Workshop Datë 08.12.2016 : Follow the Money / Ndiq Paratë – Financimi i Subjekteve Elektorale dhe Korrupsioni Zgjedhor.

  AIS një organizatë joqeveritare e njohur si promotore e Open Data Albania për Shqipërinë po realizon një cikël Tryezash Workshop dhe Forum, me titull Follow the Money / Ndiq Paratë. Takimi i rradhës u mbajt në datën 8 Dhjetor me temë Financimi i Subjekteve Elektorale dhe Korrupsioni Zgjedhor. Me dëshirën për të forcuar rolin […]

Follow the Money / Ndiq Paratë – Financimi i Subjekteve Elektorale dhe Korrupsioni Zgjedhor.

AIS një organizatë joqeveritare e njohur si promotore e Open Data Albania për Shqipërinë po realizon një cikël Tryezash Workshop dhe Forum, me titull Follow the Money / Ndiq Paratë. Takimi i parë i këtij cikli u mbajt në datën 26 Tetor dhe u diskutua mbi Prokurime Publike, Tendera dhe Kontrata të Sektorit Shëndetësi. Me […]

Prezantohet databaza, të dhëna dhe analiza për Prokurime Publike Sektori Shëndetësi

AIS, një organizatë promotore e Open Data për Shqipërinë ka prezantuar sot (26 Tetor 2016)  për përfaqësues të medias një databazë / portal me të dhëna për prokurime dhe kontrata të sektorit Publik Shëndetësi. Të dhënat datojnë që prej 1 janar 2016, dhe përditësohen ditë pas dite. Të dhënat janë të mirë-strukturuara, në formatin dhe […]

Follow the Money / Ndiq Paratë – Një Cikël Workshop-esh

AIS një organizatë joqeveritare e njohur si promotore e Open Data për Shqipërinë po planifikon të realizojë një cikël Tryezash Workshop dhe Forum, me titull Follow the Money / Ndiq Paratë. Tryezat synojnë të prezantojnë instrumente dhe databaza që sigurojnë të dhëna dhe fakte mbi shpenzime publike , prokurime, kontrata , kontraktor dhe procese të […]

Trajnim për përdorimin e ICT tools për të rritur transparencën për buxhetet dhe shpenzimet e njësive të qeverisjes vendore.

Ky trajnim u mbajt në datën 13 shtator, në ambientet e Doro City Hotel…

‘Civil Society Monitoring Public Procurement and Contracts’ Workshop Tirana, 29 July 2016

AIS organized on 29 July 2016, in Tirana, a Workshop on Civil Society Monitoring Public Procurement and Contracts.

Tryeza të Rrumbullakëta – Promovim i Transparencës për Buxhete të Qeverive Vendore

Projekti i USAID –Per Planifikim dhe Qeverisje Vendore (PLGP) në bashkëpunim me Institutin Shqiptar te Shkencave (AIS) kanë ideuar dhe finalizuar një platformë me disa instrumente ICT për transparencë mbi shpenzime dhe buxhete të njësive të qeverisjes vendore. Gjatë periudhës nëntor 2015 – mars 2016, është punuar në programim dhe zbatimin e Hartës së Parave […]

Open Local Gov Procurement Albania në Konferencën Data for Development

Programi i AIS, Open Procurement Albania OpenLGP, është prezantuar në konferencën rajonale për Eastern Europe and Central Asia, Data for Development Results 2016, mbajtur në Istanbul Turkey në datat 8 dhe 9 Qershor. Projekti dhe databaza e ndërtuar si pjesë e përpjekjeve për monitorim qytetar të prokurimeve dhe kontratave publike të qeverive lokale në Shqipëri. […]

Open Contracting Standard, Qeveria Shqiptare konsultohet për Angazhim

Shqipëria është një vend me mungesë të theksuar transparence sa i takon kontratave publike qofshin këto për dhurime, koncesione, PPP, punë publike apo furnizime dhe qiradhënie. AIS si anëtare e Koalicionit Shqiptar për OGP ka kërkuar nga Qeveria të angazhohet për përdorimin e standardit Open Contracting. Ky propozim është vendosur në planin e konsultimeve për […]

Më në fund TransparencyCamp në Europe, nuk mund të mungojë Shqipëria

Në 1 qershor për herë të parë në Europë u zhvillua një event i rëndësishëm i tipit unconference si Trasnparency Camp Europe. Evendi u mbajt në Amserdam në kuadër Netherlands EU Presidency 2016. Pjesmarrës në TCampEU, përfaësues nga shoqëria civile në Shqipëri u bënë pjesë e eksperiencave evropiane mbi open data, technology and civil engagement. […]