Pagesa thesari 2019, Institucioni Portofolin më të Lartë

Bashkia Tiranë ka paguar përmes transaksioneve të Thesarit të ekzekutuara në vitin 2019 (1 janar deri 31 dhjetor) shumën prej 14 126 289 737 (katërmbëdhjetë miliard e njëqind e njëzet e gjashtë million e dyqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë. Ekuivalente në Euro me rreth 115.8 milion. http://spending.data.al/sq/treasury/list/year/2015/inst_code/2101001/from_date_reg/2019-01-01/to_date_reg/2020-01-01

Me këtë portofol pagesash Bashkia Tiranë rezulton në renditje Institucioni me Buxhetin më të lartë për pagesa të ekzekutuara në 2019. Shiko Link: http://spending.data.al/sq/treasury/graph

Duke kaluar kështu institucione qendrore me portofol të lartë si Autoriteti Shqiptar I Rrugëve; Fondi Shqiptar I Zhvillimit; Qendra Universitare Spitalore Nënë Tereza. Etj

Bashkitë që e pasojnë janë shumë herë më pak në vlera e konkretisht ajo e Durrësit ka vetëm 2.74 miliard lekë apo ajo e Kamzës me 2.27 miliard lekë.

Në përllogaritje është parë vetëm buxheti I drejtpërdrejtë I bashkisë pa konsideruar institucione vartësie dhe shoqëritë me zotërim publik nga kjo Bashki. Kjo bashki ka popullsi të lartë tashmë me mbi 1 milion rezident të cilët sigurojnë një bazë të madhe tatimpaguesish. Bashkia ka performancë të mirë në mbledhje taksash çka e bën të garantojë portofol për shpenzime dhe investime. Në 2019 Bashkia Tiranë ka shpenzuar për projekte edhe nga qeveria qendrore përmes Programeve të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve.

Të tjera Institucione me domethënie për portofolin e pagesave për 2019 janë të aksesueshme tek Transaksione Thesari ku gjithashtu mund të detajohet veç vlerës edhe lista e pagesave sipas përshkrimeve dhe përfituesve.

Ligji për prokurorimet, Brahaj: Nuk zgjidh ngërçin, duhet reformë e thellë

Ndryshimet e reja ligjore në prokurimet publike nuk i japin zgjidhje ngërçit të krijuar me tenderat. Drejtuesja e Open Data Albania, Aranita Brahaj, deklaron se ndërhyrjet e qeverisë janë të pamjaftueshme, ndërsa vlerëson si të domosdoshme një reformë  të thellë në këtë sektor.

“Më shumë se sa nevojë për një ligj, ne kishim nevojë për një reformë ne sistemin e prokurimeve publike. Ligji përmbush disa nga kërkesat qe janë parashtruar, por jo në mënyrë specifike ato që kanë të bëjnë me transparencen dhe konkurueshmërine. Por për të ndryshuar afate ne kemi nevojë për një analizë të qartë se si do të vlerësohet integriteti i një kontraktori publik, pra një konkurrenti që do të vijë të marrë kontratë, dhe aq më shumë nëse ky kontraktor është i regjistruar në një vend tjetër, në të cilin ka rregulla të tjera të regjistrave te biznesit.”

Brahaj propozon ngritjen e një sistemi elektronik si dhe praninë e një aktori të tretë ndërkombëtar për monitorimin e kontratave publike si dy nga mënyrat më efikase për të luftuar korrupsionin me tenderat.”

“Kontratat qe financohen me buxhetet e saj, është një pakt që kërkon me domosdoshmëri, që në çdo proces prokurimi me vlerë të lartë, te kemi një aktor të tretë, i cili është një aktor monitorues, i cili vlerëson kriteret e riskut në një tender. Një defekt tjetër të cilin unë e shoh, është dhe mungesa e nevojës për të pasur një përllogaritje të riskut, pra një algoritëm në sistemin elektronik, …”

Sipas Aranita Brahaj, ligji duhet të shoqërohej paralelisht edhe me aktet nënligjore përkatëse , për të shmangur procedurat e parregullta dhe dhënien e tenderave pa garë.

Link Youtube: KETU

Shqipëria 1 Euro, Në 2019 Qeveria dha tetë prona shtetërore për 916 vende të reja pune

Qeveria Shqiptare ka nënshkruar në vitin 2019 tetë kontrata për Subjekte Ekonomike që kanë fituar të drejta reale mbi prona shtetërore kundrejt çmimit simbolik 1 Euro. Programi Shqipëria 1 Euro synon ti japë punëdhënësve potencial prona shtetetërore në përdorim me qëllim rritje të investimeve private dhe numrit të të punësuarve. Në vitin 2019 nga ky program kanë përfituar gjashtë biznese dhe një organizatë jofitimprurëse. Mes tyre vetëm njëri nga kontraktorët është Investitor i Huaj. Pronat e dhëna në 2019 për vetëm 1 euro dhe me afate deri 60 vite përdorim janë kryesisht objekte industriale dhe objekte të Ushtrisë. Në total qeveria ka dhënë 537 503 metra katrorë sipërfaqe të përgjithshme për 916 vende të reja pune për të cilat nuk ka ndonjë parashikim kontraktor që duhet të jenë të punësuar shtetas shqiptarë. Investitori me më shumë sipërfaqe të përfituar është shoqëria shqiptare Blu Imperial Më shumë vende pune kundrejt projekteve Shqipëria 1 Euro pritet të hapë shoqëria koreane Yura Co.Ltd e cila do të hapë një fabrikë për prodhim pjesë elektrike për automobile. Invstimi I saj parashikohet 6.5 milion euro dhe vendet e punës 516. Open Corporates Albania ka përgatitur pasaporta transparente për Bizneset që kanë fituar kontrata për qiradhënie për vetëm 1 Euro të pronave shtetërore.

Akses Info Drejtësi, mbi integritetin dhe promovimin e individëve të sistemit të drejtësisë

Të dhëna dhe dokumenta për Sistemin e Drejtësisë pas Reformës. Akses i shtuar në informacion për institucione të reja të drejtësisë dhe individ që promovohen në sistem. Databaza e re Akses Info Drejtësi synon të rrisë integritetin e proceseve dhe institucioneve përmes një miniere të dhënash dhe informacioni në dispozicion të publikut dhe gazetarëve. Të gjitha Ligjet, Vendimet, Aktet, Strategjitë, Raportet dhe Konkluzionet e Monitorimit të jashtëm janë sipas institucioneve të aksesdrejtesi.al. Po njësoj faqja ka një profil për çdo prokuror , gjyqtar apo anëtar të institucioneve të reja të drejtësisë. Profili synon të bëjë lehtësisht të gjetshim dokumente për arsimimin, eksperiencën profesionale, kualifikimet, promovimin, vettigun, vetdeklarimet dhe çdo dokument tjetër që lidhet me individët e rinj të sistemit. Kjo faqe është një minierë të dhënash dhe bën të mundur edhe një përmbledhje të artikujve të mediatik mbi reformën.

Open Contracting për Tendera të Autoritetit Shqiptar të Rrugëve transparencë dhe vlerësim i riskut për abuzim

Tendera dhe Kontraktime të Autoritetit Shqiptar Rrugor janë tashmë të aksesueshme në standardin e Open Contracting. Pas tenderimeve për Bashkitë, Bizneseve me Zotërim Publik, Shëndetësisë, Fondit Shqiptar të Rrugëve dhe Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, organizata jofitimprurëse AIS po bën transparente edhe etapa të tenderimit dhe kontraktimit për këtë autoritetet të rëndësishëm kontraktor në vend ARSH është një institucion qendror planifikues i kontratave për infrastrukturë rrugore kombëtare. Databaza dhe Algoritmi për risk korrupsioni evidentojnë se në 100 tendera 40 janë të markura me një redflag si potencial për pabarazi në garë. Open Contracting Autoriteti Rrugor Shqiptar është në nga aktivitetet e Projektit Improvement of Integryty of the Public Contractors, mbështetur nga Ambasada Holandeze e Punëve të Jashtme. Në prezantimin e databazës për një grup gazetarësh investigative mori pjesë edhe Zonja Ambasadore e Holandës në Tiranë Guusje Korthals Altes.

Pjesëmarrës në aktivitet:

 • 31 persona nga të cilët 21 Gazetarë.
 • 24 femra dhe 7 meshkuj
 • 10 Gazetarë Media Vizive
 • 8 Gazetarë Media e Shkruar
 • 3 Gazetarë Zyra e Shtypit MFE

Agenda : Ketu

#AKSESDREJTESI PROFILE TE PROKUROREVE SPECIAL

AIS, organizatë promotore e Open Data Albania ju fton të aksesoni informacion përmes databazës tonë të re me titull Akses Info Drejtësi http://aksesdrejtesi.al/ . Cilat janë profilet profesionale të Prokurorëve të Lartë të SPAK (Struktura e Posaçme Antikorrupsion), CV dhe karriera e tyre, niveli i arsimimit, vitet në institucione të drejtësisë, dokumenta të dorëzuara në procesin e aplikimit, vendimmarrje të institucioneve të Kualifikimit dhe promovimit. Të gjitha profilet e tetë prokurorëve special në faqen e re për Akses Drejtësi

Altin Dumani http://aksesdrejtesi.al/profil/38

Behar Dibra http://aksesdrejtesi.al/profil/70

Edvin Kondili http://aksesdrejtesi.al/profil/71

Ened Nakuci http://aksesdrejtesi.al/profil/72

Elida Kackini http://aksesdrejtesi.al/profil/39

Klodjan Braho http://aksesdrejtesi.al/profil/116

Enkeleda Millonai http://aksesdrejtesi.al/profil/73

Arben Kraja http://aksesdrejtesi.al/profil/25

Në databazën e re Akses Info Drejtësi janë vendosur të dhëna dhe dokumenta mbi Institucione dhe Individ të promovuar në kuadër të Reformës së re në Drejtësi. Të dhënat zbardhin informacion mbi Ligje, Vendime, Raporte e Akte të vendimmarrjes dhe performancës së sistemit. Veç institucioneve pasaporta të veçanta me informacion të aksesueshëm janë krijuar për Gjyqtarë dhe Prokuror që mbeten në sistem pas procesit të Vettingut sikurse Individ të emëruar dhe promovuar në Institucionet e Reja të drejtësisë.  Në faqe sapo janë vendosur të dhëna pasurore për Anëtar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Informacion mbi punën e institucioneve të Sistemit Drejtësi mund të aksesoni përmes Akses Info Drejtësi http://aksesdrejtesi.al/institucions

Po tek kjo databazë janë të dhëna për të të tjerë individ të promovuar në institucione dhe Sistemin e Drejtësisë. http://aksesdrejtesi.al/persons/3

Memo Informuese Mbi Gjëndjen e Shkollave ku zbatohet projekti në Kurbin dhe Lezhë pas tërmetit të datës 26 Nëntor 2019

Projekti Open ICT Education for Youth Employability me kontrate Granti Nr. 2017/394-533  zbatuar nga ODK dhe AIS me data zbatimi 15 Janar 2018 deri 15 Shkurt 2020 po punon me përfitues nxënës të shkollave të Bahskisë Kurbin dhe Bahskisë Lezhë.

Pas situatës Fatkeqësi Natyrore e shkaktuar nga tërmeti i datës 26 Nëntor 2019, në obejtket arsimore ku po punohet konstatohen problematika të ndryshme të cilat stafi i projektit i ka përmbledhur në një memo të cilën mund ta aksesoni Këtu

Kërkesë për informacion dhe Akses në Dokumente Vlerësimi, Evidentimi dhe Plan Masash pas Tërmetit 21 shtator 2019

Organizata jonë ka drejtuar sot dy kërkesa për informacion dhe akses në dokument për Ministrinë e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Ministrinë e Brendshme.

Këto kërkesa për informacion synojnë transparencë dhe llogaridhënie në lidhje me masat e duhura për siguri dhe kujdes në raste fatkeqësish natyrore pas tërmetit të datës 21 Shtator 2019. Kërkesat janë dërguar me postë elektronike dhe postë zyrtare.

Bashkëlidhur Kërkesat

 

Për:       Ministria e Brendshme

Lënda:   Kërkesë për informacion dhe Akses në Dokumente Vlerësimi, Evidentimi dhe Plan Masash pas Tërmetit 21 shtator 2019, në Shtëpia e Pushimit e Ministrisë Durrës

Shiko Këtu

Për:       Znj. Olta Xhacka Ministria e Mbrojtjes

Z. Haki Cako, drejtor Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (ish Drejtoria e përgjithshme e Emergjencave Civile).

Lënda:   Kërkesë për informacion dhe Akses në Dokumente Vlerësimi, Evidentimi dhe Plan Masash pas Tërmetit 21 shtator 2019,

Shiko Këtu

Publikohen të dhënat e deklarimit pasuror për funksionar të lartë të emëruar Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit KPK

Në portalin Spending Data Albania rubrika Para dhe Pushtet janë publikuar të mirë kategorizuara, të dhënat e deklarimit pasuror për funksionar të lartë të emëruar Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit KPK. Të dhënat janë aksesuar sipas të drejtës për informim përmes dokumentit të vetë deklarimit pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit të Pasurive dhe Kontrollit të Konfliktit të Interesit. Informacioni përveç tabelës së detajuar nga data analist të programit tonë, shoqërohet edhe me dokumentin PDF kopje e origjinalit për ti dhënë mundësi publikut për mirë informim. Informacioni i marrë nga dokumente të vetë deklarimit Fillestare apo Vjetore, përmban të dhëna për asete pasurore të patundshme apo pasuri të tjera, kontrata sipërmarrje, porosie apo investimi, të dhëna mbi shpenzime vjetore, të dhëna mbi likuiditet, debi, kredi apo tituj pronësie, asete të bizneseve dhe të drejta pasurore të fituara përmes formave të ndryshme. Përveç subjektit funksionar i lartë i emëruar, të dhënat e vetëdeklarimit kanë informacion edhe për pjesëtarë të ngushtë të rrethit familjarë të lidhur në interesa ekonomik me funksionarin e lartë të emëruar. Deklarimet pasurore për funksionar të KPK i gjeni sipas Link si vijon.

 1. Alma FASKAJ http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1094
 2. Brunilda BEKTESHI (VASHA) http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1095
 3. Etleda ÇIFTJA http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1096
 4. Firdes SHULI http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1097
 5. Genta TAFA (BUNGO) http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1098
 6. Lulzim HAMITAJ http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1099
 7. Olsi KOMICI http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1100/year/2017
 8. Pamela QIRKO http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1101
 9. Roland ILIA http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1102
 10. Suela ZHEGU http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1103
 1. Xhensila PINE http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1105

 

Të dhëna për jetëshkrimin, eksperiencën profesionale dhe akademike, kualifikime të veçanta, dokumenta që lidhen me profilin në shkenca juridike dhe integritetin në detyrë për secilin anëtar të KPK ju mund ti gjeni në faqen e re të ndërtuar nga AIS Akses Info Drejtësi kliko këtu

Të dhëna për institucionin KPK akte, vendime, njoftime zyrtare etj janë në ndërfaqen e krijuar po tek Akses Info Drjtësi link.

Publikohen të dhënat e deklarimit pasuror për funksionar të lartë të emëruar Anëtar të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit KPA

Në portalin Spending Data Albania rubrika Para dhe Pushtet janë publikuar të mirë kategorizuara, të dhënat e deklarimit pasuror për funksionar të lartë të emëruar Anëtar të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit KPA. Të dhënat janë aksesuar sipas të drejtës për informim përmes dokumentit të vetë deklarimit pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit të Pasurive dhe Kontrollit të Konfliktit të Interesit. Informacioni përveç tabelës së detajuar nga data analist të programit tonë, shoqërohet edhe me dokumentin PDF kopje e origjinalit për ti dhënë mundësi publikut për mirë informim. Informacioni i marrë nga dokumente të vetë deklarimit Fillestare apo Vjetore, përmban të dhëna për asete pasurore të patundshme apo pasuri të tjera, kontrata sipërmarrje, porosie apo investimi, të dhëna mbi shpenzime vjetore, të dhëna mbi likuiditet, debi, kredi apo tituj pronësie, asete të bizneseve dhe të drejta pasurore të fituara përmes formave të ndryshme. Përveç subjektit funksionar i lartë i emëruar, të dhënat e vetë deklarimit kanë informacion edhe për pjesëtarë të ngushtë të rrethit familjarë të lidhur në interesa ekonomik me funksionarin e lartë të emëruar. Deklarimet pasurore për funksionar të KPK i gjeni sipas Link si vijon.
1. Albana SHTYLLA http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/282
2. Ardian HAJDARI http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1090
3. Ina RAMA http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/383
4. Luan DACI http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1091
5. Natasha MULAJ http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1092
6. Rezarta SCHUETZ (GABA) http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1093
7. Sokol COMO http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/100

Të dhëna për jetëshkrimin, eksperiencën profesionale dhe akademike, kualifikime të veçanta, dokumenta që lidhen me profilin në shkenca juridike dhe integritetin në detyrë për secilin anëtar të KPK ju mund ti gjeni në faqen e re të ndërtuar nga AIS Akses Info Drejtësi kliko këtu
Të dhëna për institucionin KPA akte, vendime, njoftime zyrtare etj janë në ndërfaqen e krijuar po tek Akses Info Drejtësi link.