AIS përfaqësohet në eventin e Iniciativës së Shoqërisë së Hapur për Afrikën Perëndimore

Albanian Institute of Science, përfaqësuar nga Drejtoresha Ekzekutive               Znj. Aranita Brahaj, merr pjesë në aktivitetin e organizuar nga  Open Society Initiative for West Africa ku prezantohet:

“Making Elections Count: A Guide to Setting Up a Civil Society Election Situation Room”.

Evenimenti organizohet në datat 25-28 Maj, 2014 në Senegal, Dakar.

Më shumë informacion gjendet tek http://www.osiwa.org/en

Java e Përdorimit të Internetit – Get Online Week Albania 2012

Instituti Shqiptar i Shkencave në partneritet me Telecentre Europe organizon për herë të parë në Shqipëri fushatën: Get Online Week 2012 – Java e Përdorimit të Internetit 2012. Kjo fushatë organizohet prej tre vitesh në vende të Bashkimit Europian. Qëllim i kësaj fushate është nxitja dhe aftësimi i sa më shumë personave në përdorimin e internetit. Këtë vit Telecentre Europe ka mbështetjen e drejtpërdrejtë të Komisionit Europian dhe disa organizmave të rëndësishëm ndërkombëtar. Synimi është shtrirja e  kësaj fushate në vende të ndryshme të Europës. Instituti Shqiptar i Shkencave do të përcjellë dhe konkretizojë në Shqipëri qëllimin e fushatës për dobishmëri dhe zgjerim të përdorimit të internetit nga qytetarët. Në fushatën 2012 në fokus qëndron aftësimi i grave për të përdorur internetin,  si dhe tek përdorimi i internetit në punësimin e të rinjve.

Sipas Eurostat Europa është ende larg për të arritur përdorimin e gjerë të internetit nga popullsia e saj. Vitin e fundit niveli i rritjes ishte vetëm tre përqind duke shënuar kalimin nga 65% tek 68%. Kjo dëshmon që ka shumë për të bërë. Në Shqipëri niveli vjetor i rritjes është shumë më i lartë, por numri i përdoruesve të internetit dhe përdorimi për aftësim dhe dobishmëri janë proçese dinamike që kërkojnë vëmendje dhe kontribut. Gjatë kësaj fushate një javore në 30 vende evropiane, nëpërmjet 15 000 qendrave të internetit synohet të realizohet aftësimi në përdorim i rreth 200 000 personave. Në Shqipëri fushata Get Online Week 2012 synon nxitjen e mbi 500 qytetarëve në përdorim apo aftësim të mëtejshëm në internet. Instituti Shqiptar i Shkencave fton qytetarët, organizatat jofitimprurëse, institucionet e edukimit, median dhe këdo tjetër të interesuar të përfshihen dhe bashkëpunojnë në Javën Shqiptare të Përdorimit të Internetit 26 – 30 mars 2012.


Fiscal Impact Assessment of Structural Reforms – Case Study on Albania

The country case studies in this volume represent just such an in-depth needs assessment for countries in the region, on an issue that is both critical and insufficiently addressed: how the fiscal impacts of structural reforms are integrated within the budget process. Working closely with Montenegro’s Ministry of Finance and with support from the World Bank’s SAFE trust fund, the Center of Excellence in Finance(CEF) identified authors with the right knowledge to assess the situation and offer recommendations for improvement. The Fiscal Impact Assessment of
Structural Reforms (FIASR) project is part of a long-term CEF program, Building Capacities for Policy Design and Implementation. The capacity development needs that the case studies have identified will be addressed through a series of CEF learning events entitled Strategic Planning and Budgeting from 2013 to 2015.

For this study, the working group of AIS focused on the most important structural reforms undertaken over the last 10 years in five sectors: Enterprise, Financial, Human Resource Development and Labor Market, Administrative Services, and Network Industry.

The main sources of data were taken from the Ministry of Finance, the Institute of Statistics, the Bank of Albania, line ministries and other responsible institutions, sector strategies, and the related legal framework in the five sectors examined, as well as signed agreements with other countries or international organizations. The European Commission’s progress reports on Albania and the reports from international organizations, such as the World Bank and UN, were also taken into consideration.

This case study consists of four sections. The first introduces the methodology used for this case. The second introduces the process of budgeting, not only its importance but reforms made during recent years, the legal framework, detailed procedures, and the main actors of this process. The third section focuses on the reforms undertaken in key sectors, institutions, and processes to include the cost of structural reforms in the state budget. The last section gives some conclusions and recommendations for all of the issues treated above.

pdf-icon
Publication on the case study for Albania.

pdf-icon
Link to the complete publication.