Pyetje përgjigje për Open Datathon Albania 2011

Si mund të regjistrohem për këtë aktivitet?

Regjistrimet mund të bëhen online duke ndjekur këtë lidhje

Çfarë duhet të përgatisim për të garuar në Hackathon!?

Normalisht në aktivitete të ngjashme, zhvillues programesh apo dizenjues ofrojnë mjete që vizualizojnë ose zbulojnë nëpërmjet një ndërfaqe informacione me impakt shoqëror për një çështje të caktuar. Mirëpriten gjithashtu dhe analiza ekonomike me një ndërfaqe të thjeshtë grafike. /Artikull link për shembujt këtu

Aplikimi duhet zhvilluar ditën e Hackathon apo mund të zhvillohet që më parë!?

Aktiviteti që po kryejmë është i pari i këtij lloji prandaj dëshira jonë është që të jepet kohë çdokujt për të përgatitur një ide e një aplikim me qetësi.
Aplikimet pritet të zhvillohen gjatë kësaj kohe, qëllimisht e kemi njoftuar aktivitetin 40 ditë më parë. Ditën e hackathon do prezantohen grupet pjesëmarrës, idetë dhe mënyra e zhvillimit të aplikimeve që po prezantohen. Kjo strukturë pritet të ndryshojë në Hackathonin e 2012.

Ku mund të gjejë të dhëna për aplikime!?

Të dhënat mund të gjenden tek open.data.al (eksploruesi,ontologjia, artikujt), INSTAT, Enti i Statistikave të Kosovës, Banka e Shqipërisë, faqet e ministrive etj.

A mund të përdoren të dhëna që nuk kanë lidhje me Shqipërinë, Kosovën dhe vendet jo shqipfolëse?

Një ndër qëllimet tona është forcimi i mendimit kritik tek të rinjtë shqiptarë. Një ndër qëllimet e këtij Hackathoni është të përkthejmë të dhëna në dije dhe ide dhe ideale do ishte që këto të dhëna të ishin të lidhura me vendet shqipfolëse. Mirëpriten dhe aplikime origjinale me të dhëna të tjera, por do vlerësojmë më shumë aplikime që lidhen me dukuritë social-ekonomike shqipëtare.

A do botohen aplikimet e zhvilluara?

Pas aktivitetit, aplikimet pjesëmarrëse do të botohen online nën faqen e projektit të Open Data Albania.

A ka një hashtag në Twitter për të ndjekur këtë aktivitet?

Ju lutem përdorni #odathon për çdo komunikim në Twitter mbi këtë aktivitet.

Open Datathon Albania 2011 – Çfarë aplikimesh mund të shkruajmë?

Ka kaluar jo shumë kohë nga çasti i njoftimit të Open Datathon Albania 2011 dhe reagimi që kemi marrë është fantastik dhe përtej pritshmërisë sonë. Aktiviteti ka ngjallur shumë interes në ambiente universitare në Tiranë, përtej në krahinën e Kosovës e në komunitetet e zhvilluesve shqiptarë në internet.

Ditët po afrojnë dhe ne kemi marrë njoftimet e para të disa ideve që do shëndrrohen në aplikime për këtë ngjarje. Gjithashtu ka dhe shumë të interesuar që na kanë pyetur mbi rregullat e këtij hackathoni dhe produktet që mund të prodhohen. Për këtë arsye po botojmë më poshtë disa informacione:

Aplikimet që mund të shkruhen!

Mirëpriten aplikime ose analiza humultuese të të dhënave. Punët e dorëzuara mund të jenë nga më komplekset deri tek tepër të thjeshtë, të cilët japin një përshkrim vizual të një situate të caktuar. Shembuj:

 • Luhatja e borxhit të shtetit në një graf që tregon rrezikun/sigurinë e politikave fiskale
 • Plazhet më të ndotur dhe ato më të pastra të vendosura në një hartë
 • Shpërndarja e Shqipërisë në grupmosha dhe impakti në skemat e sigurimeve shoqërore

Kërkesa Funksionale

Aplikimi ose analiza juaj hulumtuese duhet te plotesoje te meposhtmet:

 • Të vendosë në përdorim apo publikojë të dhëna të hapura (Open Data)
 • Të jetë i aftë të përdorë të dhëna shtesë nga burime të tjera
 • Të jetë i aksesueshëm në Web

Tipare shtesë të dëshirueshme (opsionale)

 • Të ofrojë një nderfaqe të thjeshtë për përdoruesin
 • Të ketë një vlerë për qytetarët
 • Të përdorë teknologjitë e semantic Web
 • Të jetë i ofruar nën një liçencë CC

Kritere për Pjesëmarrje

 • Të paktën një anëtar i grupit të jetë prezent në Open Datathon Albania 2011.
 • Të dorëzohet një raport i shkurtër paraprak brenda datës 13 Dhjetor  2011 mbi punën që do prezantohet . Një model i këtij raporti gjendet tek: http://datathon.data.al/Raporti.pdf

Vlerësimi

Vlerësimi i punëve të dorëzuara në Open Datathon Albania do të konsistojë në dy pjesë. Së pari, pjesëmarrësit dhe publikut në aktivitet do të degjoje prezantimet dhe do të kenë mundësi të votojnë. Pervec kesaj renditjeje, një juri e posacme teknike e konkursit do të votojë dhe do të përzgjedhë fituesit. Vendimi perfundimtar do të merret duke u bazuar tek kombinimi 50-50 i rezultateve të votimit nga publiku dhe nga juria.

Çmimet

Çmimi i parë     – 300$
Çmimi i dytë     – 150$
Idea me e mirë – 100$

Për të gjithë pjesëmarrësit e këtij hackathoni kemi përgatitur dhe një T-Shirt me logon e Hackathon Tirana 2011!!

AIS prezanton nismën Open Datathon Albania

Më 20 Dhjetor 2011

Open Data Albania ka kënaqësinë të ftojë qytetarë, të rinj apo profesionist të fushave të ndryshme, aktivist të lëvizjeve qytetare, student dhe nxënës, inovatorë dhe kërkues social behuni pjesmarrës në këtë ngjarje.
Kjo është një festë e shumë kryeqyteteve botërore dhe për herë të parë vjen edhe në Shqipëri. Fokusi kryesor në Open DataThon Albania këtë vit do të jenë studentët.

Për më tepër informacion tek http://datathon.data.al/

Prezantim Mediatik i Open Data Albania në Universitete

Bisedë ne studion e Ora News

Aranita BRAHAJ – Drejtore e Open Data Albania (AIS) ka prezantuar se fundmi nismën për ODA ne Universitete. ODA në Universitete vjen si rrjedhoje e  impaktit të mire te deritanishëm te këtij projekti tek publiku dhe media. Znj. Aranita Brahaj është shprehur se në gjashtë muajt në vijim do të targetohet grupi i studentëve si profesionist të ardhshëm.
Në këtë kuadër stafi i Open Data Albania do të ndërmarre një grup prezantimesh në auditoret e fakulteteve te ndryshme. Gjithashtu studentët që kanë realizuar punime shkencore sipas metodologjisë të Open Data do të vlerësohen dhe përzgjidhen për publikim të punimeve të websitin e projektit.

Krahas ODA ne Universitete Open Data Albania do të publikojë këtë sezon rreth 100 artikuj të rinj hulumtues mbi tregues ekonomik dhe social si financë publike, demografi, shëndetësi, edukim, mjedis, statistike elektorale etj. Brenda muajit tetor Open Data Albania do te prezantohet edhe ne gjuhen angleze për të rritur impaktin edhe tek studiues, aktivist apo grupe te caktuara qe kane në fokus të punës dhe interesit të tyre Shqipërinë.

Open Data Albania prezantohet në Open Government Data Camp 2011

Open Data Albania – një projekt për transparence dhe inovacion u prezantua me sukses në një event të rëndësishëm ndërkombëtar si Open Government Data Camp 2011 http://ogdcamp.org/. Eventi u zhvillua në Varshavë të Polonisë në datat 20 dhe 21 tetor me organizim të Open Knowledge Foundation dhe Centrum Cyfrowe. Rreth 400 pjesëmarrës nga mbi 40 shtete të botës u njohën dhe prezantuan ide, iniciativa dhe projekte  për Open Government Data. Projekti shqiptar Open Data Albania, si iniciative e shoqërisë civile prezantoi në një nga seksionet e OGDC 2011 ecurinë e tij disamujore dhe impaktin e gjerë publik. Duke demonstruar dinamikën e website http://open.data.al  organizatorëve dhe pjesëmarrësve në event ju bë e ditur se ODA po punon duke publikuar çdo javë mesatarisht katër artikuj hulumtues.

Tashmë ky projekt ka të publikuar qindra indikatorë me të dhëna për ekonominë dhe shoqërinë shqiptare. Këta artikuj janë pjesë e një katalogu të gjerë tematikash si Edukim, Ekonomi, Shëndetësi, Financë Publike, Mjedis, Kriminologji e mjaft tema të tjera. Analiza e indikatorëve dhe prezantimi i tyre janë realizuar duke siguruar mundësinë për analizë të ecurisë ndër vite e gjithashtu analizë krahasimore të indikatorëve për Shqipërinë  me indikatorë të vendeve fqinje.

Me shumë interes nga pjesëmarrësit u përcoll një grup artikujsh për transparencën në shpenzimin e financave publike të modeluar sipas OpenSpending. Shumë aktivist të Open Data pjesëmarrës në Open Government Data Camp 2011, krijues të projekteve të ngjashme në vende të ndryshme të botës gjetën interesante dhe kërkuan shkëmbim eksperience me projektin shqiptarë sa i takon impaktit në publik. Gjithashtu Projekti u vlerësua si një nga të parët në Rajonin e Ballkanit duke u konsideruar si projekt lidership dhe model për vende të tjera fqinje me Shqipërinë. Open Data Albania funskionon prej dhjetë muajsh dhe nga data 1 nëntor 2011 websit-i http://open.data.al  do të funksionojë edhe në gjuhën angleze.

Konferenca “Open Data in Albania” – 22 qershor 2011

Ideologjia dhe praktika e Open Data motivon hapjen dhe lehtësimin e aksesimit të të dhënave për cilindo, si bazë për transparencë e vendimmarrje. Kjo praktikë është mbështetur nga shumë vende me demokraci të zhvilluar.

Open Data Albania është një nismë e re që përqafon parimet e të dhënave të hapura për Shqipërinë. Ky projekt ka për qëllim mbledhjen e të dhënave nga zyra publike mbi indikatorë ekonomiko-shoqëror, përpunimin dhe publikimin e tyre bazuar mbi teknologjitë më të fundit të informacionit.

Më 22 qershor 2011 u mbajt në Tiranë konferenca prezantuese Open Data në Shqipëri. Ne konferencën përmbyllëse te fazës se pare te Projektit Open Data Albania ligjëruan:
Andi DOBRUSHI – Drejtor Ekzekutiv OSFA
Transparenca dhe përdorimi i teknologjive të reja.

Julia HOXHA – Ekspert IT & Bashkëthemeluese e ODA
Te rrisim cilësinë e të dhënave të hapura nëpërmjet tekonologjive të fundit Semantike.

Blerta ZILJA – Analist pranë ODA
Raste studimi te ODA. Ku shkojnë paratë e Shqiptareve.

Aranita BRAHAJ – Zyrtare për marrëdhëniet me publikun ne ODA
Koha për Open Data në Shqipëri.

Më poshtë janë video me pjesë nga ligjërimet e folësve:

 •  Koha për Open Data në Shqipëri – Aranita Brahaj