Prill 2015

Gjatë muajve Mars-Prill 2015,

Regjistri Koncesionar ka publikuar 8 marëveshje koncensionare dhe ekstrakte të këtyre marrevshjeve, të cilat arrijnë një total prej 48 marrëveshjesh që nga janari i këtij viti. Informacioni i botuar në Regjistrin Koncesionar ka inkurajuar mediat për të hetuar më mirë në lidhje me thirrjet për tender të projekte konçesionare.

Kjo ka shërbyer veçanërisht për median lolale e cila mbulon më nga afër çështje të shërbimeve publike dhe aktivitetet e pushtetit lokal.

Parkingjet shkarkojnë Sekretarin e Prefekturës, Hoxha: Rishikim ose revokim koncesionit

Zbardhet dokumenti, Prefektja e Vlorës firmosi koncesionin e parkingjeve

Koncesioni i parkingjeve në Vlorë, Guri: Vendimi pa pyetur qytetarët

Koncesioni i Fierit

Bashkia Fier shpall koncesion 7-vjeçar 2 muaj para zgjedhjeve