Misioni

Misioni yne eshte te promovojme aktivitetin shkencor dhe kerkimin e aplikuar ne Shqiperi per te zgjdhur probleme socialo-ekonomike, rritur transparencen dhe forcuar angazhimin qytetar. Qellimi yne eshte te ushqejme entuziazmin per shkencen dhe risite tek brezat e rinj.