AIS padit në Gjykatë tre partitë kyesore në vend PD, PS dhe LSI

AIS ka paditur në gjykatë tre partitë kryesore në vend Partinë Socialiste, Partinë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit. Instituti Shqiptar i Shkencave u ka kërkuar partive informacion lidhur me financimin e fushatës elektorale të 2015, duke mos marrë përgjigje për kërkesën zyrtare. Ndërsa Komisioneri për të drejtën e Infomimit e rrëzoi këtë pretendim, duke detyruar organizatën ti drejtohet  Gjykatës Administrative.

Drejtoresha Ekzekutive e AIS shprehet për median se partitë janë subjekt i të drejtës së infomimimit, duke e mbështetur argumentin e saj në pikën 3 të nenit 9 të Kushtetutës. Aktualisht në gjykatë janë mbajtur dy seanca paraprake ku është paraqitur vetëm përfaqësuesi i Partisë Socialiste dhe një përfaqësues nga Komisioneri për të drejtën e Informimit. Seanca e rradhës do të mbahet në 2 Nëntor.

Deklaratat e Pasurive për Zyrtarë të Lartë në Open Spending Albania

Në kuadër të programit Money, Government and Politics, në portalin Spending Data Albania, rubrika Para dhe Pushtet janë përditësuar të dhëna për pasurinë e deklaruar të Anëtarëve dhe ish Anëtarëve të Këshillit të Ministrave , sikurse të personave në lidhje familjare. Të dhënat janë publikuar në respekt të aksesit për informim, parimeve të transparencës dhe llogaridhënies dhe janë sipas modelit të ndjekur nga Inspektorati i Deklarimit të Pasurive për mbrojtjen e të dhënave personale.

 • Përmes këtyre publikimeve çdo gazetar apo qytetar mund të informohet mbi të ardhura vjetore të kryeministrit, ish kryeministrit dhe anëtarëve apo ish anëtarëve të kabinetit.
 • Po kështu interesant është informacioni mbi të ardhura jo nga paga sikurse janë të ardhura nga qira, shitblerje, pronësi intelektuale, dhurata, çelje trashëgimie etj.
 • Një detaj tjetër interesant është begatimi dhe shtimi i pasurisë përmes legalizimeve, privatizimeve dhe transformimit të tokave bujqësore në toka troje (me rritje vlere), në kohën e qëndrimit në detyrë dhe vendimmarrjeve me akte nënligjore.
 • Në rastin e punësimit të personave të familjes përmes deklarimeve, mund krijohet informacion mbi marrëdhëniet e punës në sektorin publik apo privat dhe në ndonjë rast gazetarë investigues mund të vlerësojnë edhe nëse jemi në kontekstin e nevojshëm për kontroll të konfliktit të interesit.
 • Në mënyrë të spikatur, interesante është të vlerësohet edhe mbi mënyrën se si drejtues të lartë qeveritar kanë zgjedhur të investojnë në fonde pensioni, bono privatizimi apo në bursë.
 • Deklaratat përmbajnë edhe informacion të ardhura jashtë Shqipërisë sikurse kredi në banka të huaja, dhe prona të paluajtshme jashtë territorit.

Të dhëna për vitin 2014 ju mund të gjeni gjithashtu për Deputetët, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë KLD dhe Gjykatës së Lartë. Në tërësi ky portal ka deklarime të pasurisë për vite të ndryshme për rreth 325 subjekte me detyrim për të deklaruar të ardhurat dhe pasurinë.

Duke ju falenderuar për vëmendjen me të cilën ju na ndiqni, ju rikujtojmë se ju mund ti përdorni të dhënat e publikimeve tona pa asnjë kufizim, por gjithmonë duke ju shprehur dëshirën për ta cituar portalin Spending Data Albania, rubrikën Para dhe Pushtet realizuar në kuadër të projektit të organizatës tonë AIS me titull Money, Government and Politics.

Të ardhura vjetore dhe ndryshim i pasurisë 2014, anëtar dhe ish anëtar të Këshillit të Ministrave

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/6

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/22

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/4

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/5

http://ais.al/new/

Të dhëna mbi Deklarimin e Pasurisë, Gjyqtarë të Nivelit të Lartë

Në kuadër të programit Money, Government and Politics, në portalin Spending Data Albania, rubrika Para dhe Pushtet janë përditësuar të dhëna për pasurinë e deklaruar të Anëtarëve dhe ish Anëtarëve të Këshillit të Ministrave , sikurse të personave në lidhje familjare. Të dhënat janë publikuar në respekt të aksesit për informim, parimeve të transparencës dhe llogaridhënies dhe janë sipas modelit të ndjekur nga Inspektorati i Deklarimit të Pasurive për mbrojtjen e të dhënave personale.

 • Përmes këtyre publikimeve çdo gazetar apo qytetar mund të informohet mbi të ardhura vjetore të kryeministrit, ish kryeministrit dhe anëtarëve apo ish anëtarëve të kabinetit.
 • Po kështu interesant është informacioni mbi të ardhura jo nga paga sikurse janë të ardhura nga qira, shitblerje, pronësi intelektuale, dhurata, çelje trashëgimie etj.
 • Një detaj tjetër interesant është begatimi dhe shtimi i pasurisë përmes legalizimeve, privatizimeve dhe transformimit të tokave bujqësore në toka troje (me rritje vlere), në kohën e qëndrimit në detyrë dhe vendimmarrjeve me akte nënligjore.
 • Në rastin e punësimit të personave të familjes përmes deklarimeve, mund krijohet informacion mbi marrëdhëniet e punës në sektorin publik apo privat dhe në ndonjë rast gazetarë investigues mund të vlerësojnë edhe nëse jemi në kontekstin e nevojshëm për kontroll të konfliktit të interesit.
 • Në mënyrë të spikatur, interesante është të vlerësohet edhe mbi mënyrën se si drejtues të lartë qeveritar kanë zgjedhur të investojnë në fonde pensioni, bono privatizimi apo në bursë.
 • Deklaratat përmbajnë edhe informacion të ardhura jashtë Shqipërisë sikurse kredi në banka të huaja, dhe prona të paluajtshme jashtë territorit.

Të dhëna për vitin 2014 ju mund të gjeni gjithashtu për Deputetët, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë KLD dhe Gjykatës së Lartë. Në tërësi ky portal ka deklarime të pasurisë për vite të ndryshme për rreth 325 subjekte me detyrim për të deklaruar të ardhurat dhe pasurinë.

Duke ju falenderuar për vëmendjen me të cilën ju na ndiqni, ju rikujtojmë se ju mund ti përdorni të dhënat e publikimeve tona pa asnjë kufizim, por gjithmonë duke ju shprehur dëshirën për ta cituar portalin Spending Data Albania, rubrikën Para dhe Pushtet realizuar në kuadër të projektit të organizatës tonë AIS me titull Money, Government and Politics.

 Të ardhura vjetore dhe ndryshim i pasurisë 2014, anëtar dhe ish anëtar të Këshillit të Ministrave

 http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/6

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/22

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/4

http://www.spending.data.al/sq/moneypower/list/pos_id/5

http://ais.al/new/

Workshop me gazetarë, Iniciativa Open Spending

OSAbanner1

Organizata jonë AIS me datë 10 Tetor 2015, ora 10.30 zhvilloi një workshop me gazetarë të cilët në vijimësi do të angazhohen në Iniciativën Open Spending. Kjo nismë konsiston në krijimin e një networku me gazetarë lokal të afirmuar, të cilët do të angazhohen në informimin e publikut mbi mënyrën e shpenzimit të parave të taksapaguesve shqiptar nga institucione buxhetore.

Në workshop u prezantuan instrumenta dhe të dhëna të mirëstrukturuara të cilat rrisin nivelin e informimit dhe monitorimit qytetar mbi financat dhe asetet publike. Përmes të dhënave të hapura dhe linked (të lidhura) krijohen hapësira për të kontrolluar dhe minimizuar raste të abuzimit, konfliktit të interesit dhe nepotizmit. Ky workshop u mbajt në kuadër të programit Money, Government and Politics.  

 Programi :

10:30 – 11:00

Aranita BRAHAJ

Drejtore Ekzekutiv (AIS)

Të dhëna mbi Open Corporates Albania, Kontrolli i Konfliktit të Interesit

11.00 – 11.25

Leonard BAKIPLLARI

Gazetar Investigativ MAPO dhe SHOQATA E GAZETARËVE PËR DREJTËSI.

Deklarimi i Pasurisë, Zyrtarë të Nivelit të Lartë, Investigimi dhe Burime të Dyshimta.

11:25 – 11:45

Shefiko HAJNA

Open Spending Albania

Monitoro Thesarin, Kontrolli Qytetar mbi Shpenzimet Publike

11:45 – 12:05  

Blerta TUCI, AIS

Taksimi i Punëmarrësve, Kalkuluesi i Taksave (Daily Bread) si instrument për të ofruar qytetarët me shërbimet publike

12:10 – 12:30 

Besjana HYSA, AIS

Linked Data (të dhëna të ndërlidhura) mbi shpenzimet dhe deklaratat e pasurive të zyrtarëve të lartë

12: 35- 12: 55

Pyetje dhe Diskutime

Të dhëna mbi pjesëmarrësit në Workshop:

Gazetarë të angazhuar në Tiranë dhe Media lokale: 14 me 11

Raporti Meshkuj/ Femra: 11 me 14

Me eksperiencë pune 7+ vite: 17, 5-7 vite: 4, 3-5 vite: 3, 0-3 vite:

Total pjesëmarrës: 25

Total të Rregjistruar: 31

Gazetarë të rregjistruar për pjesëmarrje

 

 

AIS kundër tre partive kryesore në Gjykatë: Transparenca mbi Donatorët Elektoral

Në datën 5 Tetor 2015 në Gjykatën Administrative Tiranë, do të mbahet seanca paraprake e Proçesit Gjyqësor ku organizata jonë AIS ka paditur tre partitë politike subjekte kryesore në zgjedhje Partinë Socialiste (PS), Partinë Demokratike (PD) dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim (LSI). Çështje e parashtruar për shqyrtim gjyqësor është: A janë partitë politike Subjekte të së Drejtës për Informim mbi Financimet Elektorale? Gjithashtu, përmes interpretimit gjyqësor kërkohet të zgjidhet pyetja nëse legjislacioni i jep të drejtë publikut të dijë në kohë reale kush i financon fushatat e partive kryesore.

Kërkesa drejtuar Partive Politike: http://ais.al/new/en/political-parties-and-access-to-information-on-electoral-financing-ais-complaint/

pdf-icon

Akt Padia si vijon

Fletë thirrja e Gjykatës