Open Corporates Albania pasqyrohet në VOA

Në datën 21.02.2015, në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të Dhënave të Hapura (International Open Data Day), Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) si promotor i Open Data organizoi takimin prezantues të Open Corporates Albania.

Ftesë për pjesëmarrje: Open Data Day Albania (21 Shkurt 2015)

AIS si promotor i Open Data ka kënaqësi t´ju informojë se në datën 21 shkurt është Dita Ndërkombëtare e të Dhënave të Hapura: Open Data Day 2015. Në këtë datë në kryeqytete të ndryshme të botës, aktivist dhe promotor që punojnë për të dhëna të hapura përpiqen të orgnizojnë evente dhe prezantime të ndryshme. Në Shqipëri, me rastin e kësaj date do të organizohet një takim prezantues për Open Corporates Albania. Takimi do të mbahet në orën 11, datë 21 Shkurt në ambientet e ProTIK (ish godina e INIM-ës, në krah të Piramidës, aktualisht aty edhe QKL).

Me dëshirën që prezantimi të shoqërohet me një bisedë mbi dobishmërinë, vështirësitë apo defektet e hapjes së të dhënave për Shoqëritë Tregtare Shqiptare, e në veçanti të atyre Konçesionare që veprojnë në vend,

Ju ftojmë ti bashkoheni takimit tonë të shtunë datë 21 Shkurt, ora 11 tek ProTIK (Godina e ish-INIM-ës, aktualisht aty është edhe QKL-ja).

Modetarore të takimit janë:

Znj. Ornela LIPERI – Kryeredaktore e Revistës Monitor,

Znj. Aranita BRAHAJ – Drejtore e AIS

Qëllimi i takimit është një bisedë ndërmjet gazetarëve dhe analistëve të çështjeve ekonomike në vend. Takimi mund të zgjasë pak më shumë se një orë.

Ju mirëpresim

 

http://gow15.al.questionpro.com/

Get Online Week 2016/Java Europiane e Internetit 2016

Fuqizohu, Punësohu

Get Online Week Europiane është një fushatë vjetore për fuqizimin dixhital që angazhohet dhe fuqizon njerëzit për të përdorur teknologjinë dhe internetin me besim dhe aftësi që i lejojnë ata të përfitojnë nga bota e mundësive online. Fushata organizohet çdo vit në mars nga Telecentre – Europë ( TE ) , një organizatë baze që përfaqëson rrjetet evropiane të qëndrave të mësimit TIK

Dita Ndërkombëtare e Open Data 2015

Datë 21 Shkurt, 2015 ora 11:00 në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të të dhënave të hapura, International Open Data Day 2015, Instituti Shqiptar i Shkencave në bashkëpunim me qëndrën Protik organizojnë workshopin për prezantimin e Open Corporates Albania në ambientet e qëndrës Protik.