Të nderuar miq,

Nëse dëshironi nxitje dhe mbështetje për punën dhe produktet që ofron AIS përmes dhurimeve tuaja konsideroni se ato pranohen vetëm në përputhje me Nenin 37 dhe 38, të Ligjit Nr. 8781, Datë 3.5. 2001 Për Organizatat  Jo Fitimprurëse.

Donacionet pa kontratë dhurimi do të pranohen vetëm për vlera nën 500 USD dhe vetëm përmes transaksionit bankar në llogarinë :

Emri Llogarisë :           Instituti Shqiptar i Shkencave

Banka :                          Banka Kombëtare Tregtare

Nr i llogarisë :               521446722

Iban në Lekë :             AL6720511715446722CLTJCLALLA

Iban në Euro :              AL6020511715446722CLTJCFEURR

Iban në USD :              AL7820511715446722CLTJCFUSDA

Swift :                            NCBAALTX

Ju lutem tek përshkrimi i transaksionit bankar konsideroni të vendosni  Dhurime sipas Ligjit Nr. 8781/2001 në Republikën e Shqipërisë.

Çdo dhurim do të kontabilizohet dhe do të reflektohet në Pasqyrat Financiare Publike të Organizatës, pasqyra të aksesueshme nga donatorët dhe publiku.

Ju falënderojmë që na ndiqni dhe shpresojmë të kemi kontribuar në dëshirën tuaj për informacion, transparencë dhe llogaridhënie. Për gjithçka kontaktoni edhe në emailin tonë [email protected]