Kontrolli i Konfliktit të Interesit hapen të dhëna të deklarimit të Pasurisë për drejtues të lartë të Bankës së Shqipërisë.

Në kuadër të projektit tonë Money Government and Politisc MGP në rubrikën Para dhe Pushtet jan publikuar të dhëna për deklarime të pasurisë së drejtuesve të lartë të Bankës së Shqipërisë. Këto deklarime hedhin dritë mbi interesa pasurore dhe ekonomike të zyrtarëve të lartë që kanë në dorë politika bankare tepër të rëndësishme për vendin. Të dhënat zbardhin strukturën e pasurive dhe të ardhurave, burime të pasurive të vëna gjatë viteve nën detyrë dhe interesave ekonomike. Rubrika Para dhe Pushtet, i hap dhe i bën të monitorueshme të dhënat të pasurisë, të ardhurave dhe shpenzimeve të zyrtarëve të lartë publik. Po në këtë rubrikë janë përditsuar të dhëna për deklarime të ardhura dhe shtesa pasurie në vitin e fundit për deputet të Kuvendit të Shqipërisë.