Workshop mbi “Sistemet Elektronike të Deklarimit të Pasurive për Maksimizimin e Transparencës”

Në kuadër të projektit të USAID, “Transparenca në Sistemin Shëndetësor”, AIS është duke organizuar një workshop për Inspektorët e Inspektoriatit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave me temën “Sistemet Elektronike të Deklarimit të Pasurive për Maksimizimin e Transparencës”.

Nëpërmjet këtij workshop-i, Inspektorët do të mund të diskutojnë me eksperten ndërkombëtare mbi eksperiencat e tyre, kuadrin ligjor në vend e do të mund të njihen me praktika të mira të shteteve të ndryshme.

Materialet e këtij aktiviteti mund të aksesohen në linkun në vijim:

  • Kurrikula e trajnimit (PDF)
  • Studim kërkimor krahasues (PDF)
  • Projektimi i një Sistemi të Deklarimit të Aseteve me dorëzim dhe publikim online (PDF)
  • Praktika të mira nga Sisteme Deklarimi të ngjashme (PDF)
  • Standardet e publikimit në përputhje me kuadrin ligjor (PDF)