Tendera për Fatkeqësinë Natyrore Covid -19, Një databazë e AIS si mekanizëm i pavarur monitorimi

Gjurmo tender për Fatkeqësinë Natyrore Covid -19

AIS ka gjurmuar tender të institucioneve shëndetësore në vend, dhe ka krijuar një databazë me informacion për procedurat, blerjet, performancën dhe ecurinë e tenderimeve. http://openprocurement.al/sq/htender/covid

 

Databaza bën të mundur transparencë dhe gjurmimin e kontraktimeve për

Medikamente http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/BARNA%20COV-2?

Aparatura http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/APARATURA%20COV-2?

Mjete mbrojtëse http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/MJETE-MBROJTESE%20COV-2?

Oksigjen Spitalor http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/OKSIGJEN%20COV-2?

Vaksina http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/KONTRAKTIME%20VAKSINIM%20COV-2?

Teste Tampon http://openprocurement.al/sq/htender/covid/title/KITE%20COV-2?

 

Të dhënat listohen edhe sipas procedurës apo sipas Institucionit.

Gjurmimi, transparenca dhe llogaridhënia marrin rëndësi  më të madhe në momente të krizave dhe fatkeqësive humanitare. Databaza është pjesë e projektit “Kontrata publike në një gjendje të katastrofës natyrore Covid19- Forcimi i Mekanizmave të Pavarur të Monitorimit”  mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SHBA-së në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërish ato të Departamentit të Shtetit.