AIS part of the agreement with The High Inspector Of Justice. The cooperation agreement with 6 Civil Society organizations is signed.

The establishment of a continuous communication between the civil society and the Office of HIJ, was formalized today by signing a cooperation agreement between the High Inspector of Justice Mr. Artur Metani and six civil society organizations (CSOs), that are engaged in monitoring justice reform, human rights, transparency, accountability and good governance. The cooperation initiated […]

Policy Paper “Public Procurement, Albania through the Lens of European Integration”

The Policy Paper “Public Procurement, Albania through the Lens of European Integration” was drafted by the Albanian Institute of Science AIS / Open Data Albania, during the implementation of C1 – EU – NPA Project “Improving the Debate on Policies and Accountability to Fulfill Basic Rights”, through the creation of the Cluster 1 Albania Negotiation […]

Kërkohet një Ekspert Lokal Përmirësim i Kapaciteteve Organizative dhe Institucionale

Datë 09/02/2022 AIS, një organizatë jofitimprurëse e angazhuar në Transparencë, Llogaridhënie dhe Mirëqeverisje është duke kërkuar një ekspert lokal për angazhim me kohë të pjesshme ditë pune. Eksperti duhet të asistojë organizatën në hartimin e disa dokumenteve si rregullore dhe manual të praktikave të mira menaxheriale dhe financiare. Eksperti duhet të vlerësojë edhe nevojat për […]

AIS is seeking two full-time and part-time Data Analysts

Position: Open Data Analyst. Programme: Open Data, Access and Transparency over sectors exposed to Risk of corruption. Under: Project Director Salary: Monthly net total salary, plus mandatory share of contributions for employer and employee, plus salary tax, is planned 900 Euros. Publication Date:  09/02/2022 Deadline for application: 09 March 2022. AIS, an organization a committed […]

SHKURTI 2022: Muaji i Angazhimit të Shoqërisë Civile për Integrimin Evropian!

Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian në tërësi si dhe procesi i negociatave për anëtarësim në veçanti është një përpjekje e përbashkët e shoqërisë shqiptare si një prioritet kombëtar, i cili kërkon vazhdimësi dhe angazhim nga të gjithë faktorët shoqëror. Ideja për të patur një muaj të veçantë, të dedikuar me aktivitete të ndryshme dhe të […]

Out of the 100 tenders with the highest value in 2021, 35 are marked as RedFlag for lack of competition

Open Data Albania has published the list of the 100 tenders with the highest value, carried out by the State Tendering Authorities during 2021 . These tenders are ranked according to their values. The tender with the highest value announced and finalized by the public authorities in the country during 2021 is the Construction of the Llogara […]

Business companies that are constructing after the Earthquake, 10 Economic Operators won 25 % of the entire state fund

Open Data Albania has published a Ranking of the Economic Operators in the Reconstruction Process based on economic values. In total, there are , Albanian leke 67.6 billion announced as being contracted to business companies. On the top of the list of operators, is a consortium led by a company established by a current mayor. The 10 […]

Tendera me Risk për Parregullsi dhe Probleme të Garës Bashki viti 2021

Date : 26 Janar, 2022 Në vitin 2021 Bashkitë kanë zhvilluar 29 tendera me vlerë mbi 100 milion lekë dhe me shënimin RedFlag çfarë tregon për rrisk potencial për parregullsi dhe korrupsion në garë Bashki problematike paraqitet Durrësi, për shkak të procedurës së dhënies me negocim (pa garë) e Kontratës me Vlerë 1 148 864 000 Lekë objekt pune […]

Constitutional Court must abrogate the Corruptive Law – Democratic Party Supports the Lawsuit prepared by the Civil Society

Date: 17 Janar, 2022 The Democratic Party has filed a lawsuit in the Constitutional Court demanding the Suspension and Abrogation of Chapter VI of the Normative Act with the power of Law no. 9/2019 “On coping with the consequences of natural disasters”. This law violates the Freedom of Economic Activity as a constitutional freedom. Contracting for the […]

Corruption Risk in Albania Public Procurement (2017 – 2019) – a Document prepared by Heritie School of Governance and the Albanian Institute of Sciences AIS, May 2021.

The OSCE Presence in Albania commissioned the Hertie School of Governance and the Albanian Institute of Science, to research corruption risk in public procurement in two relevant sectors and to propose improvements to the legal and administrative framework for its reduction. Please find HERE an Executive Summary of the research document.