Trajnim: Forcim i Aktivizmit Civil me fokus Shpërndarjen e Parasë Publike, Tiranë dhe Vorë 22-23.10.2021

Organizata AIS / Open Data Albania në kuadër të zbatimit të projektit me titull Monitorim Qytetar dhe Transparencë mbi Kontraktor të Bashkive për Shërbime dhe Investime Publike I mbështetur nga  Lëviz Albania,një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, mbajti në datat 22-23 Tetor për Bashkinë Tiranë dhe Vorë një trajnim për Rritje […]

[Week 18.10.2021- 24.10.2021] Covid – 19 Situation with Vaccinations, Infections, and Mortality

Please find below an update on Albania’s situation with Covid-19, for the week 18.10.2021- 24.10.2021, which AIS / Open Data Albania is providing. Find Data and Charts on Covid-19 updated on a daily basis at https://open.data.al/covid-19/ As per the last public statement, the number of Vaccinated in the country is: –           Complete vaccination with 2 doses 871 496 Persons –           Vaccination with […]

Apliko për t’u bërë pjesë e Open Data Fellowship Youth Network

AIS po punon për të krijuar një Network me të Rinj që kanë aftësi dhe dëshirë (vocation) për të promovuar dhe influencuar debatin publik duke e pasuruar atë me argumente dhe fakte. Kjo ide zbatohet nga ekipi promotor i Open Data Albania dhe në finale synohet që një kërkues, aktivist, gazetar në hapat e parë […]

Trajner për Sistem Administrim WebServices

ToR-s Trajner për të rritur Kapacitete Stafi në Procese Pune si: Sistem Administrim WebServices Linux Administration Konfigurime PHP Konfigurim DataBaze Angazhimi si më poshtë: Krikul Trajnimi SistemeAdministrimi Web Services. (2 ditë pune_ Leksion dhe Ushtrim Praktik. (4 ditë pune) Përgatitje dhe prezantim Listë Referenca të Tutorialeve OnLine për Trajnim autodidakt në vijimësi. (2 ditë pune) […]

Trajnim: Forcim i Aktivizmit Civil me fokus Shpërndarjen e Parasë Publike, Kamëz 01- 02.10.2021

Organizata AIS / Open Data Albania në kuadër të zbatimit të projektit me titull Monitorim Qytetar dhe Transparencë mbi Kontraktor të Bashkive për Shërbime dhe Investime Publike I mbështetur nga  Lëviz Albania,një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, mbajti në datat 01-02 Tetor në Bashkinë Kamëz një trajnim për Rritje Kapacitetesh dhe […]

AIS/OpenData Padi në Gjykatën Kushtetuese. Ligji 97.2019, pjesa Prokurimet Programi Rindërtimit, cënon Liri Ekonomike, ka potencial për pabarazi, klientelizëm dhe korrupsion.

Organizata AIS e njohur si Open Data Albania ka depozituar në Gjykatën Kushtetuese një Kërkesë për Shfuqizim të pjesshëm të Aktit Normativ me fuqinë e Ligjit Akt nr. 9, datë 16.12.2019 titull “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 97/2019, në datën 18.12.2019, konkretisht shfuqizim të Kreut VI, Procedurat e Prokurimit Publik, […]

[Week 20.09.2021- 26.09.2021] Covid – 19 Situation with Vaccinations, Infections, and Mortality

Please find below an update on Albania’s situation with Covid-19, for the week 20.09.2021 – 26.09.2021 , which AIS / Open Data Albania is providing. Find Data and Charts on Covid-19 updated on a daily basis at http://www.open.data.al/covid-19/   As per the last public statement, the number of Vaccinated in the country is: –           Complete vaccination with 2 doses 760 960 Persons […]

Regjistri i Magjistratëve. Emërimet në Gjykatën e Lartë, Promovohen Gjyqtar Karriere.

Regjistri i Magjistratëve, databazë e krijuar nga AIS / Open Data Albania ka krijuar profile me të dhëna, dokumente dhe informacion mbi performancën, profesionalizimin dhe integritetin e Individëve që po Promovohen në Sistemin e Reformuar të Drejtësisë. Dy gjyqtarët e fundit të emëruar në Gjykatën e Lartë janë zoti Asim Vokshi dhe zoti Artur Kalaja. Magjistrat Asim Vokshi  ka marrë emërimin […]

[Java 07.09.2021- 12.09.2021] Covid – 19 Situata me Vaksinimin, Infektimet dhe Vdekshmërinë

Gjeni më poshtë një përditësim për situatën e Shqipërisë me Covid-19, për javën 07.09.2021 – 12.09.202, të cilën e ka përpunuar AIS / Open Data Albania. Gjeni të dhëna dhe grafikë mbi situatën Covid-19 të përditësuara tek http://www.open.data.al/covid-19/ Sipas deklaratës së fundit publike, numri i personave të Vaksinuar është : –           Të vaksinuar komplet, me të dyja […]

Web-Faqja për Prokurime Transparente e Konsoliduar në Klikime, Forcohet kultura e Monitorimit Qytetar përmes të Dhënave.

  Google Analytics njofton me raportim mujor se faqja prokurimetransparente.al ka arritur në muajin Gusht 21.3 % më shumë Vizitor Unik (Users: 24.5% më shumë Sesione të vizituara. Dhe kjo për muajin Gusht, ku faqja nuk ka qenë nën fushatë për vizibilitet , e madje edhe përditësimet korrente kanë qenë më modeste për shkak të […]