AIS po kërkon staf pozicioni i punës Përpunues të Dhënash me njohuri mbi Sistemin e Drejtësisë

Datë Publikimi : 01/03/2021 AIS është në kërkim të një personi Përpunues të Dhënash  – Jurist ose Individ i Diplomuar me Njohuri mbi Sistemin e Drejtësisë. Personi do të pëditësojë informacionin në një databazë me të dhëna dhe dokumente për Sektorin. Pozicioni i punës kërkon njohuri të përgjithshme dhe jo shumë teknike. Përpunuesi i të […]

AIS po Kërkon Oficer për Marrëdhëniet me Publikun dhe Eventet

Pozicioni:                   Oficer për Marrëdhëniet me Publikun dhe Eventet (Public Relation/Outreach Officer) Programi:                  Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corrupsion Datë Publikimi :     01/03/2021 Varet nga:                  Drejtori i Projektit dhe Titullari i Organizatës. Koha e Punës:           29 muaj (shtrirje në 3 vite kalendarike). Paga: Totali pagë neto plus të detyrueshme punëdhënës […]