RREGULLORE

Data 20 Shtator 2021

Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS), është organizatë jofitimprurëse, e regjistruar në përputhje me legjislacionin në Republikën e Shqipërisë, themeluar në datën 28. 03. 2011 me Vendim Nr. 3048 të  Gjykatës së rrethit të Tiranës, me numër Fiskal  (NIPT) L11529451L, dhe adresë Asim Vokshi Pallati 13/25 Kati 3, Tirana, Albania.

Hierarkia e Rregullave: Organizata gjatë aktivitetit të saj, menaxhimit Financiar dhe Evidentimit Kontabël udhëhiqet nga Parimet e sjelljes së Mirë, Legjislacionit Shqiptar; Rregullore të Organizatës; Rregullore të Zbatimit të Projekteve dhe Kontratave, dhe në finale nga Rekomandime dhe Udhëzime të Organeve Drejtuese dhe Auditit Ligjor. Për çdo aspekt të menaxhimit financiarë apo evidencës kontabël të parregulluar nga Legjislacioni, Rregullore të Brendshme, Rregullore për Zbatim Projekti apo Rekomandime nga Audituesit, Organizata referohet tek Praktika e Mirë dhe Parime të Eficensës.

Rregulloren e plotë në fuqi e gjeni Këtu.

Rregulloren e brendëshme 2019 e shfuqizuar Këtu.

Rregulloren e brendëshme 2015 e shfuqizuar Këtu.