Entries by admin

Event: Media dhe Parlamenti: Mbikëqyrja e Financave Publike dhe Raportimi i Buxhetit të Shtetit

AGJENDA Event: Media dhe Parlamenti: Mbikëqyrja e Financave Publike dhe Raportimi i Buxhetit të Shtetit Organizator: AIS, promotor i Open Data Albania Projekti dhe Partneriteti: “Rritja e përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve” një projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një konsorcium, i drejtuar nga IDM, në partneritet me […]

Workshop: Me Pjesëmarrës Përfaqësues nga Administrata e Parlamentit dhe e Kontrollit të Lartë të Shtetit

Workshop: Me Pjesëmarrës Përfaqësues nga Administrata e Parlamentit dhe e Kontrollit të Lartë të Shtetit Mbi aspekte të punës për pjesëmarrje, monitorim dhe dialog me qytetarët gjatë hartimit dhe raportimit të Financave Publike Workshop-i mund të konsiderohet edhe si vijimësi (follow up) i eventit të mëhershëm të mbajtur në datën 31 Janar 2024, me titull […]

TRAINIM: Shoqëria Civile dhe Parlamenti në Procesin e Hartimit, Konsultimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit

AGJENDA TRAINIM Malësi e Madhe, 08 Mars 2024 Titull: Shoqëria Civile dhe Parlamenti në Procesin e Hartimit, Konsultimit dhe Miratimit të Buxhetit të Shtetit Organizator: AIS promotor i Open Data Albania Projekti dhe Partneriteti: Rritja e Përgjegjshmërisë së Parlamentit ndaj shqetësimeve të Qytetarëve, Projekt i mbështetur nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatuar nga një […]