Projekti Open Data Albania, vlerësohet në Transparency Camp Washington 2012

Open Data Albania projekt i Institutit Shqiptar të Shkencave (AIS) është prezantuar dhe vlerësuar në kuadër të Transparency Camp që po zhvillohet në Washington D.C. Ky event i rëndësishëm i aktivistëve që punojnë për transparencë në SHBA dhe mbarë botën, organizohet nga Fondacioni Amerikan “Sunlight”. Projekti është prezantuar në Washington nga bashkëthemeluesja e Open Data Albania znj. Julia HOXHA, njëkohësisht eksperte pranë Karlsruhe Institute of Technology. Ky prezantim është realizuar në një panel me përfaqësues të shoqërisë civile nga mbi pesëdhjetë vende të botës

“Open Data Albania një projekt që mbledh dhe analizon të dhëna për qeverisjen e Shqipërisë, një partneritet i suksesshëm me gazetarët shqiptar për të shpjeguar se si po shkojnë gjërat në këtë vend” – ky ka qenë vlerësimi nga organizatorët e Transparency Camp Washington 2012. Organizator dhe pjesëmarrës në event e kanë cilësuar ODA si një model të nevojshëm për shoqërinë civile në vende me demokraci dhe nivel  të lartë transparence.

Transparency Camp zhvillohet çdo vit në Washington duke promovuar ide dhe projekte për Transparencë dhe Pjesëmarrje Qytetare. Instituti Shqiptar i Shkencave merr pjesë për të dytin vit radhazi në këtë event të rëndësishëm ndërkombëtar. Këtë vit projekti shqiptar Open Data Albania ka tërhequr vëmendje duke marrë vlerësime nga më të lartat. Një nga forumet më të njohur të shoqërisë civile në Washington ka promovuar projektin shqiptar Open Data Albania duke frymëzuar aktivist për transparencë në vende të ish kampit socialist. Projekti Open Data Albania është vlerësuar edhe për partneritetitn e krijuar ndërmjet shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të medias në Shqipëri, partneritet që rrit efiçensën në proçese për aktivizim qytetar.

http://techpresident.com/news/22126/things-weekend-more-interesting-you-whcd