Andi Dobrushi në Konferencën Open Data në Shqipëri – 22 Qershor 2011

Andi DOBRUSHI – Drejtor Ekzekutiv OSFA
Transparenca dhe përdorimi i teknologjive te reja.