Get Online Week, Mars 2012 – Aktivitete në Shkollën “Ismail Qemali” Tiranë