Kërkohet Programues me njohuri të mira në PHP

AIS po kekron staf në Pozicionin Programues me njohuri të mira në PHP

Datë 26.03.2021

Përshkrimi i Punës:

–          Mirëmbajë web faqe të programuara në Laravel; WordPres etj.

–          Të optimizojë databazat

–          Të zhvillojë website të reja

Kriteret për Angazhim:

  • Diplomuar në Informatikë dhe degë të ngjashme.
  • Të ketë njohuri mbi databazat
  • Eksperiencë pune mbi 2 vjet
  • Aftësi për të mësuar shpejt
  • Të jetë kreativ
  • Preferohet kandidat me aftësi të mira analitike dhe njohuri për programe multimedial apo vizualizim

Paga neto 75 000 lek. Plus të paguara të gjitha kontributet e detyrueshme.

Kandidati në vartësi të kritereve dhe performancës mund të kontraktohet me një pagë edhe më të lartë.

Java e punës është 40 orë pune e ndarë në 5 ditë në jave. Pushime të paguara sipas Kodit të Punës.

Kontrata e është për 3 vite, me kohë të plotë.

Indeksim Vjetor Page

Kandidatët e interesuar mund të sjellin një CV në [email protected] titull Aplikoj Kërkohet Programues me njohuri të mira në PHP