Open Data dhe Platforma Evropiane për Informacion të Sektorit Publik.

Instituti Shqiptar i Shkencave merr pjesë në Konferencën: Platforma Evropiane për Informacion të Sektorit Publik.

ePSI-Platforme- Rotterdam, Holandë 16 Mars 2012.

Lëvizja Open Data në Evropë ka bërë vitet e fundit progres dhe hapa përpara duke e transformuar metodologjinë Open Data në një angazhim të Qeverive dhe Organizmave të Bashkimit Evropian. Anoncimi i Strategjisë për Open Data nga Komisioni Evropian announcement of the European Open Data Strategy by the European Commission, bën që aktivizimi për Open Data të shënojnë një stad të ri Suksesi.

Shoqëria civile që mbështet këtë lëvizje është tashmë në një stad më të lartë të angazhimit dhe arritjeve. Si komunitet për të dhëna të hapura pa barriera, kemi arritur në momente historik të adaptimit të metodologjisë nga Qeveritë. Në këtë stad konstatohet: përfshirja e një numri gjithnjë e më të madh personash dhe zotërimi i një katalogu të gjerë të dhënash për ri-përdorim. Në vende të ndryshme janë përhapur modele të Open Data, si dhe lehtësira teknologjike të përshtatura për ta ndihmuar procesin.

Në konferencën ePSI-Platform 2012, 350 pjesëmarrës nga organizma të BE-së, shoqëria civile, qeveritë dhe institute të kërkimit shkencor, sollën ecurinë dhe sfidat për një proces hapjeje të Sektorit Publik kundrejt Sektorit Privat.

Instituti Shqiptar i Shkencave si një organizëm joqeveritar, Promotor i Lëvizjes për Open Data në Shqipëri dhe Rajon, Realizues i portalit kombëtar Open Data Albania, mori pjesë në këtë evet të rëndësishëm në nivel Evropian. Qëllimi i pjesëmarrjes: shkëmbim eksperiencash dhe idesh me përfaqësues nga dyzet vende dhe organizma të rëndësishëm në nivel Evropian.

Rasti i Shqipërisë sjell një model të sfidës së shoqërisë civile kundrejt politikave të sektorit publik. Open Data Albania është i vetmi projekt me iniciativë të aktivistëve social dhe financim të drejtpërdrejt nga fonde joqeveritare si OSF dhe OSFA, që ja ka dalë të realizojë një portal kombëtar për Open Data. Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe sëfundmi Italia janë të vetmet shtete të BE që kanë konkretizuar portale nacionale me iniciativa dhe angazhim të Qeverive. Sfida shqiptare për të realizuar portal nacional me iniciativë dhe fonde joqeveritare është një Histori Sfide dhe Suksesi për Lëvizjen Open Data në rang Evropian.

 

(comments disabled)

 
%d bloggers like this: