Workshop mbi “Sistemet Elektronike të Deklarimit të Pasurive për Maksimizimin e Transparencës”

Në kuadër të projektit të USAID, “Transparenca në Sistemin Shëndetësor”, AIS është duke organizuar një workshop për Inspektorët e Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave me temën “Sistemet Elektronike të Deklarimit të Pasurive për Maksimizimin e Transparencës”.

Nëpërmjet këtij workshop-i, Inspektorët do të mund të diskutojnë me eksperten ndërkombëtare mbi eksperiencat e tyre, kuadrin ligjor në vend e do të mund të njihen me praktika të mira të shteteve të ndryshme.

Materialet e këtij aktiviteti mund të aksesohen në linkun në vijim:

 • Kurrikula e trajnimit (PDF)
 • Studim kërkimor krahasues (PDF)
 • Projektimi i një Sistemi të Deklarimit të Aseteve me dorëzim dhe publikim online (PDF)
 • Praktika të mira nga Sisteme Deklarimi të ngjashme (PDF)
 • Standardet e publikimit në përputhje me kuadrin ligjor (PDF)

DataThon 2018 – Si shpenzon Bashkia ku unë paguaj Taksa ?

AIS, organizatë promotore për të dhëna të hapura dhe grant marrëse e programit Lëviz Albania organizon eventin DataThon 2018.

Slogan i eventit:           Si shpenzon Bashkia ku unë paguaj Taksa.

DataThon është një marathon dy ditore për të gjetur, analizuar, vizualizuar dhe shpjeguar me fakte të thjeshta, procese të buxhetimit, kontraktimit, prokurimit dhe të tjera, që lidhen me menaxhimin e parave publike nga Bashkitë.

Ftohen gazetar, aktivist, individ që njohin standardit OpenData dhe kanë njohuri në ICT, të aplikojnë për të marrë pjesë në DataThon.

Ku do të zhvillohet kjo Maratonë?

Në fshatin më turistik të vendit Voskopojë!

Kur do të zhvillohet kjo Maratonë?

Në datën 2 Nëntor 2018, nisja nga Tirana bëhet në datën 1 Nëntor 2018 mbasdite

Çfarë duhet bërë?

Sillni një ide, eja dhe punoni me grupin tuaj, vizualizoni dhe shpjegoni thjesht një proces që lidhet me shpenzimet dhe buxhetet bashkiake.

Ku mund ti gjej të dhënat për të punuar: OpenProcurement.Al ; OpenCorporates.al; spendingdata.al; FinancatVendre.al etj

Ku do të publikohen punimet?

tek Porta Vendore, në Blogun e AIS dhe në çdo media që i sheh me interes

A ka çmime për më të mirët?

Patjetër! Veç kënaqësisë së pjesëmarrjes në marathon, shijes së punës në një zonë plot natyrë, energjive së një eventi me mjaft bashkëpjesëmarrës kreativ, më të mirët si grup fitojnë Çmimi e Parë .

Si mund të aplikoj:

Gazetarët apo aktivistët duhet të përzgjedhin një temë apo ide. IT tanë duhet thjesht të shkruajnë një togfjalësh apo frazë çfarë i motivon të jenë pjesë. Kjo ide do të punohet në grupe me 2-3 persona gjatë ditës së Maratonës dhe do të prezantohet në fund. Ju aplikoni si individ, grupet do të krijohen gjatë në start të eventit. Për të aplikuar klikoni këtu

A ka një Juri?

Patjetër që ka, por edhe vetë pjesëmarrësit do votojnë për idenë më të mirë.

Kur do të njoftohemi për përzgjedhjen: brenda 10 ditëve nga regjistrimi, juve do tju vijë një Biletë për Pjesëmarrje.

Nëse nuk përzgjidhem si pjesë e grupeve, a mund të jem në Event:

Maratona është e hapur, kushdo mund të vijë dhe të angazhohet, por AIS mbulon shpenzime të udhëtimit dhe akomodimit vetëm për të përzgjedhurit që marrin konfirmim.

Fjalë Hashtag #LevizAlbania #DataThon #OpenData #OpenBudget #OpenSpending #FactBasedJournalism #OpenContracting #OpenProcurement #shto edhe një hashtag që identifikon punën apo projektin tuaj për qeverisje lokale dhe komunitet më të mirë.

 

Tema të mundshme:

 • Sa shpenzon një bashki për shërbime? A ka mjaftueshëm investim në kopshte rrugë dhe infrastrukturë?
 • Cilat janë bashkitë që nuk kanë marrë asnjë projekt nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve? Cilat janë projektet që ka mbështetur ky fond për zhvillim dhe a kanë impakt të duhur?
 • Performanca e Bashkisë në mbledhje taksash? Sa është e ardhura e taksave për frymë, po shpenzimi për një banor?
 • Investigo për një nga tenderat me RedFlag! Përtej shënimit që bën sistemi, çfarë qëndron pas një procedure me mungesë gare dhe konkurrence?
 • Biznese që fitojnë tender vetëm me negocim dhe pa konkurrent?
 • Biznese që kanë fituar më shumë se 30% të vlerës së tenderëve të një bashkie të caktuar?
 • Kontraktor në lidhje apo konflikt interesi????
 • Biznese që ofrojnë edhe mallra edhe shërbime edhe investime, të gjithanshëm apo preferencial në prokurim???
 • Buxhetim me pjesëmarrje? Duhet infrastrukturë por shpenzohet në shërbime?! Shpërndarja e (pa)drejtë e buxheteve.
 • Si pasurohet kryebashkiaku im, a ka kryebashkiak që përfitojnë direkt dhe indirekt nga investimet e bashkisë???
 • Temë tjetër e zgjedhur dhe propozuar nga ju.

Pse duhet të marr pjesë?!

Sepse në maratonë duhen gazetar që zbardhin të vërtetën, aktivist që luftojnë për qeverisje më të mirë!