSCE Presence in Albania commissioned the Hertie School of Governance and the Albanian Institute of Science, to research corruption risk in public procurement in two relevant sectors and to propose improvements to the legal and administrative framework for its reduction. Please find HERE an Executive Summary of the research document.

AIS alarm: Reconstruction Fund, medium-term budget program can be used in the upcoming Elections (2022-2025) to compromise voters through individual grants a few hours before voting.

The risk of misuse of public money in elections is high. AIS denunciation of the misuse of the Post-Earthquake Reconstruction Program in the April 25th Elections was rejected by the Administrative Investigation Institutions.  They did not provide solutions for the violations found in the zone where Prime Minister Rama won. AIS reported that in violation […]

Reconstruction of about 100 billion ALL worth is being tendered by Clientelist Procedures. Delays with the Review of Complaint and Claims for Law Abrogation by Constitutional Court

The latest progress report of the European Commission for Albania estimates that there is good progress in the adoption of a new Law on Procurement, according to EU Standards. But in the meantime, the Albanian Government avoids and bypasses this Law by using Special Laws for contracting. Typical cases include contracts for post-earthquake Reconstruction, Medium […]

Misuse of Public Money in Elections, Legislation and Institutions Do Not Guarantee the Process

The risk of misuse of public money in elections is high. AIS denunciation of the misuse of the Post-Earthquake Reconstruction Program in the April 25th Elections was rejected by the Administrative Investigation Institutions.  They did not provide solutions for the violations found in the zone where Prime Minister Rama won. AIS reported that in violation of the […]

AIS: Concern for Lack of Transparency through the Non-Publication of the Report on the Implementation of the State Budget in the middle of 2021 (legal obligation with a specific deadline)

AIS / Open Data Albania draws attention and raises Concerns about the Lack of Transparency through the Non-publication of the Report on the Implementation of the State Budget by mid-2021 (legal obligation with a specific deadline). Missing Report on the Implementation of the State Budget by mid-2021 AIS / Open Data Albania finds serious legal violations by the Ministry of […]