Dokumentat per regjistrimin zyrtar te Shoqates Instituti Shqiptar i Shkencave jane si me poshte:

pdf-icon

  • Vendimi i gjykates per regjistrimin e shoqates (PDF)   (PDFen)
  • Vendimi per krijimin e Bordit Drejtues (PDF)
  • Vendimi per ndryshimin e adreses se selise se shoqates (PDF)