Publikime Janar 2024 Mbikëqyrjen e Financave Publike – Roli i Parlamentit, Institucioneve dhe Shoqërisë Civile

Ky dokument është realizuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) dhe Eksperti Autor në kuadër të Projektit “Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”, një projekt i financuar nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatohet si konsorcium mes IDM në partneritet me Citizens Channel dhe AIS. Dokumenti është pjesë e aktiviteteve të organizatës AIS për Mbikëqyrjen e Financave Publike – Roli i Parlamentit, Institucioneve dhe Shoqërisë Civile.

Nëpërmjet prezantimit të Dokumenteve të Politikave, synimi ynë është të paraqesim gjetjet dhe rekomandimet për aspekte që lidhen me forcimin e rolit të Parlamentit, bashkëpunimin e tij me institucionet apo aktorë të tjerë civilë në përmirësimin e proceseve të hartimit, konsultimit dhe monitorimit të buxhetit shtetëror dhe financave publike.

Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish ato të Donatorit dhe Partnerëve.

Me shume per Eventin mund te gjini LINK