Open Corporates / Kompani Biznesi

Ky projekt synon të bëjë të hapura të dhëna mbi shoqëritë e biznesit që funksionojnë në vend. Përmes një aplikacioni Shoqëri Biznesi kushdo mund të gjejë dhe përdorë me lehtësi të dhëna mbi emrin e kompanisë; numrin e Identifikimit (NIPT); vitin e themelimit dhe formën ligjore të funksionimit të saj. Për çdo kompani të regjistruar publikohet edhe fitimin vjetor dhe identifikohet llojin i pronësisë publike apo private. Përmes një lidhje (URL) për secilën kompani zbardhen transaksionet financiare nga Thesari i Shtetit. Një vëmendje të veçantë do të kenë kompanitë koncensionare që shfrytëzojnë pasuri publike. Për këto kompani publikohet në standardin open data edhe vlera e kostove koncensionare dhe akti ligjor që miraton kontratën  mes shtetit shqiptar dhe kompanisë koncensionare. Përmes këtij projekti AIS synon të ndihmojë aktorë që janë në kërkim të të dhënave për qëllime studimore apo biznesi. Ky projekt pasuron katalogun  e të dhënave të hapura për Shqipërinë.

 

Kohëzgjatja 1 Nëntor 2014– 30 Mars 2015. Donator: ShqiperiaCom sh.p.k.