Bizneset e Rindërtimit deri tani 162 Shoqëri kanë fituar kontrata Publike

Cilat janë Bizneset që po Realizojnë Punime në Kuadër të Programit të Rindërtimit Post Tërmeti i 26 Nëntor 2019?!

Open Corporates Albania ka krijuar një kategori të veçantë në Menu ku vendosen pasaporta për të gjitha bizneset shoqëritë që janë angazhuar me kontratë për të bërë Punë dhe Projekte pjesë e Programit të Rindërtimit të Qeverisë Shqiptare. Emri i Kategorisë (menu) është Biznese Rindërtimi.

http://opencorporates.al/sq/rindertimicompany

Këto shoqëri kanë të paktën 1 kontratë të lidhur me Institucionet Shqiptare. Kontratat janë kryesisht në bazë marrëveshje kuadër të hartuara pas tenderimit me Procedurë të Kufizuar.

Aktualisht deri datën e sotme, sistemi ka identifikuar 162 shoqëri që kanë një kontratë për një projektim, mbikëqyrje, ndërtim apo riparim në kuadër të Programit të Qeverisë Shqiptare për Rindërtimin.

Për secilin operator shfaqen të dhëna mbi administratorin, zotëruesin, objektin e aktivitetit, data e themelimit, ndryshime në strukturën e shoqërisë, performanca ekonomike në vitet e fundit, pagesat nga Thesari, të dhëna dhe listime për tender fitues.

Lista mund të shkarkohet si PDF ose si Excel për ripërdorim sipas dëshirës tuaj.

Shoqëritë janë vendase. Kategoria do të përditësohet me të tjera pasaporta biznesi që do të fitojnë statusin e Kontraktorit për Kontrata në Kuadër të Programit të Rindërtimit Post Tërmet.

Secili Biznes është listuar duke marrë si të dhënë kontratën apo marrëveshjen. Këto Kontrata apo marrëveshje janë pjesë e sistemit për Prokurime Transparente krijuar nga AIS. Procedurat Tenderuese për Rindërtimin janë mbajtur nga Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkitë.

Konkretisht:

Fondi Shqiptar për Zhvillim  http://openprocurement.al/sq/albaniandf/list/faqe/2/keyword/programi+i+rindertimit

Bashkitë:  http://openprocurement.al/sq/tender/list/keyword/programi%20i%20rindertimit

Gazetarët që kanë nevoje për të aksesuar dhe kuptuar procedura të tenderimit Programi i Rindërtimit pas tërmetit, mund të kontaktojnë zyrën tonë

 

P.s Këtu nuk janë të listuar Bizneset qo kanë fituar kontrata për tenderime me fonde të EU, e për të cilat autoritet tenderues nuk është një Institucion i Shtetit Shqiptar.

The public monitors the integrity of the Justice System. Most viewed individuals in the Register of Magistrates, December 2020

The web-based Access to Justice Database is created by AIS organization as a mine of data and documents for the newly established justice institutions and their members. The database contains a Register of Magistrates, which includes information and a passport for each judge http://aksesdrejtesi.al/persons/1 , prosecutor http://aksesdrejtesi.al/persons/2 , and each member of the justice institutions http://aksesdrejtesi.al/persons/3, as well as for suspended judges and prosecutors http://aksesdrejtesi.al/persons/4 .

The three most viewed profiles for December on this database according to google analytics are:

 • The profile of Mar. Altin Binaj, elected Constitutional Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/25 . A profile had already been created on the Access to Justice database for Mr. Binaj as a prosecutor. His profile was updated in December with data and documents about his promotion as a Constitutional Judge.

The passport profile for Mr. Binaj contains information and documents in the following categories: General information, professional experience, qualifications and promotions, documents, and asset declarations.

 • The Ph.D. thesis of Dr. Erjon Muharremaj, member of the High Judicial Council, HCJ, http://aksesdrejtesi.al/profil/12 , is the most viewed documents for December on Access to Justice Database, under the Register of Magistrates. The title of the Ph.D. is “The impact of the International Environmental Law on the Albanian Legislation “. The dissertation for defending the “Doctor” grade was presented to the University of Tirana, Faculty of Law, Department of Public Law http://aksesdrejtesi.al/dokumenta/1592233239Disertacion.pdf .
 • The third ranking profile in terms of number of views was the profile of Judge Alaudin Malaj, whose re-assessment process was interrupted upon his resignation request http://aksesdrejtesi.al/profil/153.

Most of the views for the 12 months of 2020 rank the profile of Mr. Sotir Kllapi, Prosecutor in the Special prosecutor’s Office against Corruption and Organized Crime as the most viewed profile http://aksesdrejtesi.al/profil/106 , followed by the profile of Mr. Altin Binaj, a Constitutional Judge and that of Mr. Luan Daci, a member suspended by the Special College of Appeals and subject to criminal proceedings http://aksesdrejtesi.al/profil/90 .

So far, passports have been created in the Register of Magistrates with information about individuals who have passed the vetting process, resigned, or promoted to the high level of the justice institutions.

The data and documents are accessible through official sources and requests for information sent to the relevant institutions. The profiles of the magistrates are intended to strengthen public monitoring and increase public trust in the system. Each profile contains data and documents regarding general personal information; the date of initial assignment to the current office: previous professional experience, education, and research; special qualifications; decisions of the qualification institutions; evaluations of their ethics and professional performance; effective disciplinary measures; and asset declarations.

Our web-based Database for the Register of Magistrates is a pilot model proposed by the organization AIS as a model for the state institutions, which are required to create a Register of Magistrates. The Justice Reform is strongly connected with the need for public monitoring and trust in the integrity of the members of the Justice System.

 

Our web-based Database for the Register of Magistrates is part of one of our fund-raising projects for 2021. Our website and the software solution are created by AIS team and funded by OSFA through a project of several months in 2019. During 2020, the maintenance of the website and the updating of the magistrates’’ profiles was carried out on volunteer basis by the organization AIS.

For easy access to information on the database, you are advised to use the search machines as per the relevant categories http://aksesdrejtesi.al/searchform .

Altin Binaj of the Constitutional Court, Erjon Muharremaj of the HJC, and Alaudin Malaj, a suspended judge, are the three most google viewed profiles for December 2020. The public is interested in names promoted in the justice system.

#aksesdrejtesi #reformedrejtesi #vetting

AIS proposes to the Government the establishment of an Electronic Register for the Magistrates, AKSHI sets up working group for its implementation

A Register of the Magistrates, with data, documents, and information for Albanian judges and prosecutors is required by the law since 2016, the year when the legal package for the justice reform was adopted. This register enables the careful archiving of the documents and information related to the integrity, performance, and image of judges and prosecutors. AIS has found that none of the institutions, the High Prosecutorial Council and the High Judicial Council has made any efforts to create the register in an electronic form. Therefore, the Government was officially requested to commit to this database of great importance for the public confidence and the integrity of the Reformed Justice System. The National Agency for Information Society has established a working group and is expected to start the process. The intervention consists of four steps: drafting of the missing by-laws; software infrastructure; hardware infrastructure, and increasing the capacities of the implementation staff. AIS has created the web-database Access to Justice Info as a pilot model to be considered by the institutions.

Chronological steps :

Anti-Corruption Day – Open Data Albania is awarded the Prize for Civil Society Action

The Integrity Week and the World Anti-Corruption Day were finalized with several awards of appreciation being given to important and active actors in the country. Our organization, known as a promoter of Open Data Albania, was awarded the prize for Civil Society Action. The prize was given in recognition for Strengthening Accountability with respect to Policymaking Improvement and Promoting Transparency, Communication, and Civic Participation through the use of innovation and information technology. The prize was handed over by the Ambassador of the Netherlands in Albania, Madame Guusje Korthals Altes.

The Integrity Week is an Initiative of ICC Albania with the support of the Netherlands Embassy, EU delegation in Tirana, Ministry of Justice, and A2CNN as the Media Partner. In this context, 15 important actors were nominated. Our organization feels grateful for this award and thanks every stakeholder involved in improving transparency, accountability, and good governance.

Map of Albania Oligarchs (Names of those who have received MILLIONS OF EUROS from Albanians’ taxpayers)

Risk Assessment in Tenders/Municipalities, whose 30% of the contracted value goes to one single company by direct negotiations

RED FLAGS – Local Government Units of Albania are ranked on the top when it comes to abusive tenders. As history shows, small and average-value tenders organized by them tend to usually go to family relatives or friends of those working for these institutions, while the large value tenders go to the pockets of construction oligarchs, who own companies providing cleaning services, development of green spaces, IT maintenance, and road reconstruction.

Direct Negotiation refers to Public Contracts (supplied by public money) exposed to a high risk of abuse and embezzlement. The Negotiation Procedure is a procedure, where the contracting authority selected the economic operators itself and negotiates the contract terms with one or several of them. This is translated simply into „Cash“ agreements, using Albanian taxpayers’ money for favorite clients. All the municipalities in the country have a favorite client each, who is awarded 30% of the municipality contracts through Direct Negotiation.

TIRANA MUNICIPALITY

Negotiation procedure

Who else, but FUSHA SHPK. The top company in Tirana, most favorite Mayor Veliaj’s company, when it comes to towers, roads and everything. He is awarded 12 billion Albanian lekë-worth (VAT excl.) tenders by the negotiation procedure. Shkëlqim, the oligarch, has received more than 3.3 BILLION Albanian lekë (VAT excl.) for 3 tenders only.

Negotiation without Notice

The only company priviledged by this procedure, which goes beyond 2.3 billion Albanian lekë (VAT excl.) is certainly Fiqiri Allmuça’s PASTRIME SILVIO, WITH ONLY 2 TENDERS FROM Tirana Municiaplity for purchase of hygiene sanitizers and dezinfectants woth 500 MILLION Albanian lekë (VAT incl.), both with RED FLAGS.

CITIES RANKED BY VALUE OF NEGOTIATED TENDERS

 

 1. FLORIAN BORSHI (BORSHI SHPK)                    – More than 1 billion ALL (VAT excl.), 56% of tenders of SHKODRA Municipality
 2. FATMIR KUCI (SHENDELLI SHPK)             – About 1 billion ALL, 52% of tenders of ELBASAN Municipality
 3. YZEDIN BOZHAJ (SHENDELLI SHPK)             – 845 million ALL (VAT excl.), 94% of tenders of GJIROKASTRA Municipality
 4. ADHURIM DUKA, VEIS DUKA (DUKA)             – 752 million ALL (VAT excl.), 79% of the tenders of VLORA Municipality
 5. LUAN KAPRI, BAJRAM ALLDERVISHI (REI 3) – 530 million ALL (VAT excl.), 80% of the tenders of POGRADEC Municipality
 6. DAVA KAZA, ZEF KAZA (AEK MUNELLA SHPK) – 387 million ALL (VAT excl.), 97% of the tenders of MIRDITA Municipality
 7. LEDI KOÇI, ENOR NAKUÇI, LINA SOKOLI (KREATX)- 234 million ALL (VAT excl.), 84% of the tenders of DURRËS Municipality
 8. SHKËLQIM KUPA, QAMIL KUPA (KUPA SHPK) – 193 million ALL (VAT excl.), 33% of the tenders of KAMËZ Municipality
 9. KLAJDI PALOKA (KLAJDI CONSTRUCTION) – 124 million ALL (VAT excl.), 35% of the tenders of LEZHA Municipality
 10. KLARIDA SEMANJAKU (NATURAL PERSON) – 118 million ALL, 44% of the tenders of FIER Municipality
 11. ASLLAN RUÇI (RUÇI)             – 111 million ALL (VAT excl.), 70% of the tenders of KLOS Municipality
 12. ARBEN GOLEMI (PROJECT&PEOPLE) – 105 million ALL (VAT excl.), 33% of the tenders of BELSH Municipality
 13. NJAZI PRENÇI (REGLI SHPK)                                – 64 million ALL (VAT excl.), 45% of the tenders of BULQIZA Municipality
 14. ARBËR ABAZI (ALKO IMPEX CONSTRUCTION) – 57 million ALL (VAT excl.), 72% of the tenders of DEVOLL Municipality
 15. IRENA DERVISHI, GËZIM DERVISHI (ALFA 2 SHPK)- 33 million ALL (VAT excl.), 41% of the tenders of BERAT Municipality
 16. MARSEL SHEGA, FATOS JAUPI DUKA,
 17. SHERIF KAPLLANI (VIOLA GREEN)             – 14 million ALL (VAT excl.), 73% of the tenders of PRRENJAS Municipality

SHKODRA MUNICIPALITY

 1. FLORIAN BORSHI (BORSHI SHPK) – MORE THAN 1 BILLION ALL, VAT EXCL., 56% OF THE TENDERS OF SHKODRA MUNICIPALITY

Florian Borshi is the owner of Borshi shpk, a company that has prevailed for years in the northern city of Shkodra. Since 2006, he has received big amounts of cash from the mullti-billion tenders for clearning through direct negotiationa, in the amount of more than 1 BILLIOL ALL, VAT excluded, for 7 such tenders.

Borshi, among the 7 in-cash tenders awarded by Shkodra Municipality, obtained a tender worth 236 million ALL (excl. VAT) through direct negotiation, in blunt violation due to lack of competition and bids.

During the period 2015-2018, Florian Borshi with his company were awarded 3.6 billion ALL (excl. VAT) from the State budget, and over 1.3 billion ALL (excl. VAT) in the year 2019-2020 only.

At the time when tender deals were new entries in the political game and media refrained from disclosing information how taxpayers money was given to government clients, it was the Shkodra citizens themselves who exposed Borshi. “Well, well, Florian Borshi is the name of the person who won the cleaning tender for Shkodra. It is the second or third time that he ‘wins’ the tender. Only with the money he is supposed to clean around the garbage bins, he recently bought a JEEP, limited version, brand-new, black, 0 km. Let’s not speak about the other partners like Xh.Sh. (Municipal Council member) and G.K. – Shkodra citizens wrote about their multibillionaire compatriot in a report which stated that although Shkodra launched tenders to clean the city with citizens’ money, it turned out to be the worst-cleaned city”.

 

FLORIAN BORSHI (BORSHI SHPK)

The right wing holds power in Shkodra and Borshi continued his ‘rule’ peacefully, until he felt his grip on power slipping away when the Arbër Abazan – the nephew of the Socialist Party MP Sadri Abazaj – with his company ALKO IMPEX  CONSTRUCTION started snatching the tenders off his hands; the tenders that made him well-off.

 

The right-wing Mayor Voltana Ademi ‘betrayed’ him when she denied a tender to the BOSS’s cleaning company to give it to the SP friends, specifically to Arbër Abazi, a ‘gift’ that spurred much controversy… However, Florian Borshi did not idle around, but he criminally sued Voltana to regain his BILLIONS and succeeded: now, BORSHI SHPK RULES SHKODRA with the illegal tenders.

ELBASAN MUNICIPALITY

 1. FATMIR KUÇI (VICTORIA INVEST SHPK) – AROUND 1 BILLION ALL (excl. VAT),

52% OF TENDERS AWARDED BY ELBASAN MUNICIPALITY

 

“VICTORIA INVEST” OF FATMIR KUÇI is one of the companies that benefited the highest chunks of Albanian money – both from the central and local government – to clean Elbasan city. Rumors triggered suspicions that Lulzim Basha is behind this company because not only this company has his daughter’s name, but there are also other facts that are analyzed below.

At the national level, 13 tenders by Direct Negotiation from Elbasan Municipality, 10 of which are REDFLAGS for lack of competition and bids, VICTORIA INVEST benefited over 1 billion ALL (excl. VAT)!

As for deposits from the Treasury, it benefited FRIGHTENING AMOUNTS over 3 years (2015-2018): over 15 BILLION ALL (excl. VAT). And over 4.4 BILLION ALL (excl. VAT) in 2019-2020!

FATMIR KUÇI (VICTORIA INVEST)

 

Ties to Basha, who is Fatmir Kuçi?

It turns out that the Mercedes-Benz plated AA111EN used by Basha was purchased by Victoria Invest and precisely on this car, the DP Leader stopped to meet the Astir protesters [Astir: quarter being demolished to make room for a new road]. Basha enjoyed the strong support of Kuçi in the 2009 elections because the latter supported him financially to equalize the number of 6 MPs in Elbasan, during the time that the current DP Leader was the DP election coordinator. But, now it seems that Kuçi has turned his attention to the SP and looks to be beyond any saturation point in tenders by ripping off both right and left-wingers.

Despite a prominent name to the Albanian justice, nothing stopped Kuçi to obtain tenders in blunt violation… In 2014, the businessman Fatmir Koçi was criminally prosecuted on bail for “violation of navigation rules”, but managed to wrap it up with a fine. He caused the death of a Russian tourist, Denis Kaiumov at Livadh in 2016 when he runs over him with a speedboat and cut off his limbs with the propeller. He was handcuffed for this incident, but managed to get out not too late because he claimed to have heart problems.


Billions flowing…

This company has a long and much controversial history of gaining money. The third segment 0.74 km of the Big Ring was won precisely by “Victoria Invest International & Viktoria Invest” at a value of 1.17 BILLION ALL (excl. VAT). Another 15 MILLION EUR without competition was awarded by the government to Lulzim Basha’s Victoria in a consortium with an Italian company – for the rehabilitation of Porto Romano.

The name Fatmir Kuçi comes out in another suspicious connection to the company “Victoria Marine LTD” Disclosure of “Panama Papers” documents showed that this company is registered in Malta, fiscal heaven.

Manipulations with tenders / The ugly scheme to benefit public money

There is no start or end to the information about VICTORIA INVEST, not only for the political ties but also for the scandalous ties in public procurements. The company of the godfather of Basha’s daughter was imposed a “seizure order” several times, because of disputes with other companies. Let us mention here the request for an administrative investigation by Kamza Municipality, which claimed that this company had manipulated the documentation submitted to participate in a tender – so that it would be eligible. “Victoria Invest” was disqualified for one year from participation in concessions and PPP schemes (3 August 2018 – 3 August 2019).

2 CONCESSIONS WITH BLOOD TIES

This company owns 2 CONCESSIONS, Victoria Hydroenergy with administrator Endri Kuçi for the construction of the HPP Lunik 1 and Lunik 2 in Elbasan, as well as FINSEC PORT for the construction of the yacht port at Turra Castle, Synej commune, Kavaja (this concession also has a 35-year validity and provides for the construction of a yacht port with at least 800 anchoring posts, 150 apartments and one hotel). Victoria Invest is owned by the company VICTORIA INVEST INTERNATIONAL of Valbona Kuçi, mother of Endrit Kuçi, family members of Fatmir Kuçi. The address of this branch/affiliate is the same as that of “Victoria Invest”, i.e. same building, floor, street and quarter in Elbasan.

 

GJIROKASTRA MUNICIPALITY

 1. YZEDIN BOZHAJ (SHËNDELLI SHPK) – 845 MILLION ALL (excl. VAT),

94% OF TENDERS OF GJIROKASTRA MUNICIPALITY

“SHËNDELLI SHPK” of Yzedin Bozhaj is the company that wreaked havoc in tenders by giving around cash in Gjirokastra, for 2 tenders with Direct Negotiation on engineering works to prevent hill-landslide in the area. Both tenders amounted to the CRAZY TOTAL OF 845 MILLION ALL (excl. VAT), one of which in blunt absence of competition, bids, by direct negotiation.

 

Besides the fact that Yzedini’s company gets millions for landslide prevention – and in most cases, these tenders are awarded through inexistent procurement – it does not lag behind even in the BILLIONS obtained over the years from the Treasury. Hold your breath! In just 3 years (2015-2018), Shëndelli received over 8 BILLION ALL (excl. VAT) and over 3.6 BILLION ALL (excl. VAT) in only one year (period 2019-2020).

YZEDIN BOZHAJ (SHËNDELLI SHPK)

SHËNDELLI does not stop surprising, because contracts awarded to it by the Renaissance (SP) are endless, either alone or in collaboration with other public-money devouring oligarchs with political ties… At the national level, Bozhaj and his company received 8 BILLION ALL (excl. VAT) in 73 tenders. The most frightening tender in collaboration with GPG company of the oligarch Paqsor Buzi amounts to the VERTIGINOUS 6.5 BILLION ALL (excl. VAT).


VLORA MUNICIPALITY

 

 1. ADHURIM DUKA, VEIS DUKA (DUKA) – 752 MILLION ALL (excl. VAT),

79% OF TENDERS OF VLORA MUNICIPALITY

“DUKA” with a crown of Vlora! The company of Adhurim and Veis Duka is ranked 4th at the local level among the companies that were awarded illegal tenders by Direct Negotiation. You better sit, or you might get a surge in blood pressure because we are going to analyze in detail the fat figures received by Adhurimi’s “DUKA”… There are ONLY 2 tenders that DUKA won for the cleaning of Vlora, both in cash! Not crumbs, but the PULPY FIGURE OF 752 MILLION ALL (excl. VAT). What is striking is the fact that both tenders are red flags for lack of competition and bids, or simply put, DUKA managed to get the pulpy figures by a finger snap.

From budget institutions, DUKA benefited a TREASURE full of pearly transactions, literally! 7.7 BILLION ALL (excl. VAT) in 3 years (2015-2018), and 3.7 BILLION ALL (excl. VAT) in only one year (2019-2020).

 

Vlora’s Adhurim who inherited the company of his father Veisi did not limit his range to the Municipality only; he got a lot of tenders in the Health sector too because it is the cherry on the cake for oligarchs, a gold mine. So, he got OVER 48 MILLION ALL (excl. VAT) from Vlora Psychiatric Hospital, all the tenders with the scope “Elimination of Urban Waste”.

 

ADHURIM DUKA (DUKA SHPK)

The company founder Veis Duka is known as a person of influence and with strong connections to businessmen in Vlora, mainly from the villages of Mallkeq, Vllahinë, Sevaster, Shushicë, and Nivicë – and even assisted the latter financially to form an association.


POGRADEC MUNICIPALITY

 

 1. LUAN KAPRI, BAJRAM ALLDERVISHI (REJ 3) – 530 MILLION ALL (excl. VAT)

80% OF TENDERS OF POGRADEC MUNICIPALITY

Luan Kapri – the uncle’s son of the former Elbasan Mayor Eduard Kapri from the right-wing – owns the company REJ 3  with which he won an illegal tender (Cash in hand! No race, negotiation between the procuring institution and the contractor) from the SP rival of his relative – the current SP Pogradec Mayor Ilir Xhakolli.

ILIR XHANGOLLI – EDUART KAPRI

Nothing wrong so far, because you might infer the connection DP-SP (okay, let’s skip this too) and say ‘come on, what’s the fuss for a single tender when we are being ripped of billions’, but precisely this tender for the city waste cleaning and disposal has the vertiginous figure of HALF A BILLION ALL (excl. VAT).

 

REJ 3 with administrator Bajram Alldervishi is one of the Government’s preferred clients. We say this because the figures he received from the Treasury over the years seem to have endless zeros. For 3 years during 2015-2018, Luan Kapri benefited 4.6 BILLION ALL (excl. VAT), and over 3 BILLION ALL (excl. VAT) in only one year (2019-2020).

 

Luan Kapri and connections to Gëzim of ‘Kashta’ for the CONCESSION

REJ 3 owns a PPP concession, specifically REJ ENERGY with administrator Gëzim Salillari who undertook the construction of 3 HPPs, Cemerica 1, 2, 3.

 

“REJ 3” company was established in 1994 by Luan Kapri. In 2011, Kapri sells 20% shares to the company “KLIVA” owned by Gëzim Salillari from Durrës, also known as “Gëzim of Kashta”. Salillari got this nickname because once he had a café with the same name at the former Blloku area, that was often frequented by the then-Prime Minister Fatos Nano.

GËZIM SALILLARI (REJ 3) 

Salillari is a prominent name in media coverage in mid-2000, accused of participation in criminal organizations dealing in drug trade from Albania to Italy; initially sentenced to 11 years in prison, he managed to set himself free. At first, Salillari registered “KLIVA” and a few days later purchased 20% of REJ owned by Kapri.


MIRDITA MUNICIPALITY

 

 1. DAVA KAZA, ZEF KAZA (AEK MUNELLA SHPK) – 387 MILLION ALL (excl. VAT)

97 OF TENDERS OF MIRDITA MUNICIPALITY

 

Dava Kaza is one of the women entrepreneurs ranked third tender-wining women at the local level. The company owned by her and the husband, “AEK MUNELLA” (Adrian, Enida, Kristian) stemming from the initials of their three children is ranked seventh – one of the companies that benefited the highest tenders by Direct Negotiation. This company obtained almost HALF A MILLION (excl. VAT) from Mirdita Municipality, for 3 tenders, all with violations for lack of race and competition – by direct negotiation.

 

In the period 2016-2018, Kaza couple received around 6 BILLION ALL (excl. VAT) from Budget Institutions, whereas in a single year (2019-2020) they received around 3 BILLION (excl. VAT) in 58 transactions from the Treasury.

 

All local tenders – mainly in rehabilitation of the water supply and sewerage system – were awarded to this company by Mirdita Municipality, 21 in total with cumulative amount OVER 3.5 BILLION ALL (excl. VAT)!

DAVA KAZA (AEK MUNELLA)

The Kazas are among the families strongly tied to the Renaissance (SP), because they often post photos on social media with the SP exponents, such as Kaza junior, Kristian in the company of Erjon Veliaj (Tirana Mayor) and Lindita Nikolla (former Minister of Education).

KRISTIAN KAZA | ERION VELIAJ | LINDITA NIKOLLA

This company has been accused by citizens of poor quality works, such as failing to properly maintain the National Road in 2016 due to numerous accidents, while maintenance works were contracted to MUNELLA. Rumors say this company is supported by the Mirdita Mayor, Ndrec Deda, who awarded to MUNELLA any maintenance and cleaning tenders, and not only… This means feeding up yours with BILLIONS! 


DURRËS MUNICIPALITY

 1. LEJDI KUÇI, ENOR NAKUÇI, LINA SOKOLI (KREATX) – 234 MILLION ALL (excl. VAT),

84% OF TENDERS OF DURRËS MUNICIPALITY

Maybe you would not believe it, but the company ranked first in Durrës for winning tenders by Direct Negotiation (in cash) for software upgrading and maintenance is KREATX of Enor Nakuçi. KREATX received 3 tenders in OVER 234 MILLION ALL (excl. VAT), all three in violation, classified as RED FLAGS for lack of bids and competition.

  

 

ENOR NAKUÇI | LEJDI KOÇI

This company won tenders also from other municipalities such as Vora, Shkodra, Përmet, and Vlora in similar services – 9 in total for OVER 307 MILLION ALL (excl. VAT), 6 of which with RED FLAGS!

The biggest surprise is the fact that this company got OVER 260 MILLION ALL (excl. VAT) from the Treasury during the 3-year period (2015-2019). But, in 1 year (2109-2020)… this amount was DOUBLED! For 21 transactions with budget institutions, it benefited OVER 531 MILLION ALL (excl. VAT)!!!

 


KAMËZ MUNICIPALITY

 1. SHKËLQIM KUPA, QAMIL KUPA (KUPA SHPK) – 193 MILLION ALL (excl. VAT),

33% OF TENDERS OF KAMËZ MUNICIPALITY

These cleaning companies really know how to run the game! They sweep tender money, the same as they sweep waste from streets. KUPA SHPK is a typical example. It rules in Kamëz for public procurement procedures involving “Cleaning the city”. The company established by Qamil Kupa and handed over to his son Shkëlqim has really won the spotlight for multi-million tenders it gets at the stroke of a pen.

For only 3 cleaning tenders from Kamëz Municipality, this company got around 200 MILLION ALL (excl. VAT), with one of them being RED FLAGGED!

 

Shkëlqim Kupa, the owner of KUPA SHPK, also owns Elite Real Estate and KORABI shpk (the company called after his young son) with a profit of 98 MILLION ALL (excl. VAT) at the local level. Obviously, KUPA is the preferred company in Kamëz for tenders, because in just 8 months (May-December 2017), this Municipality launched 12 tenders – all won by this company.

KUPA owns three other powerful companies IONIAN REFINING COMPANY, HYDRO SETA, ACCESS ENERGY ALBANIA. Besides, it also has 2 CONCESSIONS, specifically the HPPs in Gjuraj, Kashec, Ragam, and Lëpushë, and the HPP on Seta River.

The concessionaire company HYDO SETA is co-owned by KALIA SHPK (well-known in Dibra), a company owned by the relatives of Fatime Kupa, the spouse of Shkëlqim Kupa.

OTHER OLIGARCHS IN MAIN MUNICIPALITIES AND THEIR ILLEGAL TRANSACTIONS SHALL BE DISCLOSED THOROUGHLY IN THE COMING DAYS. JOQ ALBANIA WILL SHED LIGHT ON EACH CENT OF OUR TAXES THAT THE GOVERNMENT IS PUTTING IN THE POCKETS OF THEIR CLIENTS!

Article in the Albanian Language: Here 

Register of Magistrates, Proposal of Civil Society Action Plan OGP, Component Open Government for Access to Justice and Digital Governance

The Register of Magistrates is an unfulfilled legal obligation, and the civil society proposes to consider it as a Government commitment in the 2021-2022 Action Plan.

AIS as an organization, draws attention to the institutional delays for the creation of the Register of Magistrates for Prosecutors and Judges. This register is both a legal obligation and a set standard for the Justice Reform. AIS has proposed to the Intergovernmental Technical Committee tasked for drafting the Open Government Partnership (OGP) 2021-2022 Action Plan, to commit and include in this plan the implementation of such as Register. The direct beneficiaries of this plan are two key institutions of the Justice System, the High Judicial Council and the High Prosecutorial Council. Governments have the obligation to draft the Action Plan for the Open Government Partnerships in cooperation with the civil society. Below the request proposal.

Find HERE the full proposal

Access to Justice – A public register for the magistrates, created by a Non-Governmental Organisation

Access to Information Database is a data mine into the justice system. A passport of information, documents, and data is created for each individual that is promoted and qualified in the vetting process, enabling public monitoring of individual integrity. This data is restructured, setting a model for the Magistrates’ Register. The Register represents a legal obligation for the new justice institutions, not yet fulfilled http://aksesdrejtesi.al/dokumenta/1600325262Akese%20Info%20Drejt%C3%ABsi%20Raporti.pdf . Access to Justice contains data on CVs, public declarations, qualifications, scientific research, promotions, disciplinary measures, and asset declarations for each individual judge and prosecutor. Access to Justice enables also access by search filters  http://aksesdrejtesi.al/searchform for each document of the new justice systems, such as acts, decisions, official records, reports, etc. AIS, the organization promoting Open Data for Albania has created and maintains this data mine. On 1 October, the vetting process has fully confirmed in office only 76 judges, prosecutors and individuals of the justice system. 123 judges and prosecutors have been dismissed. For 48, the process has been terminated. A decision was made by the Special Qualification Committee for 28 others, who are pending a decision from the Public Commissioner or the Special College of Appeals. A passport of information and documents is created for each judge and prosecutor who has fully passed the vetting process on our Access to Justice website. This passport enables public access and monitoring over the integrity of promoted individuals. This includes:

 1. Vitore Tusha Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/21
 2. Fatjona Memcaj Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/31
 3. Manjola Xhaxho Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/91
 4. Marcela Shehu Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/19
 5. Anila Leka Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/62
 6. Dritan Prenci Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/50
 7. Brikena Ukperaj Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/15
 8. Vate Staka  Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/9
 9. Arta Marku Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/30
 10. Kostaq Beluri Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/5
 11. Nertina Kosova Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/57
 12. Ardian Dvorani Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/40
 13. Medi Bici Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/20
 14. Brunilda Kadi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/16
 15. Dritan Hallunaj Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/18
 16. Gentjan Medja Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/114
 17. Adnan Xholi Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/32
 18. Bujar Sheshi Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/1
 19. Sokol Stojani  Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/60
 20. Arnisa Kellici Candidate Judge
 21.  Miranda Nakaj Legal Assistant  http://aksesdrejtesi.al/profil/124
 22. Arta Vorpsi Legal Advisor http://aksesdrejtesi.al/profil/39
 23. Enton Dhimitri Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/79
 24. Fiona Papajorgji Member of the CC http://aksesdrejtesi.al/profil/28
 25. Emona Muci Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/78
 26. Alma Kolgjoka Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/77
 27. Arben Kraja Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/46
 28. Eloida Goxhi Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/59
 29. Alfred Progonati Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/49
 30. Gentjan Jahjolli Legal Advisor
 31. Adrian Shega Former Legal Advisor http://aksesdrejtesi.al/profil/125
 32. Alma Muca Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/24
 33. Altin Binaj Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/25
 34. Eriol Roshi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/80
 35. Elsa Toska Member of the CC http://aksesdrejtesi.al/profil/22
 36. Ornela Naqellari Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/95
 37. Albana Boksi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/56
 38. Esmeralda Ceka Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/87
 39. Dhorina Theodhori Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/33
 40. Rexhep Bekteshi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/97
 41. Elidiana Kasa Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/58
 42. Sotir Kllapi Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/60
 43. Sokol Binaj Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/65
 44. Edvin Kondili Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/35
 45. Artan Shtrungza Prosecutor
 46. Ened Nakuci Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/36
 47. Enkeleda Millonai Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/37
 48. Vladimir Mara Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/51
 49. Margarita Buhali Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/94
 50. Esmeralda Keshi (Cami) Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/4
 51. Klodiana Veizi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/89
 52. Saida Dollani Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/63
 53. Behar Dibra Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/34
 54. Zeqir Hoda Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/61
 55. Elida Kackini Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/44
 56. Olsian Cela Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/23
 57. Maela Alicanaj Legal Advisor
 58. Altin Dumani Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/45
 59. Enkel Peza (legal assistant, candidate magistrate)
 60. Sokol Ibi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/102
 61. Sonila Muhametaj (Domi) Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/120
 62. Artur Kalaja Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/105
 63. Daniela Shirka Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/52
 64. Iliriana Olldashi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/53
 65. Doloreza Musabelliu Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/115
 66. Klodian Kurushi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/55
 67. Genti Xholi Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/121
 68. Sander Simoni Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/47
 69. Miliana Muca Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/54
 70. Thoma Jano Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/54
 71. Asim Vokshi Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/73
 72. Gjon Fusha Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/129
 73. Edlira Petri Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/127
 74. Ilir Toska Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/17
 75. Dhimiter Lara Judge http://aksesdrejtesi.al/profil/64
 76. Manjola Kajana Prosecutor http://aksesdrejtesi.al/profil/107

Njoftim Organizata AIS kërkon Përpunues të Dhënash me karakter ekonomik

AIS organizatë jo qeveritare, promotore e të dhënave transparente (open data) në Shqipëri është në kërkim të bashkëpunëtorëve të rinj pjesë e proceseve për përpunim dhe hedhje të dhënash. Individët që kanë interes të bashkëpunojnë apo angazhohen në procese të tilla mund të aplikojnë për një intervistë apo testim.

Kriteret për aplikim janë: diplomë universitare në Ekonomi (jo domosdoshmërish master). Njohuri të sakta nga e drejta tregtare (funksionimi i shoqërive tregtare) ose i kontabilitetit individual (deklarim asetesh). Nuk kërkohet ndonjë eksperiencë e mëparshme profesionale, dhe janë të mirëpritur edhe studentët master ende në procese studimi.

Pagesa për orë pune fillon nga 2 usd për orë pune dhe varjon sipas aftësive dhe rezultateve. Java e parë është provë pa pagesë.

Të interesuarit të dërgojnë një email në adresën assistant@ais.al brenda datës 1 Nëntor, me titull Aplikim Përpunues të Dhëna me karakter ekonomik. Emaili duhet të ketë bashkëlidhur një CV të thjeshtë ku preferohet sa më pak informacion për aktivitet dhe eksperiencë që nuk lidhet me objektin e njoftimit.

Njoftim organizata AIS kërkon financier me kohë të pjesshme pune

AIS organizatë jo qeveritare është në kërkim të një financieri për  mbajtje të librave kontabël dhe dokumentacionit përmbyllës vjetor. Organizata ka llogari vjetore me shpenzime më pak se 30 milion lekë. Kandidati/Kandidatja duhet të jetë i diplomuar në Ekonomi. Me eksperiencë mbi 3 vite në mbajtje kontabiliteti ku pëlqehet eksperiencë pranë subjekteve jofitimprurëse.

Kandidati përveç intervistës mund ti nënshtrohet një testi pyetje dhe përgjigje ( me shkrim)

Angazhimi është 50 ore pune në muaj me pagesë bruto 5 usd për orë pune. Kandidati duhet të punojë në zyrën e AIS (jo në distancë) dhe të deklarohet si i punësuar me kohë të pjesshme. Të interesuarit të dërgojnë një email në adresën emaili assistant@ais.al brenda datës 25 shtator me titull Aplikim financier me kohë të pjesshme pune. Emaili duhet të ketë bashkëlidhur një CV të thjeshtë ku preferohet sa më pak informacion për aktivitet dhe eksperiencë që nuk lidhet me objektin e njoftimit.

The reconstruction programme after the earthquake of November 26th, tenders and contracts

The Albanian Government continued its tender procedures during March – June for the reconstruction and development of buildings and areas damaged by the November 26th 2019 earthquake. So far, there are two authorities involved: the Albanian Development Fund and the Municipality of Tirana. Open Procurement Albania is preparing passports for every tender and contract procedure related to this programme. So far, several contracts are announced by the Albanian Government. The procedure selected for tenders is the restricted (not the open) procedure, and the deadline for expression of interest in each case is no longer than 10 calendar days. The Procedure and Deadline are predetermined by Normative Act No. 9, dated 16.12.2019 on Dealing with the Consequences of the Natural Disaster, a normative act equivalent to a law. This is done by avoiding and bypassing the regular application of the common rules and legislation on Public Procurement. The same procedure and the same deadline were applied even in the case of contracts exceeding the High Monetary Limit, which requiring international competition and call. The deadline for expression of interest by law in the case of the limited procedure is at least 20 working days for each phase, while the limited procedure is used only in specific cases. The application of rules and procedures pre-determined by a Normative Act through very short deadlines and the Limited Procedure corresponds with situations exposed to higher risks related to competition and bid efficiency. Below are the tenders announced so far (June 2019)

 

List of Tenders Reconstruction Program from the Albanian Development Fund includes 18 http://openprocurement.al/sq/albaniandf/list/keyword/Programi%20i%20Rindertimit?

These 18 tenders of the Albanian Development Fund have a total value limit of 14 281 395 708 (fourteen billion and two hundred and eighty-one million, and three hundred and ninety-five thousand and seven hundred and eight) Lekë. This is equal approximately to 116.1 million euros. Tenders are listed as follows:

 1. Reconstruction of individual residences and reconstruction of public infrastructure and any other interventions serving the reconstruction of these homes. For a fund of 6 186 125 775 (six billion and one hundred and eighty-six million and one hundred and twenty-five thousand and seven hundred and seventy-five) Lekë. The budget projected for this year (2020) is 5,49 billion lekë. The budget has been made available by the Albanian Government’s (not donors) budget. The scope of the Framework agreement includes the reconstruction of individual homes, construction and reconstruction of public infrastructure, and any other intervention serving these homes on the territory of the municipalities of Durres, Kamza, Kavaja, Rrogozhina, Kruja, Kurbin, Lezha, Mirdita, Shijak, and Vora. This tender was originally announced on March 10th, 2020, with a deadline for submission of expression of interest of only 9 days. The tender failed and was re-announced on April 28th, 2020. The Albanian Development Fund has not yet announced who was qualified, has not identified the winning bid, and has not announced the signing of any contract as part of the Framework Agreement for this tender Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/293
 2. The next tender is the Construction and Reconstruction of public infrastructure in the new areas announced for Mandatory Development. For a projected value of up to 3 726 934 577 (three billion and seven hundred and twenty-six million and nine hundred and thirty-four thousand and five hundred and seventy-seven) Lekë, or approximately 30.3 million euros. The budget allocated for this tender for 2020 is 745 389 915 million lekë. The scope of the framework agreement consists of the infrastructure of these zones, and utility, and urban infrastructure. The public infrastructure means the construction sites in areas assigned for free development and available for construction, the transport infrastructure, water supply and sewage infrastructure, energy supply infrastructure, community infrastructure of squares, parks, sports playgrounds, and public lighting on the territory of the municipalities of Durres, Kamza, Kavaja, Rrogozhina, Kruja, Kurbin, Lezha, Mirdita, Shijak, and Vora. This tender was announced on April 28th, and there is no yet any information about its progress Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/323
 3. Equally, another lot procedure is also announced on March 17th for a total fund limit of 4,175,217,853 (four billion and node hundred and seventy-five million and two hundred and seventeen thousand and eight hundred and fifty-three) lekë without VAT. The budget available for 2020 is 1,043,804,463 lekë without VAT. Lots are as follows:
 4. Lot 1. The reconstruction of educational facilities in the areas affected by the earthquake with a funding source includes the Reconstruction Fund, Budget approved by decision no. 212, dated 11. 03. 2020 on the Use of the Reconstruction Fund to fund reconstruction of educational facilities. The value without VAT is 511 405 370 lekë. http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/297
 5. Lot 2. Reconstruction of schools, Municipality of Kruja, for a value of 490 413 615 lekë without VAT. Lot 2 includes the 9-year elementary school “Selman Daci”, the 9-year elementary school and kindergarten “Ramazan Jangozi”, the 9-year elementary school and kindergarten “Kastriot Derveni”, the 9-year elementary school Gjon Luka, Luz. The total construction surface of all these buildings is approximately 10 691 m2. The call was announced on 17 March. The submission deadline is 27 March. LINK http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/298
 6. Lot 3. Reconstruction of educational facilities, Municipality of Durres for a value of 845 723 696 lekë without VAT. The educational facilities included in Lot 3 are: the 9-year elementary school and the kindergarten “Bedrie Beziqi”, kindergarten “Met Hasa”, the 9-year elementary school “Neim Babameto”, the 9-year elementary school and kindergarten “Hasan Koci”, all with a total construction surface of approximately 18 438 m2. Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/299
 7. Lot 4. The reconstruction of educational facilities, Durres Municipality 2, for a value of 850 692 969 lekë. The educational facilities included in lot 4 are Shaqe Mazreku School, the joint High School Rexhep Mesini, the 9-year elementary school and kindergarten Adem Gjeli, the 9-year elementary school Xhelal Shtufi Shkafanaj, the Njazi Mastori 2+3, school and kindergarten, the 9-year elementary school Vellezrit Haradinaj, all with a total construction surface of approximately 18 545 m2. LINK http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/300
 8. Lot 5. The reconstruction of educational facilities in Kavaja and Rrogozhina Municipality for a value 414 766 205 lekë without VAT. The educational facilities included in lot 5 are the vocational school Charles Teleford Erickson, the 9-year elementary Shtodher, the vocational school 26 Marsi, Golem dormitory, the 9-year elementary school of Gosa, the elementary school and the kindergarten of Vila Bashtove, all with a construction surface of approximately 9041 m2. http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/301
 9. Lot 6. The reconstruction of educational facilities in Kamza municipality for a value of 621 757 340 lekë without VAT. The educational facilities included in lot 6 are the 9-year elementary school Halil Coka, the secondary school Sulejman Elezi, the kindergarten Lidhja e Prizrenit Paskuqan, the kindergarten Halit Coka, all with a construction surface of approximately 13 555 m2. Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/vieë/id/302
 10. Lot 7. The reconstruction of educational facilities in the municipality of Shijak for a value of 440 458 658 lekë without VAT. The educational facilities included in lot 7 are: the 9-year elementary school Ramazan Subashi, the 9-year elementary school Ahmetaq, the kindergarten in Kodër Berxullë, the kindergarten in Marqinet, the 9 year elementary school Lidhja e Prizrenit, the general secondary school 16 Shtatori, kindergarten no. 1, Vlashaj kindergarten, the secondary school Kajo Karafili, all with a construction surface of approximately 9 602 m2. http://openprocurement.al/sq/albaniandf/view/id/303
 11. The other tenders consist of monitoring the execution of the key contracts and lots. Link http://openprocurement.al/sq/albaniandf/list/keyword/Programi%20i%20Rindertimit?

 

Another institution involved in the Reconstruction Programme tenders is the main Municipality in the country, i.e. the Municipality of Tirana. This municipality is the only one, which, using funds from the central budget, will manage the reconstruction tenders on its own territory on its own.

So far, this municipality has announced several tenders Link: http://openprocurement.al/sq/tender/list/keyword/Programi%20i%20Rindertimit?

But so far, the highest-value tender remains the one for the reconstruction of individual homes, within and outside the new areas designated for development, construction and reconstruction of public infrastructure, as well as any other interventions serving the reconstruction of individual homes outside the new development areas.

This tender has a fund limit of 2 123 598 655 leks (two billion and one hundred and twenty-three million and five hundred and ninety-eight thousand and six hundred and fifty-five) lekë or about 17.26 million euros. The tender was announced in March with a smaller fund limit, but it failed, as none of the bids submitted did not comply with the criteria defined in the tender documents. The tender was re-announced in May with a higher value, and after several changes to the budget allocated to Tirana Municipality by a decision of the Council of Ministers. Even in this tender, the applied procedure is the limited procedure. Several areas are so far designated on Tirana’s territory for development after the earthquake, including 5 Maji, Autotraktoret, Kombinat, Agricultural University, Baldushk, Vaqarr, and Zall Herr. All the decisions of the Council of Ministers designating these areas are listed in our tender passports, and the decisions contain the coordinates and satellite photos of the respective area. http://openprocurement.al/sq/tender/vieë/id/32944

Tirana municipality has also announced tenders for designing several schools to be reconstructed following the earthquake  http://openprocurement.al/sq/tender/list/keyëord/Programi%20i%20Rindertimit?

The Albanian government’s reconstruction programme, designed in January – February 2020, following the earthquake and emergency situation for natural disasters. The Albanian government, through its Albanian Reconstruction Committee, has estimated that the total need for reconstruction is 1,076.15 billion euros (132.4 billion Lek), including all the sectors for interventions in 11 municipalities in the country.

This amount will be used for reconstruction through a programme that the Albanian government has baptized as the Reconstruction Programme. Monitoring and public information on this process is an important moment that relates to the efficiency, management, and trust of the citizens in the process.