AZLajme publikon: Kush është Anton Gjini që njihet si “El Chapo” Shqiptar, pastroi paratë në Shqipëri nën hundën e SPAK

 

AZLajme është portali i ri mediatik në datën 14 prill ku portal publikoi artikullin me titull: Kush është Anton Gjini që Njihet si ELChapo Shqiptar dhe pastron Paratë në Shqipëri nën Hundën e SPAK. Artikulli ka cituar dhe dhënë me imazhe të të plotë informacionin e Pasaportës së kompanisë Alesio 14 me pronar Anton Gjinaj dhe me tendera të fituar me disa nga bashkitë kryesore në vend.

Transparenca për Kontraktor të Bashkive dhe Kontraktimeve me Impakt për Qeveritë Lokale bëhet përmes aktiviteteve të Projektit“Monitorimi Qytetar dhe Transaprencë mbi Kontraktor Privat të Bashkive për Shërbime dhe Investime Publike„ mbështetur Financiarisht nga Leviz Albania, një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

Link Origjinal Artikulli https://azlajme.com/aktualitet/foto-kush-eshte-anton-gjini-qe-njihet-si-el-chapo-shqiptar-pastroi-parate-ne-shqiperi-nen-hunden-e-spak/

 

Shqiptarja.com publikon: I dënuari për trafikim heroine në Spanjë. Kush është biznesmeni Anton Gjinaj që u prangos në Malin e Zi e vazhdon të fitojë tendera në Shqipëri

Në datën 14 Prill 2021, Gazeta e Përditshme Shqiptarja.Com ne versionin e saj print dhe online ka publikuar artikullin me titull “I dënuar për Trafikim Heroine në Spanjë Kush është Biznesmeni Anton Gjinaj qe u Prangos në Malin e Zi e vazhdon të fitojë tendera në Shqipëri”. Artikulli identifikon personin e arrestuar për trafik ndërkombëtar, i cili në Shqipëri është zotërues i një shoqërie ndërtimi me kontrata publike të lidhura me bashkinë më të madhe në vend. Në artikull përdoret informacioni i mirëstrukturuar në Pasaportën e shoqërisë që zotërohet nga ky individ dhe jepet me imazh lista e tenderave të shoqërisë së Biznesit Alesio 2014.

Në shkrim Identifikohet lista e tenderëve të kësaj shoqërie me Bashkinë Tiranë, Durrës, Krujë. Pasaportat e Shoqërive kontraktore të bashkive dhe Lista e Tenderave sipas bashkive, janë të dhëna të mirë-strukturuara që aksesohen lehtësisht përmes Data Bazës Open Corporates Albania , databazë e krijuar si aktivitet i Projekti “Monitorimi Qytetar dhe Transparencë mbi Kontraktor Privat të Bashkive për Shërbime dhe Investime Publike„ mbështetur Financiarisht nga Leviz Albania, një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

Link Artikulli Origjinal: https://shqiptarja.com/lajm/i-denuar-per-trafikim-heroine-ne-spanje-kush-eshte-biznesmeni-anton-gjinaj-qe-u-prangos-ne-malin-e-zi-vazhdon-te-fitoj-tendera-te-kundraligjshem-ne-shqiperi

Bold News publikon: U arrestua për drogë, Anton Gjinaj i “ Alesio 2014” ka marrë 1 mld lekë tendera publikë

Portali për gazetari Investigative Bold News ka shkruar në datën 14 prill 2021 artikullin me titull u arrestua për drogë Anton Gjinaj i Alesio 2014 ka marrë 1 miliard lekë Tendera Publik. Duke e konsideruar një lajm të rëndësishëm sa i takon integritetit të kontraktorit publik në kontrata me palë shtetin (bashkitë), redaksia e Bold News ka realizuar edhe një video mbi informacionin në fjalë. Bold News përdor  informacion të mirë-strukturuar  të listës së pagesave në Thesar, listë që agregohet në pasaportën e kësaj shoqërie kontraktor në tendera me Bashki në databazën Open Corporates Albania.

http://www.opencorporates.al/sq/nipt/l41713003m
http://www.opencorporates.al/sq/nipt/l41713003m

Link Origjinal Portali https://boldnews.al/2021/04/14/u-arrestua-per-droge-anton-gjinaj-i-alesio-2014-ka-marre-1-mld-leke-tendera-publike/

Link Video Lajm https://www.youtube.com/watch?v=YAquJAKCZwA

Pasaportat e Shoqërive kontraktore të bashkive dhe Lista e Tenderave sipas bashkive janë të dhëna të mirë-strukturuara që aksesohen lehtësisht përmes Data Bazës Open Corporates Albania , databazë e krijuar si aktivitet i Projekti “Monitorimi Qytetar dhe Transaprencë mbi Kontraktor Privat të Bashkive për Shërbime dhe Investime Publike„ mbështetur Financiarisht nga Leviz Albania, një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.

Transparencë për Kompanitë nën Zotërim Publik

IS një organizatë shqiptare promotore e të dhënave të hapura e angazhuar në Transparencë , Informacion,  Monitorim dhe Vlerësim Risku për Antikorrupsion i ka kushtuar vëmendje menaxhimit të aseteve, parave dhe shërbimeve publike përmes Shoqërive (Kompanive) Shtetërore pra me zotërues një institucion Shtetëror. Në projektet dhe databazat e saj është zbardhur dhe mirë strukturuar informacion analitik dhe shterrues për Menaxhimin, Performancën  dhe Prokurimet e 244 Shoqërive të tilla që funksionojnë në vend.

Shoqëri , Kompani Publike, funksionojnë si Kompani Biznesi por zotërohen dhe kanë pronar një institucion shtetëror, Bashki apo ministri.

Në vend janë 244 të tilla, me kapital 100% shtetëror apo pjesërisht shtetëror. Bashkitë dhe Ministritë janë aksionar dhe ortak të tyre.

Lista e shoqërive me kapital shtetëror është mirë strukturuar në databazën për Prokurime Publike. http://opencorporates.al/sq/publike

Për secilën Kompani aty është krijuar një pasaportë, pasaporta ka informacion për Shoqërinë, Kapitalin, Zotëruesit sipas vlerave dhe përqindjeve. Gjithashtu aty jepen edhe emra të administratorëve në vite, anëtarëve të bordit apo këshillave mbikëqyrës.

Pasaporta vizualizon edhe performancën ekonomike të secilës shoqëri duke shpjeguar fitimin apo humbe vjetore sipas viteve apo xhiro vjetore.

Po aty janë të dhëna edhe për kopani bija të këtyre shoqërive dhe objekti I punës apo çështjet ligjore.

Përveç OpenCorporates.al ku jepet Pasaporta e Shoqërisë, Portali me të dhëna të hapura dhe transparente Për Prokurimet ka një databazë ekstra për prokurimet publike të këtyre Ndërmarrjeve apo Shoqërive shtetërore.

Kërkimi për tender mund të bëhet sipas emrit të Institucionit, vlerës, apo procedurës. http://openprocurement.al/sq/pcompany/list

Ftojmë median, studentët, persona të angazhuar në vlerësimin e performancës, taksapaguesit  të përdorin informacionin gjatë punës së tyre në raportim dhe analizë.

Dy databazat me transparencë dhe informacion për Kompani Shtetërore, performancë, menaxhimi dhe tenderimet janë pjesë e aktiviteteve të Projektit Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corruption.

#KompaniShteterore #OpenData #OpenCorporates.al #OpenProcurement.al