Workshop me gazetarë, Iniciativa Open Spending

OSAbanner1

Organizata jonë AIS me datë 10 Tetor 2015, ora 10.30 zhvilloi një workshop me gazetarë të cilët në vijimësi do të angazhohen në Iniciativën Open Spending. Kjo nismë konsiston në krijimin e një networku me gazetarë lokal të afirmuar, të cilët do të angazhohen në informimin e publikut mbi mënyrën e shpenzimit të parave të taksapaguesve shqiptar nga institucione buxhetore.

Në workshop u prezantuan instrumenta dhe të dhëna të mirëstrukturuara të cilat rrisin nivelin e informimit dhe monitorimit qytetar mbi financat dhe asetet publike. Përmes të dhënave të hapura dhe linked (të lidhura) krijohen hapësira për të kontrolluar dhe minimizuar raste të abuzimit, konfliktit të interesit dhe nepotizmit. Ky workshop u mbajt në kuadër të programit Money, Government and Politics.  

 Programi :

10:30 – 11:00

Aranita BRAHAJ

Drejtore Ekzekutiv (AIS)

Të dhëna mbi Open Corporates Albania, Kontrolli i Konfliktit të Interesit

11.00 – 11.25

Leonard BAKIPLLARI

Gazetar Investigativ MAPO dhe SHOQATA E GAZETARËVE PËR DREJTËSI.

Deklarimi i Pasurisë, Zyrtarë të Nivelit të Lartë, Investigimi dhe Burime të Dyshimta.

11:25 – 11:45

Shefiko HAJNA

Open Spending Albania

Monitoro Thesarin, Kontrolli Qytetar mbi Shpenzimet Publike

11:45 – 12:05  

Blerta TUCI, AIS

Taksimi i Punëmarrësve, Kalkuluesi i Taksave (Daily Bread) si instrument për të ofruar qytetarët me shërbimet publike

12:10 – 12:30 

Besjana HYSA, AIS

Linked Data (të dhëna të ndërlidhura) mbi shpenzimet dhe deklaratat e pasurive të zyrtarëve të lartë

12: 35- 12: 55

Pyetje dhe Diskutime

Të dhëna mbi pjesëmarrësit në Workshop:

Gazetarë të angazhuar në Tiranë dhe Media lokale: 14 me 11

Raporti Meshkuj/ Femra: 11 me 14

Me eksperiencë pune 7+ vite: 17, 5-7 vite: 4, 3-5 vite: 3, 0-3 vite:

Total pjesëmarrës: 25

Total të Rregjistruar: 31

Gazetarë të rregjistruar për pjesëmarrje