[Java 07.09.2021- 12.09.2021] Covid – 19 Situata me Vaksinimin, Infektimet dhe Vdekshmërinë

Gjeni më poshtë një përditësim për situatën e Shqipërisë me Covid-19, për javën 07.09.2021 – 12.09.202, të cilën e ka përpunuar AIS / Open Data Albania. Gjeni të dhëna dhe grafikë mbi situatën Covid-19 të përditësuara tek http://www.open.data.al/covid-19/

Sipas deklaratës së fundit publike, numri i personave të Vaksinuar është :

–           Të vaksinuar komplet, me të dyja dozat 702 833 persona.

–           Të vaksinuar me dozën e parë 895 363 persona.

–           Në përqindje, rezulton që 24.8 % e popullsisë është e vaksinuar komplet.

–           Në përqindje, rezulton që  29.7 % e popullsisë mbi 15 vjeç  është e vaksinuar komplet.

Shteti Shqiptar deri më tani ka aplikuar Vaksinimin me AstraZeneca; Pfizer BioNTech; Sinovac CoronaVac; Gamaleya – Sputnik V. ( Link për të gjithë dokumentet e Qeverisë tonë për administrimin e Vaksinimit http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/KONTRAKTIME%20VAKSINIM%20COV-2?   )

Indikatorët deri më 12 Shtator 2021, Infektimet, Hospitalizimet dhe Fatalitet:

–           Raste të reja për periudhën  7 – 12 Shtator 5 527

–           Të testuar 7 – 12 Shtator 33 987

–           Numri i fataliteteve për javën e fundit 7 – 12 Shtator – 24 ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

–           Numri i rasteve aktive më 12 Shtator 2021  – 12 766

–           Hospitalizimi në 12 Shtator 2021 – 175 ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

–           Numri total i fataliteteve 2 543

–           Numri total i personave të infektuar  157 026

–           Numri i pacientëve të shëruar (7 – 12 Shtator) 4845

–           Raporti Të infektuar /Testime (7 – 12 Shtator)  – 16.2% (Kemi rritje nga java kaluar)

–           Raporti Fatalitete/Të Infektuar (7 – 12 Shtator)  – 0.43% (Kemi rritje nga java kaluar)

–           Raporti Të hospitalizuar /Raste Aktive deri më  12 Shtator 2021 – 1.37 % (Kemi rritje nga java kaluar)

–           Numri total i popullsisë së Shqipërisë 2 829 741.

–           Numri total i popullsisë mbi 15 vjeç  2 362 375.

Në të njëjtën javë, 7 – 12 Shtator, vitin e shkuar (7 – 12 Shtator 2020) ishin: 14 vdekje, krahasuar kjo me këtë javë, kemi 10 vdekje më shumë për 2021. ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

Raste të reja në total 930 dhe 5123 testime për periudhën 7 – 12 Shtator 2020. ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

Në 12 shtator 2020 ishin 4361 raste aktive. ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

174 persona ishin të hospitalizuar në 12 Shtator 2020.  ( Kemi rritje nga e njëjta javë, 7 – 12 Shtator,  e vitit të shkuar.)

Raporti Fatalitete/Të Infektuar për  7 – 12 Shtator 2020 = 14/930*100=1.5%

Shohim që kemi një trend rritës nga viti i kaluar.

Në portalin e krijuar nga  AIS http://www.open.data.al/covid-19 /  të dhënat për Covid -19 po përditësohen në mënyrë të rregullt. Do të publikojmë një përditësim javor mbi Covid – 19 , Vaksinimin, Infektimet, Hospitalizimin, dhe Fatalitetet  në javët në vazhdim.

Databazat e AIS, #Information, #Transparency, dhe #Accountability

–           Open Procurement Albania , kontraktimet Covid-19 http://openprocurement.al/sq/htender/covid

–           Open Data Albania #FollowTheMoney http://ndiqparate.al/en/10789-2/

–           Open Spending Albania http://spending.data.al/en

–           Open Corporates Albania http://opencorporates.al/

Kujdes!!!