Thirrje për Aplikime si Pjesëmarrës në DataThon 2024

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri ju ftojnë të aplikoni për t’u bërë pjesë e maratonës për të dhëna të hapura dhe transparente DataThon 2024. Maratona e Open Data këtë vit i dedikohet të rinjve dhe do të fokusohet në të dhëna të buxheteve të […]

Event: Media dhe Parlamenti: Mbikëqyrja e Financave Publike dhe Raportimi i Buxhetit të Shtetit

AGJENDA Event: Media dhe Parlamenti: Mbikëqyrja e Financave Publike dhe Raportimi i Buxhetit të Shtetit Organizator: AIS, promotor i Open Data Albania Projekti dhe Partneriteti: “Rritja e përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve” një projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium, i drejtuar nga IDM, në partneritet me […]

Workshop: Me Pjesëmarrës Përfaqësues nga Administrata e Parlamentit dhe e Kontrollit të Lartë të Shtetit

Workshop: Me Pjesëmarrës Përfaqësues nga Administrata e Parlamentit dhe e Kontrollit të Lartë të Shtetit Mbi aspekte të punës për pjesëmarrje, monitorim dhe dialog me qytetarët gjatë hartimit dhe raportimit të Financave Publike Workshop-i mund të konsiderohet edhe si vijimësi (follow up) i eventit të mëhershëm të mbajtur në datën 31 Janar 2024, me titull […]

TRAINIM: Shoqëria Civile dhe Parlamenti në Procesin e Hartimit, Konsultimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit

AGJENDA TRAINIM Malësi e Madhe, 08 Mars 2024 Titull: Shoqëria Civile dhe Parlamenti në Procesin e Hartimit, Konsultimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit Organizator: AIS promotor i Open Data Albania Projekti dhe Partneriteti: Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një […]

Zëri i Amerikes Ditari në gjuhën Shqip: Analizë nga AIS Open Data Albania , 5 Familje dhe 27 Individ zotërojnë mediat televizive në Shqipëri

Titulli: Analizë nga AIS Open Data Albania , 5 Familje dhe 27 Individ zotërojnë mediat televizive në Shqipëri   Publikuar: 4 Korrik 2023  

SCAN TV News Program: Tenderat, Prokurohet me Ligje Speciale, Drejtore e AIS Risk I Lartë dhe Kontraktorë me Pronarë të Panjohur

Prokurimi Publik. Angazhim pёr Praktika mё tё mira dhe forcim tё kulturës Watchdog përmes standardit Open Contracting

Sektori Prokurim Publik përbën rrezikun numër “Një” pёr korrupsion nga Qeveritë. 30% e shpenzimeve publike shpërndahen përmes Tenderimeve. AIS kontribuon pёr Standarde tё Hapura tё Tenderimit dhe Forcim tё modelit Watchdog. Databaza pёr Prokurime tё Hapura funksionon si instrument pёr transparencë dhe llogaridhënie nё tenderim. Pasaportat me informacion pёr tё gjitha fazat e tenderimit janë tё hapura pёr Pushtetin […]

Biznese Mediatike, mё shume Fitim nё vite elektorale. Pushteti Ekonomik i Zotëruesve tё Medias, Interesa nё sektorë me licencim dhe kontraktim shtetëror

Open Data Albania ka publikuar njё artikull analizё me informacion mbi tё ardhurat vjetore dhe fitimet pёr Biznese Media Televizive. Tё dhënat dëshmojnë fitime dhe arkëtime mё tё larta nё vitin elektoral 2021, kundrejt vitit paraardhës apo pasardhës. Mё herët ODA publikoi njё raport mbi Pushtetin Ekonomik tё Zotëruesve nё Media Audiovizive. Raporti thekson se individët zotërues nё Kompani […]

Regjistri i Magjistratëve – Me Pёrmirsu Aksesin dhe Besimin e Publikut nё Drejtësi, Integriteti pas Vettingut

Organizata AIS prezantoi kёtё dhjetor nё njё event rajonal pёr Shkëmbim tё Njohurive dhe Ideve mbi Qeverisjen e Hapur, projektin Akses Drejtësi Regjistri Shqiptar i Magjistratëve. Me organizimin e NDI Mali i Zi u bashkuan nё Budva aktivist dhe zyrtare me fokus modele dhe iniciativa tё Qeverisjes se Hapur. Miniera e tё Dhënave Regjistri i Magjistratëve shfaq Pasaporte me informacion e dokumente pёr […]

Konferenca mbi Shkëmbim të Njohurive dhe Ideve për Qeverisje të Hapur dhe Transparence – AIS prezanton databazën Akses Drejtësi si një model frymëzues për OGP në Rajon

Akses Drejtësi – Regjistri i Magjistratëve është databaza më e re e krijuar nga organziata AIS promotore e të dhënave të hapura për Shqipërinë. Miniera e të Dhënave Regjistri i Magjistratëve ёshtё krijuar me qellim rritjen e aksesit dhe besimit tё publikut tek Reforma Kritike nё Sistemin Gjyqësor. Me ftesё tё National Demokratik Institute NDI […]