Publikime Janar 2024 Mbikëqyrjen e Financave Publike – Roli i Parlamentit, Institucioneve dhe Shoqërisë Civile

Ky dokument është realizuar nga Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS) dhe Eksperti Autor në kuadër të Projektit “Rritja e përgjegjshmërisë së parlamentit ndaj shqetësimeve të qytetarëve”, një projekt i financuar nga Ambasada Britanike në Tiranë dhe zbatohet si konsorcium mes IDM në partneritet me Citizens Channel dhe AIS. Dokumenti është pjesë e aktiviteteve të organizatës AIS për Mbikëqyrjen e Financave Publike – Roli i Parlamentit, Institucioneve dhe Shoqërisë Civile.

Nëpërmjet prezantimit të Dokumenteve të Politikave, synimi ynë është të paraqesim gjetjet dhe rekomandimet për aspekte që lidhen me forcimin e rolit të Parlamentit, bashkëpunimin e tij me institucionet apo aktorë të tjerë civilë në përmirësimin e proceseve të hartimit, konsultimit dhe monitorimit të buxhetit shtetëror dhe financave publike.

Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish ato të Donatorit dhe Partnerëve.