Zhvillohet DataThon Albania 2014

Ditën e shtunë datë 13.12.2014 u zhvillua aktiviteti DATATHON ALBANIA 2014 organizuar nga AIS si realizues i projektit Open Data Albania.

Këtë vit DATATHON ALBANIA 2014 u mbajt në ambientet e ProTik Innovation Center dhe kishte si temë Shpenzimet Buxhetore me qëllim që të kuptojmë më mirë se “Ku shkojnë paratë e taksapaguesve.”

Temat konkuruese për këtë vit ishin :

Këtë vit pati 2 çmime nga 15 000 Lekë secili,  të cilët u fituan nga projektet

  1. Trendi shpenzimeve te energjise elektrike ne Universitetet e Tiranes
  2.  Shpenzimet e pagave ne institucionet buxhetore

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

DATATHON ALBANIA 2014

Shqipëri – Akses Qytetar në Transaksione të Thesarit të Shtetit

Me qëllim transparencën me të dhënat qeveritare, AIS realizues i projektit Open Data Albania ka bërë të mundur që publiku shqiptar; gazetar; kërkues shkencor; biznesmen; oponent apo opozitar të qeverisjes, të njihen dhe informohen në kohë reale për çdo shpenzim në formë transaksioni apo pagese nga Thesari i Shtetit.

Ky monitorim realizohet përmes portalit Spending Data Albania në rubrikën Transaksione Thesari. Sistemi i hapur për publikun, përfshin të dhëna nga thesari i shtetit për 1400 institucione buxhetore në vend si: Ministri; Axhensi Qeveritare; Institucione të Pavarura; Bashki dhe Komuna dhe Drejtori Qendrore apo Rajonale.

Çdo transaksion i tyre është online për këdo që dëshiron të dijë se si dhe sa është shpenzuar. Aplikacioni ka të dhëna  nga  janari  2012 e deri ne datën e sotme.

Të dhënat mund të kërkohen sipas filtrave të vëna në dispozicion për  kategori kërkimi:

  • sipas Institucionit Buxhetor që bën pagesa;
  • sipas Përfituesit apo Klientit të pagesës;
  • sipas datës ku është urdhëruar dhe ekzekutuar pagesa
  • apo sipas vlerave së transaksionit

Një formë tjetër kërkimi është edhe sipas kategorisë së shpenzimit. Çdo transaksion ka në pjesën e përshkrimit, edhe të dhëna mbi urdhrin apo kontratën që bën të mundur këtë pagesë. Edhe pagesat e përfituara për punë publike të tenderuar janë pjesë e këtij sistemi.

Gjithashtu në një rubrikë të veçuar bëhet i mundur Monitorimi vetëm për Ministritë si Pjesë e Kabinetit Qeveritar.

Kjo hapësirë për transparencë bën të mundur që publiku të zbardhë raste të shpenzimeve për interes publik; raste abuzimi dhe teprime me shpenzime për kategori të caktuara; raste nepotizmi apo konflikti interesi në pagesa për klientë dhe përfitues të caktuar.

Në cilësinë e mbështetësit financiar që bën të mundur punën për të realizuar online Monitorimin e Transaksioneve të Thesarit, falënderojmë NED dhe OSF. Një falënderim qëndron edhe për Qeverinë Shqiptare e cila që prej janarit të vitit 2012, në kuadër edhe të angazhimit për Partneritet për Qeverisje të Hapur, krijon mundësi për akses tek pagesa të institucioneve buxhetore përmes thesarit. Kështu vendi ynë Shqipëria bëhet pjesë e vendeve ku publiku ka akses dhe informacionin mbi Transaksione të Thesarit të Shtetit.

Ftojmë publikun të përdorë gjerësisht këto të dhëna; qytetarët taksapagues të informohen mbi mënyrën si shpenzohen paratë e tyre; mediat të bëjnë denoncime për raste abuzive dhe në konflikt interesi sikurse shoqata të karakterit watchdog, të përdorin Transaksione Thesari në punën e tyre për të nxitur më shumë llogaridhënie dhe presion publik për mirëqeverisje.

Një ditë kushtuar Open Government Partnership (OGP)

Dy tema kryesore të angazhimeve për qeverisje të hapur: Open Data dhe Local Governance.

Në fund një sondazh mbi vlerësimin qytetar për institucionet

http://www.aa.com.tr/al/news/433549–gjetjet-e-sondazhit-te-perceptimit-publik-ne-shqiperi-mbi-institucionet-publike

Impakt i Programit – Transparencë mbi asetet publike dhe pasuritë minerare

Open Data Albania deri tani është fokusuar kryesisht tek transparenca mbi para publike si buxhete shteti; shpenzime sipas programeve; shpërndarje taksave të individëve etj. Kohët e fundit përmes publikimit të një grupi artikujsh me të dhëna për pasuritë minerare të nëntokës (naftë; bakër; krom) është bërë e mundur të startojë debat dhe analize publike mbi mënyrën se si këto pasuri menaxhohen; si shiten produktet minerare në tregun ndërkombëtar dhe a deklarohen në mënyrë korrekte të ardhurat nga këto minerale. 40% e vlerës së eksporteve shqiptare janë pikërisht shitje e naftës dhe minerale të nëntokës . Shfrytëzimi i minierave dhe puseve të naftës bëhet nga kompani të huaja koncensionare. Pas shitjes së produktit një pjesë e të ardhurave i kalon buxhetit tonë të shtetit në formë “rente minerare”.

A shitet xeherori i Bakrit me çmime nën vlerën reale të tregut? 

Open Data Albania ka publikuar disa ditë më parë të dhëna mbi eksplorimin dhe eksportet e mineralit të bakrit në vend . Të dhënat janë me burime zyrtare dhe janë zbardhur në kuadër të transparencës mbi shfrytëzimin e aseteve kombëtare. Pas publikimit të artikullit nga ODA, disa media i përdorën të dhënat për të realizuar shkrime gazetareske. Menjëherë pas fakteve mbi sasitë e shitura dhe vlerat e deklaruara në një nga revistat javore, ekspert të industrisë minerare reaguan duke parashtruar përllogaritje ku qartësisht rezultonte se çmimi me të cilin realizon shitjet është nën çmimin real të xeherorit të bakrit. Për pasojë sipas tyre shitja e mineralit me çmim të ulët sjell edhe të ardhura më të pakta për buxhetin e shtetit apo dëm ekonomik për financat kombëtare.

Konkretisht Revista JAVA  ka publikuar një shkrim të ing. Qerim Ismeni ku me analizë inxhinjerike argumentohet se sasia e bakrit (cilësia e vendburim Munella- Pukë) e shitur jashtë vendit përmban disa minerale dhe ka vlerë më të lartë se vlera zyrtare e deklaruar. Konkretisht po citoj „… bashkë me bakrin si përmbajtje janë eksportuar dhe afër 25 mijë ton zink si dhe sasi ari argjendi, kadiumi, indiumi, seleni, teluri etj. Nga kjo rezulton shifra afër 900 milion dollarë përkundrejt 205 milion dollarë të ardhura të publikuara nga ODA”. Shkrimi i ing. Qerim Ismeni në revistën Java u ribotua në dy gazeta të përditshme  të po asaj dite duke nxitur kështu një vëmendje publike për më shumë transparencë në menaxhimin e aseteve të dhëna me koncesion.

Pasuritë e naftës dhe problematika me çmimet e larta për konsumator vendas.

Një tjetër grup artikujsh që kanë nxitur debat dhe analizë publike mbi mënyrën se si menaxhohen asete kombëtare ka të bëjë me indikatorë të industrisë dhe tregtisë së naftës. ODA ka publikuar në muajt e fundit artikuj mbi sasinë e prodhuar dhe shitur jashtë vendit . Gjithashtu një artikull krahasimor mbi çmimet e pakicës për naftë dhe benzinë në vend krahasuar me vende të rajonit dhe Europës . Në përfundim ky informacion ka nxitur median të shkruaj artikuj ku denoncohet menaxhimi abuziv i kompanisë së vetme të përpunimit të naftës në vend. Mos funksionimi i kompanisë që përpunon naftën vendase ka bërë që konsumatori vendas të blejë naftë të importuar dhe me kosto të lartë njësoj si vende evropiane me nivel jetese shumë më të lartë se Shqipëria e gjithashtu pa pasuri nafte si vendi ynë.

Titujt e gazetave si Dita; Shekulli ; Shqiptarja ; Opozita ; Illyria  etj në faqe të parë ishin: “Të varfër në pasuri”; “Toka e pasur e njerëzve të varfër”. Analiza gazetareske bazohej plotësisht nga të dhëna të publikuara në disa artikuj të Open Data Albania.

http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/975/Eksportet-dhe-Importet-sipas-grupmallrave-1993-2013 

http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/1071/Eksplorimi-rezervat-dhe-eksportet-e-bakrit-2005—2013 

http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/1094/Bakri-shqiptar-700-milion-USD-humbje 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=48592&kat=103 

http://open.data.al/sq/lajme/lajm/id/924/Eksporti-dhe-importi-i-naftes-ne-vend-2005—2013 

DataThon Albania 2014 – Ftesë për pjesëmarrje

Aktivist, Gazetarë apo studentë në Ekonomi; Gazetari dhe Shkenca Politike!
Maratona e të dhënave të hapura – DataThon Albania po afron.

Këtë vit konkurrimi bëhet për të dhëna mbi Shpenzime Buxhetore. Si i analizojnë të rinjtë shpenzimet e institucioneve buxhetore, cilët janë klientët e spikatur që marrin para nga shteti dhe a konstatohen përmes pagesave raste abuzimi, nepotizmi apo konflikt interesi. Të kuptosh më mirë ku shkojnë paratë e taksapaguesve – ky është synimi i maratonës në vitin e katërt të organizimit.

Konkurrimi këshillohet në grupe 2-3 persona. Këtë vit ata që analizojnë më mirë gjatë DataThon shpërblehen edhe me çmim, ku jane 2 cmime secili 15 000 Leke.
Paraprakisht për t`u frymëzuar mbi Shpenzime Transparente klikoni Spending Data Albania .

Organizon AIS dhe ODA

Të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë në ketë event, mund të regjistrohen dhe të marrin falas biletën e pjesëmarrjes në linkun si më poshtë. http://www.eventbrite.com/e/datathon-albania-2014-tickets-1…

Kjo biletë është e nevojshme në momentin e paraqitjes në Protik për DataThon