Organizata nga 6 shtete në POINT 5.0, Political Accountabiliy and New Technologies

Political Accountability and New Technologies POINT, është një konference rajonale e organizatave të shoqërisë civile nga gjashtë shtete të Euopës Juglindore, të cilët janë të përfshirë intensivisht në përdorimin e tekonologjive të reja në punën e tyre. Katër folës në këtë konferencë Eva Meqemeja, Shefiko Hajna, Erald Hoxha dhe Besjana Hysa prezantuan përpjekejt e AIS (ojf shqiptare) për të gjurmuar paratë dhe interesat e drejtuesve të lartë politik në pushtet, dhe për të ndërtuar instrumente të monitorimit qytetar përmes Open Data.

IMG_1244 IMG_1245 IMG_1247 IMG_1253 IMG_1257 IMG_1267 IMG_1270