Dokument Politikash Kontrolli Financiar dhe Rruga drejt Integrimit Evropian

Dokumenti i politikave me titull Kontrolli Financiar dhe Rruga drejt Integrimit Evropian është dokument i hartuar nga Organizata AIS / Open Data Albania si rezultat i  Projektit C1 – EU – NPA Përmirësimi i Debatit mbi Politikat dhe Llogaridhënien për të Përmbushur të Drejtat Bazike, përmes krijimit të Platformës së Negociatave të Cluster 1 Shqipëri. Projekti zbatohen nga katër organizata shqiptare CSDG, ISP, KSHH dhe AIS me mbështetje të Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Tiranë.

Shiko agjendën e eventit KËTU

Më poshtë po publikojmë:

  • Dokument Politikash Kontrolli Financiar dhe Rruga drejt Integrimit Evropian (PDF link)
  • Përmbledhje dhe konkluzione Kontrolli Financiar dhe Rruga drejt Integrimit Evropian (PDF link)
  • ANEKS 1 – Përmbledhje e progresit të bërë në zbatim të Planit Kombetar per Integrimin Evropian 2021 – 2023 _Kapitulli 32 (PDF link)
  • ANEKSI 2 – Lista e përditësuar e kuadrit ligjor vendas që mbulon Kapitullin 32 Kontrolli Financiar (PDF link)
  • ANEKS 3 – Raporti i Progresit për Shqipërinë – Vlerësimi ndër vite nga KE (PDF link)
  • ANEKS 4 – Vlerësimet, opinionet dhe rekomandimet e KE-së për Kapitullin 32 (PDF link)
  • ANEKS 5 – Objektivat dhe prioritetet e përcaktuara në PKIE 2021-2023 për Kapitullin 32 (PDF link)
  • ANEKS 6 – Objektivat dhe prioritetet e përcaktuara në KBFP 2021-2023 Kapitulli 32 (PDF link)
  • ANEKS 7 – Roli i Institucioneve Shqiptare në Planin Kombëtar të Integrimit Evropian (PDF link)
  • ANEKS 8 – Progres Raporti i KE – Krahasimi me vendet e rajonit (PDF link)

Gjetjet, Opinionet apo Rekomandimet e shprehura në këtë event përfaqësojnë këndvështrime të ekspertëve dhe organizatës AIS dhe nuk përkojnë me përgjegjësi të partnerëve apo mbështetësve të Projektit C1-EU-NPA.

H.E.Mr. Reinout Vos – Ambasador i Mbretërisë së Holandës në Shqipëri

 

Znj.Aranita Brahaj, drejtoreshë e AIS/ Open Data Albania

Prof. Lindita Lati Milo

 

Z. Eduart Shalsi, Kryetar i Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financën and Z. Arbi Agalliu anëtar i Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financën

Z. Eduart Gjokutaj, ALTAX

 

Z.Fran Brahimaj Drejtor i Financave Vendore, MFE

 

Znj. Oriada Tare

Znj. Anila Cili

Znj. Albana Gjinopulli