AIS po kërkon dy Analist të Dhënash me kohë të plotë dhe të pjesshme

Pozicioni: Analist Open Data. Programi: Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corrupsion. Varet nga: Drejtori i Projektit Paga: Totali për pagë neto plus të detyrueshme punëdhënës dhe punëmarrës, plus tatime mbi pagën është planifikuar 900 Euro në muaj. Afati për Aplikim: deri 31 Mars 2021. Organizata AIS, një organizatë e angazhuar […]

AIS po kërkon staf pozicioni i punës Përpunues të Dhënash Ekonomist me njohuri mbi Regjistrin Tregtar

AIS është në kërkim të një personi Përpunues të Dhënash  – Ekonomist. Personi do të pëditësojë informacionin në një databazë me të dhëna dhe dokumente për Bizneset, Shoqëritë Tregtare. Pozicioni i punës kërkon njohuri të përgjithshme dhe jo shumë teknike. Përpunuesi i të Dhënave do të bëjë monitorim të Regjistrave Publik duke grupuar disa kategori […]

AIS po kërkon staf pozicioni i punës Përpunues të Dhënash me njohuri mbi Sistemin e Drejtësisë

AIS është në kërkim të një personi Përpunues të Dhënash  – Jurist ose Individ i Diplomuar me Njohuri mbi Sistemin e Drejtësisë. Personi do të pëditësojë informacionin në një databazë me të dhëna dhe dokumente për Sektorin. Pozicioni i punës kërkon njohuri të përgjithshme dhe jo shumë teknike. Përpunuesi i të Dhënave do të bëjë […]

AIS po Kërkon Oficer për Marrëdhëniet me Publikun dhe Eventet

Pozicioni:                   Oficer për Marrëdhëniet me Publikun dhe Eventet (Public Relation/Event Officer) Programi:                  Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corrupsion Varet nga:                  Drejtori i Projektit dhe Titullari i Organizatës. Koha e Punës:           29 muaj (shtrirje në 3 vite kalendarike). Paga: Totali pagë neto plus të detyrueshme punëdhënës dhe punëmarrës , plus tatime […]