Prezantime – Forcim i Aktivizmit Civil me fokus Shpërndarjen e Parasë Publike

Buxheti Vendor_B GJACI Kamza

E Drejta Informimit Ligji Brahaj_Gjaci Kamza

Gazetaria advokuese apo investiguese

Open Data 29.09.2021 Besi Megi

prokurimet 02-10-2021 (ok)

Buxheti Vendor_B GJACI – Kavaja

E Drejta Informimit Ligji Brahaj_Gjaci – Kavaja

Buxheti Vendor_B GJACI – Rrog

E Drejta Informimit Ligji Brahaj_Gjaci – Rrog

Buxheti Vendor_B GJACI Tirana dhe Vora

E Drejta Informimit Ligji Brahaj_Gjaci Tirana Dhe Vora

 

Adresa

AIS starton projektin Improvement of Integrity of the Public Contractors, mbështetur nga Ministria Holandeze e Punëve të Jashtme

Projekti më i ri i startuar nga AIS titullohet “Improvement of Integrity of the Public Contractor, Legislation, Practice and Role of Civic Actors”. Projekti mbështetet nga Ministria Holandeze e Punëve të Jashtme si një nga Programi MATRA në Shqipëri. Në datën 18 korrik 2019 Zonja Ambasadore Guusje Korthals Altes dhe drejtoresha e organizatës AIS Aranita Brahaj nënshkruan marrëveshjen për fillimin e aktiviteteve. Projekti do të vlerësojë legjislacionin kombëtar duke e krahasuar me atë të vendeve të EU sa i takon rregullimeve në lidhje me përzgjedhjen dhe vlerësimin e kompanive private që garojnë për të fituar kontrata me shtetin. Në finale gjetjet do të shërbejnë për të propozuar përmirësime të legjislacionit dhe praktikës kombëtare. Një komponent i projektit është edhe fuqizimi i medias investigative dhe aktorëve civil që monitorojnë procese të kontraktimit publik me fokus çështje që lidhen me integritetin e kontraktorëve privat.

Adresa vetem link

Programme Diplohack Tirana

DiploHack: Introducing The Challenge

 Friday 29 January, 17 – 18:30

Embassy Netherlands, Rruga Asim Zeneli 10

Welcome – what is a hackaton – composing the teams – logistics.

Diplo Hack: Hackathon!

Saturday January, 9:30 18:00

Embassy of the Netherlands, Rrug Asim Zeneli 10

10:15 welcome by Dewi van de Weerd, ambassador of the Netherlands to Albania

10:20 Presentation: open Data and how to use it by Aranita Brahaj

Phase 1: Ideation 10:30 12:00


12:00 DEADLINE: HAND IN YOUR PROBLEM ANALYSIS


Lunch 12:00 – 13:00

Phase 2: Prototyping 12:00 17:00

Phase 3: Preparing an elevator pitch 17:00 18:00

Prepare an elevator pitch of MAx 3 minutes cn the idea MAX 1 visual


18.00 DEADLINE: HAND IN 1 VISUAL FOR ELEVATOR PITCH


Diplohack Tirana Award Ceremony

Saturday January, 19:00 – 21:30

Destil, Qemal Guranjak

Presentations of the teams – Key note speech by Ened Mato – Award and drinks