Kërkesë për Informim mbi në lidhje me Shoqërinë e Biznesit që është palë në marrëveshjen e lidhur me shtetin Shqiptar.

Open Data Albania OJF ka drejtuar një kërkesë për informacion në lidhje me Shoqërinë e Biznesit që është palë në marrëveshjen e lidhur me shtetin Shqiptar për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet Pfizer Overseas LLC dhe Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrit të Shtetit të Rindërtimit, e miratuar me Akt Normativ […]

Fondi i Rindërtimit pas Tërmetit në vitin 2020 u realizua vetëm52% e Planifikimit. Mosrealizimi për vitit 2020 është 48%

Fondi i Rindërtimit pas Tërmetit  në vitin 2020 u realizua vetëm 52% e Planifikimit. Mosrealizimi për vitit 2020 është 48% Planifikimi për 2020 ishte 32 Miliard lekë, realizimi vetë 16.59 Miliard Lek. Përmes Vendimeve Të Këshillit të Ministrave u Alokuan gjatë 2020 për Programin e Rindërtimit vlera 29.55 miliard Lekë. Këshilli i Ministrave miratoi gjatë […]

Ndiq Paratë Ndarja Sektoriale Koncesione dhe PPP të miratuara 2017 – 2020

Open Data Albania po hulumton mbi Ndarjen Sektoriale për koncesione dhe Partneritetit Publik Privat PPP të miratuara në Shqipëri gjatë periudhës Janar 2017 – Dhjetor 2020. Artikulli identifikon numrin dhe vlerën e investimit specifikuar Sektorin Institucional dhe Kategorinë Sektoriale. Të dhënat janë nga databaza e Regjistrit Koncesionar PPP të publikuar në portalin OpenCorporates.al. Gjatë periudhës Janar 2017 […]

Biznese Kontraktore Shëndetësi Covid-19, Mars 2020 – Maj 2021

AIS organizatë promotore e Open Data Albania po hulumton mbi Biznese, kontraktorë në sektorin shëndetësi, për blerje për përballim të Situatës Covid-19. Hulumtimi është bërë për Kontrata ku janë njoftuar fitues, sikurse për Pagesa Thesari të ekzekutuara në favor të tyre në datat mars 2020 deri maj 2021. Kompanitë janë listuar sipas totalit të vlerës. […]

Denouncement made to the State Election Commissioner over the Reconstruction Fund being used in Durrës for favoring Electoral Subject

AIS reported to the Election Commissioner on Misuse of Public Money during Elections through Individual Grants from the Reconstruction Fund in the electoral zone of Durrës following the November 2019 earthquake. Such misuse went in favor of the party in power at the central and local levels, running in these elections. Sixteen months after the […]

AIS denounces the Municipality of Tirana for Lack of Transparency over Beneficiaries of the Reconstruction Fund during the Electoral Campaign

The Non-Governmental Organization, AIS/Open Data Albania, addressed today, date 25.05.2021 the Commissioner for the Right to Information, complaining about the Municipality of Tirana. The complaint against this municipality follows the latter’s refusal to publish the decisions of the Municipality Council on the “List of names of beneficiaries from the Reconstruction Fund” for the dates corresponding […]

Electoral Campaign Period and Reconstruction Fund, Additional Budget as Unconditional Transfer to 11 Municipalities

Open Data Albania has researched additional Unconditional Transfers for eleven municipalities benefiting from the Reconstruction Fund.  The focus is on the transfers adopted by Decisions of the Council of Ministers (DCM) during the Electoral Campaign Period, 25 March to 25 April 2021. The analysis looks also at the pre-electoral dates, from January 1 to April 25. […]

KËRKESË PËR INFORMIM DOKUMENTA ZYRTARE – Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë

Lista Emërore me Përfitues nga Fonde Publike të Bashkisë Tiranë nuk është e aksesueshme për publikun. Megjithëse është pjesë e Informacioni dhe aneks VKB të kërkuara duhet të jenë publike, sa kohë që ato informojnë mbi shpërndarje të parave publike, para të taksapaguesve tek individ përfitues. Po njësoj rëndësia e Dokumentit për Akses Publik është […]

Covid-19 vaccination, first payment of 10 million USD about to be made for the Chinese vaccine

10 million USD, the Albanian Government approves the first payment for the Turkish distributor of Sinovax, made by the People’s Republic of China. Turkish Distributor announces lack of supply of Chinese made and packaged vaccines. Purchase Agreement changed. The Albanian Government agrees to the Chinese Vaccine packaged in Turkey, Coronavac 600SU/IM- Suspension. 14 April 2021, the […]

Tracing of tenders related to the Natural Disaster of Covid -19, AIS database as an independent monitoring mechanism

AIS has traced tenders carried out by health institutions in the country, creating a database with information on tenders’ procedures, purchases, performance, and status. The database enables transparency and tracing of contracts signed for: Medications –http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/BARNA%20COV-2?  Equipment –http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/APARATURA%20COV-2? Protective Gears – http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/MJETE-MBROJTESE%20COV-2? Medical Oxygen – http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/OKSIGJEN%20COV-2? or Purchases of Vaccines –http://openprocurement.al/en/htender/covid/title/KONTRAKTIME%20VAKSINIM%20COV-2? The data are listed by […]