Projektet anti-korrupsion në mungesë fondesh dhe Donatori. Organizata AIS kërkon ndihme, OpenSpendingAlbania rrezikon të mbyllet, kërkohen ngritje fondesh

Të nderuar Miq dhe Partnerë,

Organizata AIS e njohur si OpenDataAlbania dëshiron të ndajë me Ju shqetësimin dhe nevojën për ndihmë sa i takon ngritjes së fondeve dhe mbështetjen me grant për të mos rrezikuar mbylljen e një databaza me impakt në transparencës, llogaridhënie, aktivizëm dhe Antikorruspion.

Databaza Transaksione Thesari është një nga Instrumentet më të Rëndësishme për Transparencë, Mirëqeverisje dhe Antikorruspion. Përmes Open Spending Albania qytetarët kuptojnë se si shpenzohen paratë e taksapaguesve. OpenSpending zbardh dhe bën të aksesueshme çdo pagesë nga Institucionet Buxhetore drejt klientëve nga 2012 e në vijim. Gazetarët dhe Aktivistët më të guximshëm në vend përdorin të dhënat e Thesarit për të denoncuar raste keqpërdorimi, korruspsioni, klientelizmi dhe konflikti interesi.

Shumë raste të abuzimeve publike edhe në periudha zgjedhore janë zbardhur përmes transparencës së mundësuar nga kjo databazë e mire-strukturuar. Në një rast transparenca me pagesa thesari çoi në inicimin e një procesi për heqje të Mandatit të Deputetit në Gjykatë Kushtetuese për shkak konflikt interesi dhe papajtueshmërie.

Institucioni i Auditit Suprem gjithashtu përdor databazës për të hartuar planet e vlerësim riskut dhe auditimit.

Duke fuqizuar publikun, aktivistët dhe agjencitë antikorrupsion me të dhëna transparente për raste të shëmtuara abuzive, AIS/OpenDataAlbania deri tani ka marrë shpesh pakënaqësi nga njerëz në pushtet dhe biznese pranë tyre apo tentativa për sulme kibernetike të dështuara.

Prej Muajit shkurt AIS është në vështirësi për fonde për mirëmbajtjen, përditësimin, zhvillimin dhe pagesën për hapësirën server. AIS zotëruese e Open Spending Albania konstaton se mungojnë thirrjet për mbështetje financiare për projekte Watchdog dhe Antikorruspion, dhe kërkon ndihmën e donatorëve të mundshëm për mbështetje financiare dhe mundësi aplikimi për grant.

Spending Data Albania është instrument i krijuar nga ekipi programues, ekonomistë dhe aktiviste Antikorruspion pranë AIS/OpenDataAlbania.

Në vitin 2016 – 2018 ky instrument i rëndësishëm u mbështetën nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës si pjesë e aktiviteteve dhe instrumenteve të Projektit Money, Government and Politics ndërsa në periudhën 2021 – 2023 u mbështet nga Ambasada Suedeze përmes Programit Open Data Access and Transaprency over Sectors exposed to Risk of Corruption.

Për 2024 e vijim Organizata AIS edhe pse ka aplikuar, nuk ka mundur të sigurojë ri-financim për të vijuar punën në ndihmë të aktivistëve dhe gazetarëve.

Në kërkojmë ndihmën tuaj përmes njoftimeve për thirrje të hapura, apo mundësisë për financim me grant, me dëshirën për të mos mbyllur një nga instrumentet më të rëndësishëm në forcimin e Transparencës, Llogaridhënies dhe kulturës Watchdog në Shqipri.

Event: Media dhe Parlamenti: Mbikëqyrja e Financave Publike dhe Raportimi i Buxhetit të Shtetit

AGJENDA

Event:
Media dhe Parlamenti: Mbikëqyrja e Financave Publike dhe Raportimi i Buxhetit të Shtetit

Organizator:
AIS, promotor i Open Data Albania

Projekti dhe Partneriteti:
“Rritja e përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve” një projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium, i drejtuar nga IDM, në partneritet me Citizens Channel dhe AIS

Vendi:
Salla Praga, Hotel Rogner Tirana

Data:
Mars 29, 2024

 

Agjenda:

Kliko këtu

 

Workshop: Me Pjesëmarrës Përfaqësues nga Administrata e Parlamentit dhe e Kontrollit të Lartë të Shtetit

Workshop:
Me Pjesëmarrës Përfaqësues nga Administrata e Parlamentit dhe e Kontrollit të Lartë të Shtetit

Mbi aspekte të punës për pjesëmarrje, monitorim dhe dialog me qytetarët gjatë hartimit dhe raportimit të Financave Publike

Workshop-i mund të konsiderohet edhe si vijimësi (follow up) i eventit të mëhershëm të mbajtur në datën 31 Janar 2024, me titull “Mbikëqyrja e Financave Publike, mbi Rolin e Parlamentit, Institucioneve dhe Shoqërisë Civile”.

Organizator:
AIS, promotor i Open Data Albania

Projekti dhe Partneriteti:
“Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”, një projekt i financuar nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatohet si konsorcium mes IDM në partneritet me Citizens Channel dhe AIS.

Vendi:
Hotel Tirana Marriott, Salla Vjosa, Kati i tretë

Data:
1 Mars 2024

Agjenda:
Kliko këtu

 

TRAINIM: Shoqëria Civile dhe Parlamenti në Procesin e Hartimit, Konsultimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit

AGJENDA TRAINIM
Malësi e Madhe, 08 Mars 2024

Titull:
Shoqëria Civile dhe Parlamenti në Procesin e Hartimit, Konsultimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit

Organizator:
AIS promotor i Open Data Albania

Projekti dhe Partneriteti:
Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium drejtuar nga IDM në partneritet me Citizens Channel dhe AIS.

Objektiv:
Ngritja e kapaciteteve të OSHC-ve, aktivistëve dhe mediave lokale për të kontribuar në planifikimin e buxhetit të shtetit dhe për politikat e shpenzimeve publike

Zona:
Rajonet: Lezhë; Dibër; Shkodër; Kamzë; Kukës; Tiranë; Malësi e Madhe

Target:
Përfaqësues të Shoqërisë Civile; Aktivist dhe Gazetar Lokal

Parashtrim Projekti
Me mbështetjen e Ambasadës Britanike në Tiranë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në partneritet me Citizens Channel dhe me Institutin Shqiptar të Shkencave (AIS), do të zbatojnë projektin “Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”. Ky projekt ka për qëllim të forcojë përpjekjet e parlamentit për të nxitur një mjedis mundësues për angazhim të qenësishëm të qytetarëve në proceset e politikave dhe legjislative në vend, si një mjet për të nxitur interesin publik dhe ndërtimin e besimit ndaj institucionit.

Parashtrim Aktiviteti
Ky Trajnim që do të mbahet në dy nga Rajonet e targetuara, ka si synim rritje të kapaciteteve të shoqërisë civile dhe përmirësim të tyre në njohjen dhe pjesëmarrje gjatë ciklit të Buxhetimit në Parlament. Trajnimi synon aftësim për të kuptuar dhe monitoruar Procesin e Hartimit, Miratimit dhe Raportimit të Buxhetit të Shtetit në Parlament. Ngritje e kapaciteteve të tyre për të reaguar dhe marrë pjesë gjatë procesit të Planifikimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit dhe Politikave që lidhen me Financat Publike. Trajnimi synon edhe prezantimin e Instrumenteve të Mundshëm Ligjor për pjesëmarrjen, propozime apo seanca dëgjimore në Komisione Kuvendore.

Target:
Aktivist, Gazetar dhe Përfaqësues të Organizatave jo Qeveritare.

Agjenda:
Kliko Këtu