Një ditë kushtuar Open Government Partnership (OGP)

Dy tema kryesore të angazhimeve për qeverisje të hapur: Open Data dhe Local Governance.

Në fund një sondazh mbi vlerësimin qytetar për institucionet

http://www.aa.com.tr/al/news/433549–gjetjet-e-sondazhit-te-perceptimit-publik-ne-shqiperi-mbi-institucionet-publike