MISIONI

Misioni ynë është të promovojmë aktivitetin shkencor dhe kërkimin e aplikuar në Shqipëri për të zgjidhur probleme socialo-ekonomike, për të rritur transparencën dhe fuqizuar angazhimin qytetar. Qëllimi ynë është të forcojmë tek brezat e rinj entuziazmin për shkencën dhe risinë.

Shtyllat e AIS

e-Science

Support scientific research, offer infrastructure to advance science and foster networking.

e-Participation

ICT for social issues: eParticipation, Government Transparency, Cultural Preservation.

Think Tank

Acting as a policy institute to support research and advocacy on fiscal policy and innovative technology.

AIS në një vështrim

14 Projekte të realizuara në tre vitet e fundit

18 Ekspertë të përfshirë në projekte

12 Donatorë

7 Projekte të reja marrë këtë vit