AIS po kërkon dy Analist të Dhënash me kohë të plotë dhe të pjesshme

Pozicioni: Analist Open Data. Programi: Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corrupsion. Varet nga: Drejtori i Projektit Paga: Totali për pagë neto plus të detyrueshme punëdhënës dhe punëmarrës, plus tatime mbi pagën është planifikuar 900 Euro në muaj. Datë Publikimi: 01/03/2021 Afati për Aplikim: deri 31 Mars 2021. Organizata AIS, një […]

AIS po kërkon staf pozicioni i punës Përpunues të Dhënash Ekonomist me njohuri mbi Regjistrin Tregtar

Datë Publikimi : Gusht 2022 AIS është në kërkim të një personi Përpunues të Dhënash  – preferohen Ekonomist, Jurist apo një profil tjetër me aftësi për punë sistematike dhe të kujdesshme. Personi do të përditësojë informacionin në një databazë me të dhëna dhe dokumente për Prokurime, Biznese, Shoqëri Tregtare. Pozicioni i punës kërkon njohuri të përgjithshme […]

AIS po kërkon staf pozicioni i punës Përpunues të Dhënash me njohuri mbi Sistemin e Drejtësisë

Datë Publikimi : Gusht 20222 AIS është në kërkim të një personi Përpunues të Dhënash  – Jurist ose Individ i Diplomuar me Njohuri mbi Sistemin e Drejtësisë. Personi do të pëditësojë informacionin në një databazë me të dhëna dhe dokumente për Sektorin. Pozicioni i punës kërkon njohuri të përgjithshme dhe jo shumë teknike. Përpunuesi i […]

AIS po Kërkon Oficer për Marrëdhëniet me Publikun dhe Eventet

Pozicioni:                   Oficer për Marrëdhëniet me Publikun dhe Eventet (Public Relation/Outreach Officer) Programi:                  Open Data, Access and Transparency over sectors to Risk of Corrupsion Datë Publikimi :     01/03/2021 Varet nga:                  Drejtori i Projektit dhe Titullari i Organizatës. Koha e Punës:           29 muaj (shtrirje në 3 vite kalendarike). Paga: Totali pagë neto plus të detyrueshme punëdhënës […]